Zmŕtvychvstanie Ježiša Krista

vzkriesenie Ježiša Krista podľa kresťanskej viery

Zmrtvýchvstanie Ježiša Krista bola udalosť, v ktorej podľa kresťanskej viery Boh vzkriesil Ježiša Krista z mŕtvych tretí deň po Jeho ukrižovaní. V kresťanskej teológii sú smrť a zmrtvýchvstanie Ježiša Krista najdôležitejšími udalosťami, základmi kresťanskej viery, ktoré sú pripomínané Veľkou nocou.

Zmrtvýchvstanie Krista od Hansa Rottenhammera

Podľa Nového zákona Ježiša Krista „Boh vzkriesil a zbavil múk smrti“, vystúpil do neba, „zasadol po pravici Boha“ a znovu sa vráti, aby naplnil zvyšok mesiášskeho proroctva, ako je vzkriesenie mŕtvych, posledný súd a iné.

Texty v Novom zákone neobsahujú žiadne popisy samotného momentu vzkriesenia, ale skôr dva druhy opisov očitých svedkov: zjavenia Ježiša rôznym ľuďom a opisy prázdneho hrobu.

Ježišovo zmŕtvychvstanie je základom kresťanskej viery a objavuje sa v rozličných prvkoch kresťanskej tradície, od sviatkov cez umelecké zobrazenia až po náboženské relikvie. V kresťanských učeniach odvodzujú sviatosti svoju spasiteľnú moc od ukrižovania a zmŕtvychvstania Krista, na ktorých úplne závisí spasenie sveta.

Príkladom prelínania učenia o zmŕtvychvstaní s kresťanskými relikviami je aplikácia konceptu „zázračnej formácie obrazu“ v momente vzkriesenia na Turínskom plátne. Kresťanskí autori vyhlásili presvedčenie, že telo, okolo ktorého bol obal zabalený, nie je iba ľudské, ale je božské a že obraz na plátne bol zázračne vytvorený v momente vzkriesenia. Citujúc vyjadrenie pápeža Pavla VI., Že „plátno je nádherným dokumentom Jeho ukrižovania, smrti a zmŕtvychvstania, napísaného pre nás v listoch krvi“, autor Antonio Cassanelli tvrdí, že plátno je úmyselným božským záznamom o piatich stupňoch Umučenia Krista vytvorené v momente vzkriesenia.

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Resurrection of Jesus na anglickej Wikipédii.