Zoológia

veda, ktorá študuje živočíchy
(Presmerované z Zoológ)

Zoológia alebo zastarano živočíchopis je veda, ktorá študuje živočíchy. Osoba venujúca sa profesionálne zoológii sa nazýva zoológ (zastarano živočíchopisec).

Delí sa na viacero disciplín:

 • Anatómia – veda o vnútornej stavbe tela živočícha.
 • Cytológia – skúma bunky, prípadne jednotlivé bunkové organely.
 • Embryológia – študuje vývoj zárodku (embrya).
 • Etológia – zaoberá sa správaním živočíchov.
 • Fyziológia – skúma životné procesy prebiehajúce v tele živočícha.
 • Histológia – skúma živočíšne tkanivá.
 • Morfológia – zaoberá sa vonkajšou stavbou a tvarom tela živočícha a jeho jednotlivých častí.
 • Organológia – skúma jednotlivé orgány, ich špecifickú stavbu a funkciu.
 • Taxonómia (systematika) – zaoberá sa triedením živočíchov do kategórií (taxónov) na základe ich fylogenetickej príbuznosti.

Špecializované zoologické disciplíny

upraviť

Interdisciplinárne vedy

upraviť
 • Ekológia živočíchov – študuje vzťah živočícha k prostrediu.
 • Paleontológia – zaoberá sa historickým vývojom živočíchov na Zemi.
 • Zoogeografia – skúma zákonitosti rozšírenia živočíchov na zemskom povrchu.

Zoológia – názory

upraviť

Podľa Alberta Veľkého je zoológia náuka o bytostiach oživených absolútnym prameňom života.