Zdvíhadlo (vačkový mechanizmus)

Zdvíhadlo (nesprávne zdvíhatko) je časť vačkového mechanizmu, ktorá sa dotýka povrchu vačky a zaisťuje prenos a transformáciu jej pohybu ďalej. Zdvíhadlo transformuje rotačný pohyb vačky najčastejšie na priamočiary pohyb, ale môže aj na kruhový alebo iný. Zdvíhadlo môže byť ukončené rovnou plochou, oblúkom, alebo kladkou. V prvých dvoch prípadoch je styk medzi vačkou a zdvíhadlom realizovaný klzným trením, v poslednom prípade sa kladka (aspoň na časti dráhy) odvaľuje po boku vačky.

Animácia funkcie zdvíhadla s kladkou.

Zdvíhadlo vo ventilových rozvodoch upraviť

Zdvíhadlo je častou súčasťou ventilového rozvodu piestových spaľovacích motorov, ale nemusí byť prítomné v každom ventilovom rozvode. Medzi zdvíhadlom a ventilom môžu byť vložené ďalšie konštrukčné časti.

Samočinné olejové zdvíhadlo vymedzuje vôľu v rozvodovom ústrojenstve. Tlakový olej sa do zdvíhadla privádza z mazacieho okruhu motora cez guličkový ventil. Materiál zdvíhadiel je liatina alebo cementačná oceľ podobne ako materiál pre vačkový hriadeľ.