Zlomok (matematika)

podiel dvoch výrazov

Zlomok označuje v matematike podiel dvoch výrazov. Zlomok, ktorý obsahuje iba celé čísla, sa nazýva racionálne číslo. Zápis pomocou zlomkov je vhodný na prevádzanie elementárnych úprav zložitejších výrazov.

Torta, z ktorej bola odrezaná jedna štvrtina. Každá zo zvyšných troch štvrtín je označená zlomkom .
Grafické znázornenie výpočtu

Zlomok sa zapisuje v tvare alebo . Výraz sa nazýva čitateľ, výraz sa nazýva menovateľ a čiara medzi nimi sa nazýva zlomková čiara. Aby mal zlomok zmysel, nesmie byť nula (nulou nie je možné deliť).

Počítanie so zlomkamiUpraviť

Zlomky sa dajú sčítať, odčítať, násobiť a deliť, dokonca i umocňovať.

 
 

Ak navyše  , potom

 

Dva zlomky   a   majú rovnakú hodnotu vtedy a len vtedy, keď   (tzn. ich podiel je 1).

 
 

Pri prevádzaní zložitejších operácií na zlomky sa zlomok   správa ako  , takže napríklad

 [1]

ReferencieUpraviť

  1. K. M. DELVENTHAL, A. KISSNER, M. KULICK. Kompendium matematiky. Banská Bystrica: Compact Verlag, 2004, [cit. 2004-03-14].