Zdroje krytia majetku

Zdroje krytia majetku (iné názvy: zdroje krytia, zdroje majetku, kapitál, celkový kapitál, vlastné imanie a záväzky, nepresne: pasíva) sú obsah (celej) pravej strany súvahy (ktorá sa nazýva aj strana pasív). Zdroje krytia majetku vyjadrujú z čoho alebo za čo bol obstaraný majetok, čiže ktoré sú zdroje krytia majetku. Ich opakom je teda pojem majetok.

Delenia

upraviť

Delenie 1 (podľa pôvodu):

Delenie 2 (z časového hľadiska):

Členenie súvahy

upraviť

Oficiálne slovenské členenie strany pasív pozri v článku súvaha (finančné účtovníctvo).

  • KOTULIČ, Rastislav. Finančná analýza podniku. Bratislava : Iura edition, 2010. 238 s. (Ekonómia.) ISBN 9788080783426.