Zmiešaná ekonomika

Zmiešaná ekonomika je v súčasnosti najbežnejší druh ekonomiky. Trhový mechanizmus sa zakladá na slobodnej podnikateľskej činnosti, voľnej súťaži a cenotvorbe a na prevládajúcom vlastníctve, pričom štát zasahuje a usmerňuje chod ekonomiky. Štát zostáva významným vlastníkom predovšetkým strategických podnikov, ako aj neziskových organizácií.

Pozri aj

upraviť