Zmyslové poznanie

Zmyslové poznanie je poznanie opierajúce sa o zmyslové údaje. Zmyslové poznanie je umožňované telesnými zmyslami. Zmyslové poznanie považujú často za bezprostredné poznanie.

Zmyslové poznanie je prvý stupeň procesu poznania; operuje pocitom a vnemom.

Podľa Empedokla je zmyslové poznanie súčasť poznávania sveta; proces zmyslového poznávania je vyvolávaný spájaním sa elementov obsiahnutych v človeku s elementami mimo neho.

ZdrojeUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.