Zmysel

rozlišovacia stránka
(Presmerované z Zmysly)

Zmysel môže byť:

 • všeobecne:
  • význam (aj ako myšlienkový obsah aj ako konečný cieľ)
  • porozumenie pre niečo (napr. zmysel pre humor, zmysel pre rodinu a pod.)
  • v množnom čísle, prenesene: (práve) aktívna schopnosť vnímať, vedomie
  • v množnom čísle, prenesene: pudy, najmä erotické
 • vo filozofii, etike a podobne: pozri zmysel (filozofia)
 • v biológii:
  • jedna zo základných (piatich) schopností vnímania okolitého sveta, pozri telesný zmysel
  • zmyslový orgán (orgán živej bytosti, ktorý prijíma podráženia)
 • v psychológii: logická platnosť určitého kontextu vztiahnutá na ideu, realizovanú v konkrétnej činnosti; opodstatnenosť príčin a následkov z hľadiska cieľa, ktorému je priradená určitá dôležitosť; vnútorná súvislosť, na ktorú sa nazerá ako na platnú; pozri zmysel (psychológia)
 • v jazykovede:
  • význam (spravidla textu)
  • najmä v syntaxi: (význam a) myšlienkový obsah, súhrn informácií, ktoré používateľ jazyka spája s daným textom/výrazom, ak mu správne rozumie a vhodne ho používa, pozri zmysel (jazykoveda)
 • vo fyzike:
  • smer (otáčania, pohybu)
  • špecificky: dichotomické vyjadrenie smeru vektora, pozri zmysel vektora
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.