Závislosť alebo v niektorých kontextoch aj dependencia môže byť:

  • všeobecne:
    • kauzálna súvislosť, teda súvislosť objektov hmotného sveta (príp. ich odrazu vo vedomí), spočívajúca v tom, že jeden objekt (odraz) alebo jeho zmena je nutnou podmienkou istého druhého objektu (odrazu) alebo jeho zmeny
    • odkázanosť, utisnutosť (na isté podmienky, na podporu, na istých činiteľov a podobne)
    • nesamostatnosť, podriadenosť
  • v logike: trojčlenný vzťah, v ktorom kauzálnu súvislosť (pozri vyššie) dvoch objektov dopĺňa formulácia vyjadrujúca, vzhľadom na čo jeden objekt s druhým kauzálne súvisí („a závisí od b vzhľadom na c“), pozri závislosť (logika)
  • v medicíne a psychológii: pozri závislosť (medicína)

Pozri aj upraviť

 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.