Zjednotenie (matematika)


V matematike sa ako zjednotenie dvoch alebo viacerých množín označuje taká množina, ktorá obsahuje všetky prvky, ktoré sa nachádzajú aspoň v jednej zo zjednocovaných množín a žiadne ďalšie prvky. Zjednotenie množín A a B sa označuje symbolom AB.

Zjednotenie množín A a B zobrazené pomocou Vennovho diagramu

Formálny zápis

upraviť

Zjednotenie dvoch množín A a B:

 

Všeobecný zápis zjednotenia nekonečného počtu množín M:

 

Vlastnosti

upraviť

Operácia zjednotenia množín je asociatívna, tzn. (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C). Zároveň je A ∪ B ∪ C rovno obidvom týmto výrazom, takže zjednotenia množín je možné zapisovať bez použitia zátvoriek.

Zjednotenie je tiež komutatívne, tzn. A ∪ B = B ∪ A. Pri zápise zjednotenia množín teda nezávisí na poradí množín.

Neutrálnym prvkom zjednotenia je prázdna množina, tzn. A ∪ ∅ = A pre ľubovolnú množinu A.

Príklady

upraviť

{ 1, 2, 3 } ∪ { 2, 3, 4 } = { 1, 2, 3, 4 }

{ a, b } ∪ { x, y, z } = { a, b, x, y, z }

{ 1, 2, 4, 6, ... } ∪ { 1, 3, 5, 7, ... } = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ... }

Externé odkazy

upraviť