Zbernicová topológia siete

Zbernicová topológia (ang. Bus topology) je spôsob zapojenia počítačov do počítačovej siete. Spojenie sprostredkováva jediné prenosové médium (zbernica), ku ktorému sú pripojené všetky uzly siete (koncové počítače).

Schéma zbernicovej topológie

Zbernica je jednoduché zapojenie, má nízke zriaďovacie náklady, ale má aj nevýhody. Problém nastane, keď chcú dva klienty na sieti vysielať v rovnakej chvíli, vtedy vzniká kolízia. Vzhľadom na to, že sa táto situácia stáva veľmi často, musia mať systémy, ktoré používajú k vzájomnej komunikácii zbernicovú topológiu implementovanú schému, ktorá zabezpečí, že takéto kolízie nenastanú. V počítačových sieťach sa používa tzv. systém náhodného prístupu (CSMA), ktorý sa snaží kolíziám predchádzať a v prípade, že nastanú, tak ich rieši.

Výhody a nevýhody zbernicovej topológie upraviť

Výhody upraviť

 • Jednoduchá realizácia a ľahké rozšírenie už existujúcej siete.
 • Nevyžaduje veľké množstvo káblov, ako napr. hviezdicová sieť.
 • Všetky zariadenia sú navzájom prepojené a teda spolu komunikujú.
 • Je vhodná pre malé alebo dočasné siete, ktoré nevyžadujú veľkú rýchlosť prenosu.
 • Koaxiálny kábel je na oboch koncoch zakončený impedančný prispôsobením.
 • Nízka zriaďovacia cena

Nevýhody upraviť

 • Komplikované odstraňovanie chýb, problematické lokalizovanie poruchy vedenia.
 • Obmedzená dĺžka káblu a počtu staníc.
 • Ak nastane nejaký problém s káblom, prestane fungovať celá sieť.
 • Výkon celej siete značne klesá pri väčšom počte staníc alebo pri veľkej prevádzke.
 • Malá prenosová rýchlosť.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť