Západ (kresťanstvo)

Západ (s veľkým začiatočným písmenom) alebo západné kresťanstvo je v kresťanstve označenie pre cirkvi, ktoré majú svoj pôvod na území západnej časti Rímskej ríše.

Na Západe bol iba 1 z 5 najstarších patriarchátov cirkvi, a to Rím. To dalo predpoklad k väčšej jednote kresťanského Západu ako celku. Vzhľadom na tieto okolnosti na Západe sa stala dominantnou Rímskokatolícka cirkev. Väčšia fragmentácia kresťanského Západu nastala až po vzniku a rozšírení sa protestantizmu.

Na kresťanskom Západe sa zachováva osobitné duchovné dedičstvo, spiritualita, terminológia, právo a pod.

Západné cirkvi

upraviť

Do západného kresťanstva zaradzujeme: