Zelený (očný) zákal alebo glaukóm (lat. Glaucoma) je ochorenie oka. Podstatným znakom ochorenia je zvýšenie vnútroočného tlaku a všetky ostatné príznaky tohto ochorenia sú jeho dôsledkom. Zvýšenie intraokulárneho tlaku je spôsobené nepomerom medzi tvorbou a odtokom komorového moku, ale sťaženie odtoku cez Schlemmov kanál hrá v patogenéze glaukómu nesporne dôležitejšiu úlohu ako jeho zvýšená tvorba. Glaukóm môže byť primárny alebo sekundárny.

Primárny glaukóm upraviť

Táto choroba, ktorá sa zjavuje na zdanlivo zdravom oku ; porucha výmeny komorového moku sa ani anatomickým nálezom nedá úplne vysvetliť. Nervové a humorálne[1] vplyvy majú pri vzniku glaukómu nepopierateľnú úlohu. Primárny glaukóm má tieto formy :

  • Glaucoma congestivum acutum

Pre túto formu sa zavádza názov akútny glaukóm s uzavretým uhlom Prejavuje sa charakteristickými záchvatmi: bolesti hlavy na strane chorého oka spôsobujúce až zvracanie, okolo svetelného zdroja dúhové kruhy, neskôr zahmlené videnie. Zrenica býva širšia, niekedy vertilálne oválna, reaguje lenivo alebo nereaguje vôbec, šošovka býva zelenkavosivá. Na pozadie niekedy cez skalený rohovkový epitel nevidieť.

Pri vyšetrení sa zistí svetloplachosť, niekedy opuch mihalníc, skalený rohovkový epitel. Oko je na pohmat tvrdé, meraním sa zistí nápadne zvýšený vnútroočný tlak, ktorý dosahuje hodnoty až 10,0 kPA (normálne hodnoty sú 2,0 – 3,0 kPa).

  • Glaucoma congestivum acutum

Pri tejto forme sú záchvaty slabšie a tlak sa už nevracia na normálne hodnoty. Táto forma môže byť od začiatku výrazná, ale môže byť pokračovaním akútneho kongestívneho glaukómu.

  • Glaucoma simplex chronicum

V priebehu dňa tlak kolíše v menšej alebo väčšej miere a pacienti subjektívne nepociťujú ťažkosti. Zvýšenie vnútroočného tlaku nebýva náhle ani nápadné, ale trvalé. Záchvaty chýbajú. Na chorobu pacienta upozorňuje už nenávratná ubúdanie zrakových funkcií. Je to najzákernejšia forma glaukómu.

  • Glaucoma juvenile

Vyskytuje sa u mladistvých ľudí. Najčastejšie prebieha vo forme glaucoma congestivum chronicum. Býva združený s poruchou vodnej výmeny, poruchami vnútornej sekrécie (výlučku) a cievnymi chorobami. Prevláda názor, že choroba vychádza z hypotalamu.

  • Glaucoma infantile

Vyznačuje sa zväčšením bulbu následkom zvýšeného vnútroočného tlaku počas vnútromaternicového života alebo prvého roku po narodení (hydrophthalmus).

Je zapríčinený zahataním komorového uhla mezenchýmovým tkanivom, ktoré spôsobuje sťaženie odtoku komorovej vody. Ide o recesívne dedičnú chorobu, ktorá sa vyskytuje u občanov rómskeho pôvodu desaťkrát častejšie ako u ostatného obyvateľstva.

Sekundárny glaukóm upraviť

Môžu ho spôsobiť všetky očné choroby, ktoré majú vplyv na sťaženie odtoku komorovej vody. Svetloplachosť, prekrvenie bulbárnej spojovky, bolesti oka alebo hlavy.

Pramene upraviť

  • D.Dieška a kol.: VADAMECUM MEDICI, 3. vyd. Martin, Osveta 1985.

Poznámka upraviť

[1] súvisiace so šťavami; tekutinami v organizme

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť