Zelená politika

politická ideológia s cieľom vytvoriť ekologicky udržateľnú spoločnosť na základe environmentalizmu a sociálnej spravodlivosti

Zelená politika je názov politickej ideológie, ktorej cieľom je vytvoriť ekologicky udržateľnú spoločnosť, ktorá spočíva na princípoch sociálneho liberalizmu, environmentalizmu, subsidiarity a občianskej spoločnosti.[1] Počiatky má v 70. rokoch 20. storočia v Európe, keď začali vznikať prvé zelené strany.

Ideológia upraviť

Zelenú politiku nie je možné jednoznačne v politickom spektre zaradiť naľavo alebo napravo, no väčšina zelených hnutí a politických strán býva skôr ľavicovo orientovaná a je možné pozorovať antikapitalistickú, antikorporatistickú rétoriku a taktiež volanie po sociálnej spravodlivosti.[2] Zastancovia zelenej politiky takisto kladú veľký dôraz na pacifizmus a ochranu environmentu, čo je práve dôvod, prečo mnohí z nich zastávajú antikapitalistické názory, keďže kapitalizmu pripisujú veľký podiel na deštrukcii životného prostredia.[2]

V roku 1984 v USA v rámci Green Committees of Correspondence došlo k formulácii desatoro kľúčových hodnôt zelenej politiky a to:[1]

Politické smery vychádzajúce zo zelenej politiky upraviť

Ľavicovo orientované

Pravicovo orientované

Referencie upraviť

  1. a b VARGA, R. Ideové východiská zelenej politiky. In: Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne. S. 593-594
  2. a b WALL, Derek. The No-Nonsense Guide to Green Politics. Oxford : New Internationalist Publications, 2010. 144 s. ISBN 978-1-906523-39-8. S. 57. (po anglicky)