Zobrazovacia jednotka

Zobrazovacia jednotka alebo displej (či display; z angl. display - zobraziť) alebo VDU (Visual Display Unit) je výstupné zobrazovacie zariadenie - spravidla dvojrozmerných a spravidla grafických informácií (vrátane textu), získaných, prenášaných a ukladaných rôznou formou.

Príklady:

Pozri ajUpraviť