Znak (iné názvy: znak písma, písmový znak, písomný znak) môže byť:

  • v širšom zmysle: symbol používaný v písme/pri písaní, ktorý sa odlišuje od ostatných svojim významom a nie svojim špecifickým tvarom; veľmi podobný je termín graféma (v širšom zmysle) [1]a písmeno (v širšom zmysle)
  • v užšom zmysle: základná jednotka iba znakového písma

Znaky v širšom zmysle možno rozdeliť na nasledujúce typy:

Pozri aj upraviť

Referencie upraviť