Zoznam hudobných termínov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam hudobných termínov.

 • a, à, a lá (fr.) – + / nasleduje vyjadrenie spôsobu prednesu
 • a 2 – pozri a due nižšie v tomto slovníku
 • a bassa voce -
 • a battuta – je označenie pre sólový spev  
 • a bene placido
 • absolútna hudba – je hudba bez hudobného vplyvu alebo cieľa.
 • absolútny sluch – nadanie spievania alebo rozpoznania nôt podľa sluchu
 • a cappella (tal.) – je označenie spevu bez sprievodu hudobných nástrojov
 • a capella rock – 
 • accelerando, accel. – zrýchľujúce, postupne sa zvyšujúce tempo
 • accentato – dôrazne
 • acciaccatura -
 • accompagnato – so sprievodom, t. j. so sprievodom pre sólistu; v talianskej barokovej opere spev, ktorý je sprevádzaný inštrumentálnym súborom
 • adagietto – skôr pomalšie
 • adagio (tal.) – pomalšie, zvoľna, pohodlne
 • adagissimo (tal.) – čo najpomalšie, najvoľnejšie
 • ad libitum (často ad lib; latinsky) – at liberty; t. j., rýchlosť a stvárnenie je na výkone interpreta
 • a due – určené ako duet, pre dva hlasy alebo 2 rovnaké nástroje
 • afektová teória – 
 • affettuoso, affettuosamente, alebo affectueusement (fr.) – s citom
 • affrettando
 • agile – živo, svižne
 • agigato (tal.) – nepokojne
 • agitato – agitated
 • akustika – kvalita zvuku v koncertnej sále alebo v budove, kde sa interpretuje hudobné dielo
 • akordeón – 
 • akordika – 
 • akustická gitara – 
 • al alebo alla
 • alla breve
 • alla marcia – pochodovo
 • allemande (fr.) – 
 • allargando – voľnejšie
 • album – 
 • alikvótne tóny – 
 • allegretto (tal.) – trochu temperamentnejšie, stredne rýchlo, ľahko
 • allegretto vivace – mierne rýchle tempo
 • allegro – veselo alebo energicky, ale často interpretované ako živo, rýchlo
 • allegrissimo – veľmi rýchly, aj keď pomalší, než presto
 • alt –  najnižší ženský hlas
 • altissimo – veľmi vysoký
 • alto – vysoký; často označuje určitý rozsah hlasu vyšší ako tenor ale nižší ako soprán
 • alzate sordini
 • am Steg (nem.) (pozri sul ponticello)
 • amabile – roztomilo, nežne, sladko
 • amoroso
 • amatér
 • andante (tal.) – krokom ale nie zdĺhavo, mierne tempo,
 • andantino
 • anglický roh – 
 • animato – oživene
 • ansámbl – umelci, ktorí sú angažovaný v hudobnom telese, skupine
 • antifonár – liturgická kniha obsahujúca antifóny na použitie pre denné ofícium
 • apaisé (fr.) –
 • a piacere
 • appassionato
 • appoggiatura
 • a prima vista – na prvý pohľad
 • arco
 • arabeska – ornamentálna skladba, jednoduchá, rýchla skladba
 • aranžmán – úprava skladby, (väčšinou ju neupravuje pôvodný autor)
 • ária – skladba pre sólový spev s orchestrálnym sprievodom
 • arietta – krátka ária
 • archív – 
 • arioso – spevavý, melodický
 • arpeggio
 • ars antiqua – 
 • as is – 
 • assai – veľmi
 • assez (fr.) – dosť, dostatočne, niekedy používaný v rovnakom zmysle ako assai
 • a tempo – predchádzajúcim tempom, obnovenie predchádzajúceho tempa
 • attacca – [атта́kkа] – (na konci časti) okamžite začať ďalšiu časť bez prerušenia
 • atonálny alebo atonalita – opak tonality, zámerne porušujúci harmóniu skladby
 • audiokazeta – 
 • Ausdruck (nem.) – vyjadrenie
 • ausdrucksvoll (nem.) – expresívne
 • avec (fr.) – s, so
 • B (nem.) –
 • bagatela – drobná, krátka skladba
 • baglama – pozri saz
 • balada – krátka dramatická skladba
 • balalajka – ruský a ukrajinský strunový ľudový hudobný nástroj
 • balet -
 • band – 
 • bandónium – 
 • banjo – 
 • barkarola – typ piesne podobnej piesni gondoliérov
 • barbaro
 • barok – 
 • baroková hudba – 
 • Bartók pizzicato – 
 • barytón – mužský stredný hlas, ktorý je medzi tenorom a basom, tiež označenie pre hudobný nástroj napr. barytónový saxofón
 • bas – je najhlbší mužský hlas alebo hlboký hlas hudobného nástroja
 • basa – pozri kontrabas
 • basklarinet – 
 • basso continuo
 • basová gitara – 
 • beat
 • beatbox – vytváranie tónov ktoré imitujú bubeníka alebo perkusie iba ústami, bez použitia hudobných nástrojov
 • bel canto (tal.) – v preklade krásny spev, je spev, ktorý zvýrazňuje krásu tónu a melódie
 • bellicoso – bojovný, agresívny
 • benátská opera – 
 • benátská škola – 
 • benefícia – 
 • berceuse (fr.) – uspávanka
 • bewegt (nem.) –
 • bicie – pozri bicí nástroj
 • bicí nástroj – hudobný nástroj, na ktorý sa hrá údermi, trasením, škriabaním alebo trením. Sú pravdepodobne najstarším typom hudobného nástroja
 • bigbít – 
 • bis (lat.) – dvakrát
 • bisbigliando
 • bitonalita
 • blow  – 
 • blues – 
 • bocca chiusa
 • bolero – 
 • boogie-woogie – 
 • box set – zbierka albumov väčšinou s pridaným materiálom, ako sú fotografie či informácie o pôsobení interpreta v období vydania týchto albumov
 • brass kvintet – 
 • bravura – šikovnosť, majstrovstvo
 • breit (nem.) – široké
 • brillante – brilantne, s iskrou, výrazne
 • brio – ráznosť; zvyčajne v con brio
 • brioso – razantne (rovnako ako con brio)
 • bruscamente – náhle, prudko, neočakávane
 • bubon – 
 • buzuk – 
 • buzuki -
 • con brio – s dôrazom, ohnivo
 • con dolore – s ľútosťou, bolestne
 • con forza – silou
 • crescendo – postupne zosilňovať
 • con moto – s pohybom
 • comodo- pomaly
 • čača
 • čačak – juhoslovanský tanec
 • čelesta – 
 • čembalo – historický strunový a klávesový hudobný nástroj
 • činely – 
 • e (tal.) – a
 • eco
 • ein wenig (nem.) –
 • eklektik – 
 • elégia – 
 • elektrická gitara – 
 • elektronická hudba – 
 • empfindung (nem.) –
 • encore (fr.) –
 • en dehors (fr.) – mimo, okrem
 • energico – rázne, dôrazne, plný energie
 • enfatico – vzletne, dôrazne
 • en pressant (fr.) –
 • en retenant (fr.) –
 • ensemble – pozri ansámbl
 • epigon – nasledovník, pokračovateľ 
 • epilóg
 • eroico – hrdinsky, heroický
 • espirando
 • espressivo alebo espr. – výrazne
 • estinto – vyhasnutý, zaniknutý
 • etnoorganológia – 
 • etnomuzikológia – 
 • etuda (fr.) – je náročná krátka skladba
 • eufónium – 
 • evergreen – staršia, ale stále obľúbená skladba, pieseň 
 • facile (fr.) - ľahký
 • fagot – 
 • fall
 • fanfára – slávnostné trúbenie, krátka slávnostná skladba 
 • fauxbourdon – 
 • fermáta – tzv. koruna, znak notového písma, predlžuje trvanie
 • feroce – búrlivo, divoko
 • festival – 
 • feurig (nem.) –
 • festivamente
 • fieramente – pyšne, nádherne, hrdo
 • fidula – 
 • figurácia – 
 • figurálna hudba – 
 • figúra – 
 • filharmónia – 
 • filmová hudba – 
 • finále – 
 • flamenco – 
 • flauta – 
 • flažoletové tóny – 
 • flebile – slabo, krehko, chabo
 • focoso alebo fuocoso – ohnivo, vášnivo
 • folk – 
 • folklór – 
 • folklórny súbor – 
 • fonotéka – vhodne usporiadaný súbor zvukových záznamov
 • forma – označenie pre skupinu hudobných skladieb príbuzných v rámci termínov najmä z hľadiska kompozície, stavby alebo štruktúry, niekedy však tiež aj nástrojového obsadenia, eventuálne z hľadiska účelu alebo príležitosti, ku ktorým boli zložené
 • forte (tal.) alebo f – silno, hlasno
 • forte fortisimo (tal.) alebo fff – čo najsilnejšie
 • fortepiano alebo fp -
 • fortissimo (tal.) alebo ff – veľmi hlasno, silnejšie, (opak – pianissimo)
 • forzando alebo fz – pozri sforzando
 • foxtrot -
 • fráza – ukončená hudobná myšlienka
 • freddo – chladne, ľahostajne
 • fresco
 • fröhlich – 
 • fúga alebo fugue (fr.) či fuga (latin a tal.) – je trojdielna neperiodická kontrapunktická skladba pre tri až päť hlasov založená na jednej, dvoch až troch témach.
 • fujara – 
 • fujara trombita – 
 • funk -
 • fuococon fuoco
 • funk – 
 • furioso – zúrivo, neviazane, šialene
 • G.P. – 
 • gajdy – 
 • gaudioso – veselo, slávnostne, radostne
 • gavota – je skladba v tanečnom štýle alebo francúzsky historický tanec
 • generálbas – 
 • gentile – milo
 • geschwind (nem.) –
 • getragen (nem.) –
 • giga
 • gigue -
 • giocoso alebo gioioso – hravo, veselo, žartovne
 • gitara – 
 • giusto – primerane, vhodne
 • glissando (tal.) – kĺzavo, spôsob hrania na hudobnom nástroji keď hráč prstami kĺže po strunách alebo klávesoch
 • gong – 
 • graduál -
 • gramofón
 • gramofónová platňa -
 • grandioso – nadnesene, mohutne, vznešene, velkolepo
 • grave – pomaly a vážne alebo seriózne
 • grazioso – elegantne, jemne
 • gospel – 
 • gusle – tradičný balkánsky sláčikový strunový nástroj s jednou alebo dvomi strunami
 • gusli – staroruský ľudový strunový hudobný nástroj
 • gustoso
 • gregoriánsky chorál – chorálny spev bez sprievodu hudobných nástrojov
 • charleston – 
 • chalumeau – 
 • chiuso – ostro
 • chorál – je jednohlasný spev spievaný väčším počtom ľudí bez sprievodu hudobných nástrojov
 • choralista -
 • chórista -
 • chrámová hudba – pozri cirkevná hudba, pozri duchovná hudba
 • chromatický alebo chromatika – znamená farebný, základný tónový systém postupujúci v poltónoch alebo aj hudobný nástroj – chromatický akordeón
 • chromatická stupnica – je označenie stupnice, rozdeľujúci oktávu na dvanásť stupňov, medzi ktorými je vzdialenosť jeden poltón
 • idyla – skladba popisujúca život na vidieku
 • imitácia – opakovanie sa toho istého motívu
 • imperioso
 • impromptu – inštrumentálna skladba voľnej formy a dĺžky alebo menšia jednoduchá skladba
 • improvizácia – je konanie bez prípravy alebo reakcia na danú situáciu bez prípravy
 • impetuoso
 • improvisando
 • in altissimo
 • incalzando – klzavo, rýchlo za sebou
 • indie rock – 
 • insistendo
 • inštrumentácia – je technika využitia možností hudobných nástrojov pri komponovaní skladby alebo pri prepracovávaní pre iné nástrojové obsadenie
 • inštrumentalista – 
 • in modo di
 • intermezzo (tal.) – je drobná hudobná skladba alebo medzihra väčšinou sa používa v opere
 • interval – rozmedzie, vzdialenosť medzi dvoma tónmi
 • intimo
 • intonácia – 
 • intro – 
 • irato
 • kadencia – obvykle znamená zakončenie hudobnej myšlienky alebo celej skladby
 • kakofónia – 
 • kamandža – arabský tradičný hudobný sláčikový strunový nástroj
 • kánon – kontrapunktická kompozičná technika, pri ktorej sa melódia nástupného hlasu prísne opakuje ostatnými hlasmi
 • kantáta – je rozsiahlejšia oslavná hudobná skladba
 • kantele – 
 • kantáta – 
 • kastanety – 
 • kazačok – 
 • karákib
 • klarinet – 
 • klasická hudba – 
 • klavír – pozri piáno
 • klavirne kvinteto – skladba pre klavír a husľové kvarteto
 • klavírne trio – súbor troch hudobníkov hrajúcich na klavír, husle a violončelo alebo skladba pre tieto tri hudobné nástroje
 • kľúč – je grafický symbol, prítomný na začiatku každej notovej osnovy,
 • koloratúra – melodická výzdoba predovšetkým spevného hlasu (tal. – coloratura)
 • komorná hudba – 
 • komorná skladba – skladba pre dva až dvanásť hlasov alebo hudobných nástrojov
 • kompaktný disk – 
 • kompilácia – 
 • komponovanie hudby – 
 • koncert – ide spravidla o väčší verejný zábavný podnik či o umelecké predstavenie prevažne hudobnej povahy alebo hudobná skladba pre sólový nástroj a orchester
 • konsonancia – súzvuk, ľúbozvuk opakom je disonancia
 • kontrabas -
 • kontrafagot – 
 • kontrapunkt – označuje v hudobnej terminológii vedenie hlasov vo vzájomnom protipohybe, ktoré sa radia danými pravidlami harmónie, kombinácia viacerých melodických hlasov vedených súčasne
 • konzervatórium – je vzdelávacia inštitúcia so zameraním najmä na umelecké vzdelanie
 • kornet – 
 • krídlovka – 
 • kvinta – 
 • kvintakord – 
 • kvinterna -
 • lacrimoso – plačlivo
 • ladenie – 
 • lamentando
 • lamentoso
 • langsam (nem.) –
 • largo (tal.) – zoširoka, zdĺhavo, pomaly
 • latin pop
 • lay out
 • lebhaft (nem.) –
 • legato – viazane; zviazané dohromady – naznačuje, že hudobné noty sú prehrávané alebo sa spievajú hladko
 • leggiero – ľahko
 • leitmotív (z nem.) – hlavná alebo vedúca myšlienka, téma skladby
 • lent (fr.) –
 • lento – pomaly zdĺhavo
 • lesný roh – 
 • liberamente
 • libero
 • libreto (tal.) – je textová časť opery, operety, muzikálu, oratória
 • ligatúra – oblúčik spájajúci noty alebo aj skupina nôt v menzurálnej notáci
 • lira da braccio – 
 • lira da gamba – 
 • l'istesso
 • loco – označenie,ktorým sa ruší predošlý predpis (8va)
 • lontano
 • lo stesso
 • LP – pozri dlhohrajúca platňa
 • lugubre
 • luminoso
 • lusingando
 • lutna – 
 • lýra – 
 • ma – but
 • ma non troppo
 • madrigal – je druh svetskej vokálnej polyfónie (viachlasu), piesne z obdobia renesancie a baroka
 • maestoso
 • madrigal – 
 • magico
 • magnifico
 • maggiore -
 • main droite (fr.)
 • main gauche (fr.)
 • malinconico
 • mambo – 
 • mandola – 
 • mandolína
 • mano destra
 • mano sinistra
 • marcatissimo
 • marcato
 • marcia – a march; alla marcia
 • martellato
 • marziale
 • mässig (nem.) –
 • matiné – 
 • mazhar -
 • mazúrka – je poľský tanec v 3/4 takte, väčšinou pre klavír
 • MD – pozri mano destra a main droite
 • measure
 • medley – 
 • melancolico – melancholicky
 • melizma
 • melódia – nápev alebo hudobná téma, postupnosť zvukov rôznej intenzity a rôznej dĺžky trvania – štruktúra vytvára hudobný zmysel
 • melodika – 
 • menuet – je francúzsky tanec v 3/4 takte, hudobná kompozícia v rovnakom čase a rytme, tretia časť skladby
 • menzurálna notácia – 
 • merengue – 
 • metronóm – 
 • metrum – striedanie prízvučných a neprízvučných dôb,
 • mezza voce – polohlasom, tlmene
 • mezzo
 • mezzoforte alebo (mf)– stredne silno, polosilno
 • mezzo piano – polohlasne, poloslabo
 • mezzosoprán – stredný ženský hlas, v rozmedzí obvykle sa rozširujúci od A do stredného C až F, rozsahom je medzi sopránomaltom
 • MG – pozri main gauche
 • misterioso – tajomne
 • missa – hudobné spracovanie rímskokatolíckej omše
 • mizmar – 
 • mobile
 • moderato – mierne
 • modesto
 • modulácia – 
 • moll (nem.) –
 • molová stupnica – 
 • monódia (novovek) – 
 • monofónia – jednohlas, skladba s melódiou bez harmonického sprievodu, opakom je polyfónia
 • molový – vyjadrenie v stupnici alebo tónine, opakom je durový
 • molto – veľmi
 • morendo
 • mosso
 • MS – pozri mano sinistra
 • moteto – viachlasná vokálna cirkevná skladba v rýchlejšom tempe
 • moto
 • munter (nem.) –
 • muzikál -
 • muzikológia – 
 • muzikoterapia – 
 • náboženská hudba – 
 • nápev – 
 • nátryl – 
 • narrante
 • naturale alebo nat.
 • náustok – 
 • N.C.
 • Nebenstimme (nem.) –
 • neumatický spev – 
 • neuro funk – 
 • nobile alebo nobilmente
 • nokturno – nočná hudba, hudobná skladba, ktorá je charakteristická pokojnou snivou nočnou náladou
 • noneto – skladba pre deväť hudobných nástrojov, hudobný súbor skladajúci sa z deviatich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • nota – je grafický znak na zápis výšky a dĺžky tónu
 • notácia – systém záznamu skladieb pomocou grafických symbolov (nôt), a slov (prípadne ich skratiek), ktorý umožňuje jednoznačnú interpretáciu hudobného diela
 • notová osnova – systém záznamu skladieb pomocou grafických symbolov (nôt), a slov (prípadne ich skratiek), ktorý umožňuje jednoznačnú interpretáciu hudobného diela.
 • notes inégales (fr.) –
 • óda – 
 • odzemok – 
 • ofertórium – 
 • oktáva (tal. ottava) – hudobný interval medzi prvým a ôsmym tónom diatonickej stupnice, v rovnomerne temperovanom ladení obsahuje – dvanásť poltónov
 • oktáva bassa (tal. ottava bassa) – o oktávu nižšie
 • oketo – skladba pre osem hudobných nástrojov alebo hlasov, spev ôsmich spevákov, osem súčasne hrajúcich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • omaggio
 • omša – cyklická hudobná forma
 • opera – hudobno-dramatický žáner v ktorom sa celý príbeh vyjadruje spevom so sprievodom orchestra a často je doplnený aj baletom
 • opera buffa – komická opera
 • opera seria (väčšinou nazývaná dramma per musica alebo melodramma serio) – je taliansky hudobný termín, ktorý sa vzťahuje k šľachtickému a "serióznemu" štýlu talianskej opery, ktorá prevládala v Európe od roku 1710 do cca 1770
 • opereta – divadelný hudobno-dramatický žáner, v ktorom sa striedajú hudobné a prozaické časti
 • organ – 
 • organológia – 
 • orchester – 
 • orchestrálna kompozícia -
 • opus (lat.) – latinské označenie pre dielo, skratka op., množné číslo opera (skratka opp.)
 • opusové číslo – u mnohých skladateľov poradové číslo ich diel, väčšinou chronologicky radené podľa doby napísania alebo vydania
 • oratórium – epická, vokálna, inštrumentálna skladba väčšinou s náboženským motívom, ktorá sa podobá opere
 • ornament – skrášľujúci doplnok skladby napr. trilok
 • ostinato – tvrdohlavo, neprestajne, stále sa opakujúci rytmus, ktorý sa opakuje v celej kompozícii alebo časti skladby
 • ossia
 • ouvertúra – predohra, krátka samostatná skladba uvádzaná napríklad pred operou alebo baletom (nie je súčasťou napr. opery ako je prelúdium)
 • ozembuch – 
 • parlando alebo parlante
 • partitúra (z nem.) – notový zápis všetkých hlasov inštrumentálnej, vokálnej alebo vokálno-inštrumentálnej hudobnej skladby, najviac ju používa dirigent
 • passionato – vášnivo
 • pastorale
 • pastorela – vianočná koleda, pieseň pastierov
 • pašie – sú časťou v evanjeliách, ktoré opisujú umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, hudobne spracované dielo o umučení a zmŕtvychvstaní Ježiša Krista
 • pausa
 • perdendosi
 • perkusie – 
 • pesante (tal.) – ťažko, ťažkopádne, dôrazne
 • peu à peu (fr.)
 • pianissimo alebo pp – veľmi slabo
 • piano alebo p – slabo
 • piano pianissimo alebo ppp – čo najslabšie
 • piano alebo klavír – strunový hudobný nástroj
 • pianino – 
 • piacevole (tal.) – príjemne
 • piangevole
 • piccolo trúbka - je najmenšia z trúbkových nástrojov, ladená najčastejšie in B a in A, menej časté s§ piccolo trubky in G, F a C.
 • pieseň – 
 • piesňová forma – 
 • piesňový text -
 • pikola – 
 • píšťala – 
 • più – viac; pozri mosso pre príklad
 • pizzicato (tal.) – technika hry na sláčikové nástroje, pri ktorej sa nepoužíva sláčik a hráč rozozvučí struny pomocou prstov najčastejšie pravou rukou
 • plechový dychový nástroj – 
 • plejbek -
 • pochettino alebo poch.
 • poco – málo, rovnako ako poco più allegro
 • poco a poco
 • poi
 • pochod -
 • polka – 
 • poľnica – 
 • polonéza – je svojim pôvodom vznešený poľský procesný tanec, tancovaný pármi dookola v tanečnom sále, hudba je v trojdobom metru a miernom tempe, väčšinou býva pre klavír
 • poltón – je polovicou tónu, najmenší interval vyskytujúci sa v diatonickej stupnici, dvanástina oktávy
 • polyfónia – viachlasnosť, skladba, v ktorej má každý hlas vlastnú melódiu, opakom je monofónia
 • polytonalita – 
 • pomlčka – pauza v hudbe, prestávka v skladbe speve, v ktorej je ticho
 • pop – 
 • pop latin – 
 • pop-music – 
 • populárna hudba – 
 • portamento – v hre na klavíri - ťahavo, zdôrazneno.
 • posato
 • postlúdium – pozri dohra
 • pozauna alebo trombón – 
 • prelúdium – predohra, krátka skladba, úvodná skladba, ktorá je súčasťou diela, najčastejšie k opere, oratóriu, kantáte, baletu, suite, koncertným dielam a dramatickým skladbám, ktorých súčasťou je scénická hudba (na rozdiel od ouvertúry ktorá je samostatná skladba, prelúdium je súčasťou diela)
 • prestissimo
 • presto – veľmi rýchlo
 • prima volta – prvé zakončenie skladby pri opakovaní
 • primáš-
 • primo alebo prima
 • prízvuk – zdôraznenie určitej časti v skladbe, speve napr. takt, určitú dobu
 • profesionál – 
 • programová hudba – 
 • punk – 
 • quasi
 • ragtime – 
 • rallentando (rall.) — rozširovať
 • rapido – rýchlo
 • rapsódia – hudobná kompozícia s dramatickým, hrdinským, romantickým obsahom
 • rasch (nem.) –
 • recitatív – hovorený spev, spev sa viac približuje hovorenému prednesu alebo reči, hudba vtedy ustupuje do pozadia
 • refrén – opakovaná časť básne alebo piesne
 • reggae -
 • rekviem – 
 • religioso – zbožne
 • remake – 
 • remix – 
 • rap – 
 • repente
 • repertoár – 
 • repríza – 
 • restez (fr.) –
 • rhythm and blues – 
 • rinforzando (rf) – usilovne, tvrdo, intenzívne
 • risoluto [rizoľuto] – odvážne, rozhodné, pevne.
 • ritardando (ritard.) – postupne spomaľovať, opak je accelerando
 • ritenuto (rit.) – spomaliť (zvyčajne rýchlejšie ako ritardando; môže sa týkať len jedného tónu)
 • roulade (fr.) –
 • r'n'b – pozri rhythm and blues
 • rock – 
 • rokenrol -
 • romanca – 
 • romantizmus – 
 • rondo -
 • rubato -
 • rubeba – 
 • rumba – 
 • ruvido
 • rytmika – 
 • rytmus – vnútorné členenie v priebehu skladby striedaním dlhších a kratších dôb (prízvučných a neprízvučných)
 • salsa – 
 • saltando
 • samba
 • sarabanda – 
 • saxofón – 
 • saz – 
 • scat – 
 • scénicka hudba – 
 • scherzando, scherzoso
 • scherzo – hudobná skladba, pre ktorú je typický žartovný ráz (scherzo = taliansky žart), rýchle tempo a živý rytmus, pôvodne a obvykle rýchlo strojnásobí čas, často nahradzuje menuet v neskoršom období klasicizmu a romantizmu, v symfónii, sonáte atď.
 • schleppen (nem.)
 • secco alebosec (fr.) –
 • segno – po znamenie.
 • semitone
 • semplice – proste
 • sempre – vždy; po celý čas; stále.
 • senza – bez
 • senza misura
 • septeto – skladba pre šesť hudobných nástrojov, hudobný súbor skladajúci sa zo šiestich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • serenáda – 
 • sexteto – skladba pre sedem hudobných nástrojov, hudobný súbor skladajúci sa zo siedmich inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • serioso – vážne
 • shake
 • silenzio
 • simile – podobné; presne ako predtým
 • sinfónia –  1. od 15. storočia viachlasná inštrumentálna skladba bez presnejšieho odlíšenia od iných hudobných druhov, 2. taliansky typ opernej predohry, 3. niekoľkovetová orchestrálna skladba, predchodca symfónie
 • singel – 
 • sket pozri scat
 • skladba
 • skladateľ – 
 • sklenená harmonika – 
 • sláčik – 
 • slowfox alebo slow-fox – 
 • smorzando alebo smorz.
 • soave
 • sognando -
 • sólista – 
 • solmizačná stupnica – 
 • sonáta – cyklická skladba
 • sonata da camera – 
 • sonata da chiesa – 
 • sonátová forma – 
 • sonátový cyklus
 • sonatina – je menšia a interpretačne ľahšia sonáta
 • sonore
 • soprán – najvyššie ženské hlasové rozpätie, označenie hudobného nástroja napr. sopránový metalofón, sopránový saxofón
 • sospirando
 • sostenuto – zdržanlivo
 • sotto voce – tichým hlasom, šeptom
 • soul – 
 • soundtrack – 
 • spev
 • spevácky spolok – 
 • spevník
 • spevohra – 
 • spiccato
 • spinet – je menší druh čembala alebo klavíra, je to strunový a klávesový nástroj
 • spinto
 • spiritoso – gurážne
 • spirituál – 
 • spoločenský tanec – 
 • staccato
 • sprievod – 
 • stanza
 • strepitoso
 • stretto – (ital.) doslova komprimované; úsečne, krátko, rýchlo, v hudbe označenie pre ukončenie dlhších skladieb, ktoré treba hrať zrýchlene.
 • stringendo – zrýchlene
 • struna – 
 • strunový žaltár – 
 • stupnica – rad tónov stupňovito zoradených v stúpajúcom, alebo klesajúcom smere, podľa určitých pravidiel od základného (prvého) tónu stupnice k jeho oktáve
 • subito – nečakane
 • suita
 • suitový cyklus – 
 • sul ponticello
 • surf rock – 
 • swing – 
 • sylabický spev
 • symfónia – 
 • symfonická báseň – 
 • symfonický orchester – 
 • symfonický rock – 
 • synkopa – hudobný pojem označujúci rytmickú skupinu skladajúcu sa z troch nôt, z ktorých prostredná má dvojnásobnú dĺžku ako ostatné dve
 • syntetizátor
 • tabulatúra – 
 • tacet
 • takt – udáva striedanie prízvučných a neprízvučných nôt, čiže rytmus skladby
 • taktovka – 
 • taktovanie -
 • tamburína – 
 • tanec – 
 • tanečná hudba – 
 • techno – 
 • téma – melodicky a rytmicky výrazná a obsahovo závažná hudobná myšlienka, ktorá je základom hudobnej skladby alebo jej časti
 • tempo – čas, t. j. celková rýchlosť skladby
 • tempo di marcia
 • tempo giusto
 • tempo primo, tempo uno alebo tempo I (niekedy sa píše aj ako tempo I°) – obnova pôvodnej rýchlosti
 • teneramente
 • tenerezza
 • tenor – vysoký mužský hlas
 • tenuto – nasadzovane
 • ternary
 • tessitura -
 • textár – 
 • toccata (lat.) – rytmická skladba, opak spevnej kantáty
 • tón – je každý zvuk so stálou frekvenciou
 • tónina – je príslušnosť tónového materiálu hudobnej skladby k určitej stupnici
 • tónový rozsah je označenie rozdielu medzi najvyšším a najnižším tónom hrateľným na určitý hudobný nástroj.
 • trampská hudba alebo trampská pieseň -
 • tranquillo – mierne
 • tremolo (tal.) –
 • triangel – samozvučný bicí hudobný nástroj
 • trilok – rýchle striedanie susedných tónov
 • trio – skladba pre tri hudobné nástroje, hudobný súbor skladajúci sa z troch inštrumentalistov (pozri aj: Komorná hudba)
 • triola – 
 • trojštvrťový takt -, sa označuje (3/4) (pozri aj Takt (hudba))
 • trombón alebo pozauna – 
 • troppo
 • trumšajt – 
 • trubadúr – 
 • trúbka – 
 • tuba – 
 • tutti – všetci, spoločne
 • tympan -
 • ukulele – 
 • umelec – 
 • un, uno, or una
 • una corda – jedna struna, obyčajne ľavý pedál klavíra, ktorý tlmí hlasitosť
 • un poco
 • unisono alebo unis (fr.) –
 • uptempo
 • uspávanka -
 • waltz – 
 • wenig (nem.) –
 • zbor – 
 • zbormajster – 
 • Zählzeit (nem.) –
 • zart (nem.) –
 • Zartheit (nem.) –
 • zärtlich (nem.) –
 • Zeichen (nem.) –
 • zelo, zeloso, zelosamente
 • ziehen (nem.) –
 • zitternd (nem.) –
 • znelka – 
 • zobcová flauta – 
 • zögernd (nem.) –
 • zvon – 
 • zvonkohra -
 • zvuk – 

Pozri aj

upraviť