Zlyhanie obličiek (lat. insufficiencia renalis, angl. kidney failure) je stav, pri ktorom obličky strácajú schopnosť vylučovať z tela odpadové látky a podieľať sa na udržiavaní stabilného vnútorného prostredia organizmu. Klesá množstvo a mení sa zloženie vylučovaného moča, čoho následkom je hromadenie odpadových látok v organizme, v konečnom štádiu životu nebezpečné prevodnenie a zmeny v koncentrácii iónov v krvi, vedúce k zlyhaniu srdca a smrti.

Podľa klasického rozdelenia sa rozpoznáva:

  • Akútne zlyhanie obličiek, novšie označenie akútne poškodenie obličiek (lat. insufficiencia renalis acuta, angl. acute kidney failure, novšie acute kidney injury)  býva najčastejšie následkom dehydratácie (odvodnenia) organizmu, toxického pôsobenia najrôznejších látok vrátanie liekov, nedokrvenia obličiek následkom úrazu alebo ochorenia, prekážky v odtoku moča, akútneho zápalu obličiek a ďalších. Jeho dôsledky môžu viesť k smrti v priebehu niekoľkých dní až týždňov. Typické príznaky sú výrazné zníženie alebo úplné zastavenie močenia, celková slabosť, nevoľnosť, bolesti hlavy, zvracanie, rozvoj opuchov, sťažené dýchanie, poruchy vedomia až bezvedomie. Liečba spočíva v urýchlenom odstránení alebo liečbe príčiny akútneho zlyhania obličiek a udržovaní primeranej hydratácie  a vnútorného prostredia organizmu. Obličky dokážu v priaznivom prípade dostatočne obnoviť svoju funkciu v priebehu niekoľkých dní, v nepriaznivom prípade musí byť začatá liečba hemodialýzou.
  • Chronické – postupné zlyhávanie obličiek (lat. insufficiencia renalis chronica) pod obrazom chronickej obličkovej choroby (angl. chronic kidney disease, CKD) býva spôsobené poškodením obličiek chronickým zápalom, nefropatiou pri iných ochoreniach – diabetes mellitus, artériová hypertenzia, systémové ochorenia spojiva, vrodené ochorenia a ďalšími príčinami. Pri týchto ochoreniach sa zhoršuje funkcia obličiek postupne, v priebehu rokov. Príznaky sú často nenápadné – napríklad celková slabosť a unaviteľnosť. Dominujú skôr prejavy základného ochorenia a prejavy chýbania hormónov, ktoré sa tvoria v obličkách – erytropoetínu, kalcitonínu. Dodržiavaním diety, životosprávy a liečbou spôsobujúceho ochorenia sa dá postup chronického zlyhávania obličiek výrazne spomaliť. Pokiaľ sa chronické zlyhanie obličiek napriek tomu zhorší až do konečného štádia, je nevyhnutná liečba dialýzou alebo transplantácia obličiek.
  • Akútne zhoršenie chronického obličkového zlyhania je situácia, kedy sa funkcia obličiek náhle zhorší, spravidla následkom iného závažného ochorenia. Toto zhoršenie môže byť aj závažné, ale väčšinou sa ho podarí zvládnuť po odstránení jeho príčiny.

Pozri aj upraviť