Zoznam digestív, vrátane enzýmových prípravkov

zoznamový článok projektov Wikimedia
Nasledujúci zoznam obsahuje kategórie ATC klasifikačného systému, prípadne do nich zaradené lieky. Ďalšie informácie pozri v článku Anatomicko-terapeuticko-chemický klasifikačný systém.


A09A Digestíva, vrátane enzýmových prípravkov

Pozri aj upraviť