Zjednotenie Nemecka (1871)

Zjednotenie Nemecka[1] alebo prvé zjednotenie Nemecka[2] bol proces integrácie nemeckých štátov do jedného národného štátu, zavŕšený 18. januára 1871 vyhlásením vzniku Nemeckého cisárstva v Zrkadlovej sieni zámku Versailles vo Francúzsku, pri ktorom hlavy nemeckých štátov proklamovali pruského kráľa Viliama I. za nemeckého cisára.

Vyhlásenie Nemeckého cisárstva (1877), olejomaľba Antona von Wernera

V čase vyhlásenia vzniku tvorilo Nemecko 35 samostatných štátov, štyri slobodné mestá a ríšske územie Alsasko-Lotrinsko, získané od Francúzska po víťazstve v prusko-francúzskej vojne. Postupne do cisárstva pristúpili aj ďalšie nemecké štáty, až kým Nemecko pozostávalo celkovo zo štyroch kráľovstiev, šiestich veľkovojvodstiev, šiestich vojvodstiev (po roku 1876 už piatich), siedmich kniežatstiev, troch slobodných miest a ríšskeho územia Alsasko-Lotrinska.

Referencie upraviť

  1. Napr. Pekár, Martin (2005), Kapitoly zo svetových dejín 1848 – 1918, I. diel, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, str. 35, ISBN 8080683336, http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Pekar1 [prístup len pre registrovaných]
  2. Vojáček, Ladislav (1998), „Německý celní spolek a první sjednocení Německa (1834 – 1870)“, Historický obzor 9 (5-6): 111, ISSN 1210-6097