Zlatko Klátik (* 24. január 1922, Stará Pazova, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov – † 24. august 1990, Bratislava, ČSFR), bol slovenský básnik, prozaik, literárny historik a kritik, prekladateľ, autor kníh pre deti a mládež.

Zlatko Klátik
slovenský básnik, prozaik, prekladateľ, literárny kritik a historik
Narodenie24. január 1922
Stará Pazova, Kráľovstvo Srbov, Chorvátov a Slovincov
Úmrtie24. august 1990 (68 rokov)
Bratislava, ČSFR

Životopis upraviť

Narodil sa v učiteľskej rodine a vzdelanie získaval v Starej Pazove, Novom Sade a Vukovare, neskôr pokračoval v štúdiu na učiteľskom ústave v Sombore. V rokoch 1941 – 1943 pôsobil ako učiteľ na viacerých miestach Juhoslávie, v rokoch 1943 – 1944 sa zúčastnil juhoslovanského proitfašistického odboja ako partizán. Po oslobodení začal pôsobiť na slovenskom gymnáziu v Petrovci, pričom študoval na filozofickej fakulte v Belehrade. Vzdelanie ukončil v roku 1959, kedy obhájil kandidátsku dizertačnú prácu (doktorát z filozofie získal v roku 1952). V roku 1949 odišiel na Slovensko, kde v roku 1950 učil v Topoľčanoch, v rokoch 1950 – 1952 pôsobil ako redaktor v rôznych časopisoch, v rokoch 1952 – 1960 pracoval v Zväze slovenských spisovateľov a od roku 1960 až do svojej smrti pracoval v Literárnovednom ústave SAV.

Tvorba upraviť

Venoval sa písaniu poézie a prózy pre deti a mládež, v neskoršom období sa venoval ako pracovník Literárnovedného ústavu SAV literárnokritickej a literárnohistorickej činnosti, a tiež porovnávaciemu skúmaniu literatúry, najmä slovenskej a juhoslovanskej, ktoré mu boli dôverne známe a najbližšie. Okrem vlastnej tvorby sa venoval tiež prekladaniu zo srbochorvátskej literatúry.

Dielo upraviť

Poézia pre deti a mládež upraviť

 • 1946 – V boji a pokoji
 • 1951 – Hurá, pionieri!

Próza pre deti a mládež upraviť

 • 1960 – Neodovzdaný odkaz
 • 1963 – Zázračná puška
 • 1964 – Rozprávky spod slnečníka
 • 1978 – Tulák a Čakanka

Literárnovedné diela upraviť

 • 1953 – Fraňo Kráľ, zakladateľ slovenskej socialistickej literatúry pre mládež
 • 1955 – Ľudmila Podjavorinská a detská literatúra
 • 1957 – Poetka detstva a bolesti. Život a dielo Márie Rázusovej-Martákovej
 • 1962 – Veľký rozprávkár. Príspevok k problematike Andersenovej rozprávky
 • 1965 – Štúrovci a Juhoslovania
 • 1968 – Vývin slovenského cestopisu
 • 1969 – Ondrejovov mýtus o slobode
 • 1971 – Krajina plná detstva. Hronského tvorba pre mládež
 • 1972 – Ľudmila Podjavorinská (1872 - 1951)
 • 1975 – Slovo, kľúč k detstvu. Dielo, druh, kontext
 • 1977 – Slovenský a slovanský romantizmus. Typológia epických druhov
 • 1978 – Album Ľudmily Podjavorinskej
 • 1978 – Svetová literatúra pre mládež. Profily a prehľady
 • 1985 – Slovenská a juhoslovanská literatúra