Zákonník (rozlišovacia stránka)

rozlišovacia stránka

Zákonník (staršie aj: zákoník) môže byť:

 • v práve:
  • rozsiahly zákon (ako jeden súvislý predpis), ktorý je výsledkom právnej kodifikácie (napr. Občiansky zákonník), synonymum: kódex[1], pozri zákonník
  • najmä v historických kontextoch: zbierka zákonov, ktorá je aspoň čiastočne schválená či priamo vydaná zákonodarcom (čiže nie je čisto súkromná), a to (a) buď (spravidla chronologická) zbierka všetkých zákonov (a pod.) pre celé dané územie, napr. Slovenský zákonník, krajinský zákonník (maď. országos törvénytár) a ríšsky zákonník (nem. Reichsgesetzblatt), a/alebo (b) zbierka pre určitú oblasť práva, napr. Justiniánov zákonník (=Justiniánov kódex) a Chammurapiho zákonník (=Chammurapiho kódex; Chammurapiho zákonník je ale na pomedzí medzi dlhým zákonom a zbierkou zákonov), čiastočné synonymum: kódex [2][3][4][5], pozri zbierka zákonov
  • kniha obsahujúca buď vyššie uvedený zákon alebo vyššie uvedenú zbierku zákonov
  • (často len obrazne:) súbor (spravidla nepísaných) ustálených pravidiel záväzných pre nejaký celok ľudí alebo určitú ľudskú činnosť[5]
 • v náboženstve: znalec a vykladač Mojžišovho zákona[6][7], pozri zákonník (vykladač)
 • zastarano: odpadlík, heretik, zradca[7]

Pozri aj

upraviť
 1. Pozri zdroje uvedené v článku zákonník.
 2. zákoník. In: Masarykův slovník naučný 7. 1933. S. 921
 3. kodifikácia. In: Encyclopaedia Beliana [1]
 4. Gesetzbuch. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon, Band 7. Leipzig 1907, S. 725
 5. a b zákoník. In: Slovník spisovného jazyka českého
 6. zákonník. In: Krátky slovník slovenského jazyka 2003
 7. a b zákonník. In: Historický slovník slovenského jazyka
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.