Otvoriť hlavné menu

Zora bol slovenský literárny almanach. Vychádzal v rokoch 1835 - 1840. Vydával ho Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej v Budíne.

Almanach zverejňoval príspevky v bernolákovčine a spisovnej češtine. Vyšli štyri zväzky v roku 1835, 1836, 1839 a 1840.[1] Redaktormi boli Michal Godra, Ladislav Jesenský, Martin Hamuljak.

Ján Hollý v almanachu uverejnil selanky, ódy, žalospevy, ukážku z Cyrillo-Methodiady a báseň Sláv.

ReferencieUpraviť