Zelené riasy (lat. Chlorophyta) sú veľkou skupinou rastlín, ktorá je tradične zaraďovaná medzi riasy. Zahrňujú široké spektrum organizmov od jednobunkových až po veľké druhy s diferencovanou stielkou. Sú predkami suchozemských rastlín s ktorými zdieľajú mnohé biochemické pochody, vrátane fotosyntézy.

Pediastrum sp. – príklad zelenej riasy

Fylogenéza zelených rias upraviť

Zelené riasy vznikli primárnou endosymbiózou eukaryotickej bunky so sinicou, ktorá umožnila ich autotrofiu.

Prvé fosílie, ktoré môžeme spoľahlivo zaradiť k zeleným riasam sú známe z kambria (existujú aj staršie fosílie, ktoré by mohli patriť zeleným riasam, ale ich zaradenie ja zatiaľ nejasné). V minulosti bola diverzita zelených rias oveľa väčšia, ako v súčasnosti. Najznámejším fosílnym taxónom sú Dasycladales z OrdovikuKriedy.

Znaky zelených rias upraviť

Fotosyntetickými farbivami zelených rias (podobne ako u suchozemských rastlín) sú chlorofyly a a b, α- a β-karotény a xanthofyly. Chloroplasty majú dve membrány s tylakoidmi. Hlavnou zásobnou látkou je väčšinou škrob. Bunková stena je celulózová, niekedy môže byť nahradená glykoproteínovou vrstvou, alebo môže chýbať.

Typická pre zelené riasy je prítomnosť dvoch rovnakých bičíkov. Pri mnohobunkových druhoch majú niekedy bičíky iba ich spóry.

Rozmnožovanie rias je v jednotlivých skupinách veľmi variabilné. Typické je striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie (Rodozmena).

Ekológia upraviť

 
Mnohobunková zelená riasa z rodu Cladofora

Nachádzajú sa v moriach (hlavne v tropických), aj v sladkých vodách. V sladkých vodách sú dominantnou skupinou rias.

Hospodársky význam upraviť

Druhy rodu Chlorella alebo Dunaliella sa niekedy používajú ako zdroj potravinárskych farbív alebo ako potrava pre ľudí alebo hospodárskych zvierat. Niektoré riasy sa často pestujú ako okrasné rastliny v akváriách.

Systematické členenie upraviť

Toto členenie je podľa Systému živých organizmov používaného v slovenskej Wikipédii. V starých systémoch sa triedy Zynematophyceae (ako trieda Conjugatophyceae) aj Charophyceae zaraďovali medzi zelené riasy (preto sú nižšie uvedené).

Iné projekty upraviť