Zenitová vzdialenosť

Zenitová vzdialenosť (z) je uhlová vzdialenosť hviezdy od zenitu meraná po vertikálnej kružnici hviezdy. Udáva sa v stupňoch od 0° (v zenite) po 180° (v nadire). Na horizonte z = 90°. Zenitová vzdialenosť je doplnkom výšky h hviezdy nad obzorom do 90° (z = 90° - h). Môže sa použiť namiesto výšky hviezdy ako horizontálna súradnica.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.