Zkujnenie je proces, pri ktorom sa zo surového železa odstraňuje prebytočný uhlík.

Toto sa robí tak, že sa dlhou trubicou zhora do kokily do taveniny vháňa kyslík (čistý na 98%). Kedysi sa to robilo v tzv. Bessemerovej hruške (Bessemerov konvertor), tam sa ale kyslík vháňal zdola.