Zásuvka (elektrotechnika)

Zásuvka je elektrotechnická súčiastka, ktorá slúži pre pripojenie elektrických spotrebičov k elektrorozvodnej sieti. Zásuvka tvorí najčastejšie nepohyblivú časť zásuvkového prepojenia, pripevnenú k stene budovy, rozvádzaču alebo stroju. Môže byť ale aj pohyblivou súčasťou predlžovačky alebo voľnej rozbočky (rozdvojky a pod.). Do nej sa zasúva vidlica (preto aj zástrčka). Vidlica je súčasťou pohyblivého prívodu (kábla) k inému elektrickému zariadeniu, alebo priamo časťou tohto zariadenia (zásuvkový adaptér). Obdobné spojenie dátových, telekomunikačných, všeobecne slaboprúdových rozvodov, prípadne kombinácia silových a slaboprúdových rozvodov sa volá konektorové spojenie.

Zásuvka sieťová, jednofázová. Poloha dierok a kolíka. Takzvaný francúzsky model, používaný aj na Slovensku

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Zásuvka (elektrotechnika) na českej Wikipédii.