Zemepisný objav

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Zemepisné objavy)

Zemepisné objavy alebo geografické objavy alebo objavné cesty (na Zemi) je zaužívané označenie pre cesty (v užšom zmysle len Európanov), ktorými sa objavili geografické oblasti či miesta pre kultúrny okruh cestovateľov dovtedy neznáme, a/alebo ktoré zásadne ovplyvnili ďalší vývoj spoločnosti a ľudského poznania. Ide takmer výlučne o cesty po vode alebo súši. Najznámejšiu skupinu zemepisných objavov tvoria zámorské objavy.