Závrat alebo vertigo je v medicíne pocit osoby, že je porušená jej telesná rovnováha.