Zložený výrok

Zložený výrok je vo výrokovej logike výrok, ktorý vznikne z jednoduchých výrokov (prvotných formúl) aplikáciou jednej alebo viacerých logických spojok (funktorov).
Na základe definície výrokovej formuly môžeme povedať, že zložený výrok je výroková formula, ktorá súčasne nie je prvotnou formulou a teda obsahuje zložky, ktoré sú sami prvotnými formulami.
Základnými výrokovými operáciami, pomocou ktorých možno tvoriť zložené výroky, sú negácia ( ), konjunkcia (), disjunkcia (), implikácia () a ekvivalencia ().

PríkladyUpraviť

Príkladom zloženého výroku môže byť napríklad: Včera svietilo slnko a dnes prší.
Včera svietilo slnko - je jednoduchý výrok, označme si ho  .
a - je logická spojka (pre konjunkciu s označením  ).
dnes prší - je tiež jednoduchý výrok, označme si ho  .
 výrokové premenné, potom môžeme tiež písať  .

Zaujímavými príkladmi zložených výrokov sú tautológie.

Pozri ajUpraviť