Zoznam ekumenických patriarchov Konštantínopolu

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam konštatinopolských patriarchov (alebo carihradských patriarchov) obsahuje zoznam ranokresťanských biskupov na biskupskom stolci v starovekom gréckom meste Byzantion a zoznam biskupov, arcibiskupov a patriarchov na biskupskom/patriarchálnom stolci v hlavnom meste Byzantskej (a neskôr Osmanskej) ríše, Konštantínopole (dnešný Istanbul).

Znak konštantinopolského patriarchu Bartolomeja I

Titul ekumenický patriarcha použil oficiálne prvýkrát Ján IV. Neustét.[1] Minimálne od roku 1054 (Veľká východná schizma) má zmysel o týchto osobách hovoriť aj ako o pravoslávnych (ortodoxných) ekumenických patriarchoch. Údaje a existencia najstarších predstaviteľov tohoto zoznamu býva spochybňovaná.

Obdobie biskupstva a arcibiskupstva (do roku 451)

upraviť

Biskupstvo v Byzantione vzniklo najneskôr v 2. storočí. Hierarchicky spadalo pod metropolu v tráckej Heraklii. Po vzniku Konštantínopola sa biskupstvo vďaka rastúcemu vplyvu mesta osamostatnilo a stalo metropolitným biskupstvom (arcibiskupstvom). Už na prvom konštatinopolskom koncile sa zvýraznilo výnimočné postavenie konštatinopolského stolca, a od 4. ekumenického koncilu v Chalcedóne definitívne konštatinopolskému arcibiskupstvu náležal titul patriarchát a druhé miesto v čestnej cirkevnej hierarchii za rímskym biskupstvom.[1]

Poradie Meno Obdobie v úrade Poznámky Referencie
Biskupi v meste Byzantion (do roku 325)
1. apoštol Andrej (Andreas) ? - 38 legenda o založení biskupstva apoštolom Andrejom vznikla v 4.storočí [1]
2. Stachys 38 – 54
3. Onésimos 54 – 68
4. Polykarpos I. 69 – 89
5. Ploutarchos 89 – 105
6. Sedekión 105 – 114
7. Diogenes 114 – 129
8. Eleutherios 129 – 136
9. Félix 136 – 141
10. Polykarpos II. 141 – 144
11. Athéndodóros 144 – 148
12. Euzóis 148 – 154
13. Laurentios 154 – 166
14. Alympios 166 – 169
15. Pertinax 169 – 187
16. Olympianos 187 – 198
17. Markos I. 198 – 211
18. Filadelfos 211 – 217
19. Kyriakos I. 217 – 230
20. Kastinos 230 – 237
21. Eugenios I. 237 – 242
22. Titos 242 – 272
23. Dometios 272 – 284
24. Roufinos I. 284 – 293
25. Probos 293 – 306
26. Métrofanes 306 – 325
Konštantinopolskí arcibiskupi a metropoliti (od roku 325)
26. Métrofanes 325 – 326
27. Alexandros 326 – 337
28.* Paulos I. (prvýkrát) 337 – 339
29. Eusebios 339 – 341
28.** Paulos I. (druhýkrát) 341 – 342
30.* Makedonios I. (prvýkrát) 342 – 346
28.*** Paulos I. (tretíkrát) 346 – 351
30.** Makedonios I. (druhýkrát) 351 – 360
31. Eudoxios 360 – 370
32. Démofilos 370 – 379
33. Euagrios 370379
34. Maximos 431 – 434
35. Gregor Naziánsky 379 – 381
36. Nektarios 381 – 397
37. Ján Zlatoústy 398 – 404
38. Arsakios 404 – 405
39. Attikos 406 – 425
40. Sisinnios I. 426 – 427
41. Nestorios 428 – 431
42. Maximianos 431 – 434
43. Proklos 434 – 446
44. Flavián Carihradský 446 – 449
45. Anatolios 449 – 458

Konštatinopolskí patriarchovia v období Byzantskej ríše (451 – 1453)

upraviť

Do zániku Byzantskej ríše v roku 1453 (dobytie Konštantínopola Turkami) boli konštantínopolskí patriarchovia v mocenskej sfére byzantských (východorímskych) panovníkov. V priebehu rokov 12041261 sídlili ortodoxní ekumenickí patriarchovia v Nicejskom exile, pretože hlavné mesto Konštantínopol a európske územia Byzantskej ríše boli po 4. križiackej výprave okupované katolíckymi dobyvateľmi. V Konštantínopole bolo ustanovené Latinské cisárstvo a vytvorený latinský (katolícky) konštatinopolský patriarchát. V roku 1261 dobyli získali Gréci (tzv. Nicejské cisárstvo) späť Konštantínopol a bolo obnovené Byzantské cisárstvo. Do mesta sa vrátili aj konštatinopolskí patriarchovia.

Eustychius
Ján IV. Neustés
Germanus I.
Tarasios
Nikeforos I.
Ján Grammatikos a Anton I.
Metod I.
Nicholas Mystikos
Alexios Stoudites
Michael Keroularios
Ján VI. Kantakouzenos
Ján XIII. Bekkos
Izaiáš
Gennadios II. a Mehmed II.
Dionýz II.
Cyril Loukaris
Athanasius III.
Athanasius V.
Jeremiáš III.
Cyril V.
Poradie Meno Obdobie v úrade Poznámky Referencie
45. Anatolios 451 – 458
46. Gennadios I. 458 – 471
47. Akakios 471 – 488
48. Frabitas 488 – 489
49. Eufémios 489 – 495
50. Makedonios II. 495 – 511
51. Timotheos I. 511 – 518
52. Ióannes II. Kapadócky 518 – 520
53. Epifanios 520 – 535
54. Anthimos I. 535 – 536
55. Ménas 536 – 552
56.* Eutychios (prvýkrát) 552 – 565
57. Ióannes III. Scholastikos 565 – 577
56.* Eutychios (druhýkrát) 577 – 582
58. Ióannes IV. Nésteutes 582 – 595 Prvýkrát sa oficiálne použil titul ekumenický patriarcha
59. Kyriakos 596 – 606
60. Thómas I. 607 – 610
61. Sergios I. 610 – 638
62. Pyrrhos I. 638 – 641
63. Paulos II. 641 – 653
64. Petros 654 – 666
65. Thómas II. 667 – 669
66. Ióannes V. 669 – 675
67. Kónstantinos I 675 – 677
68. Theodóros I. 677 – 679
69. Geórgios I. 679 – 686
70. Paulos III. 687 – 693
71. Kallinikos I. 693 – 705
72. Kyros 705 – 711
73. Ióannes VI. 712 – 715
74. Germanos I. 715 – 730
75. Anastasios 730 – 754
76. Kónstantinos II. 754 – 766
77. Nikétas I. 766 – 780
78. Paulos IV. 780 – 784
79. Tarasios 784 – 806
80. Nikéforos I. 806 – 815
81. Theodotos I. 815 – 821
82. Antónios I. 821 – 836
83. Ióannes VII. Grammatikos 836 – 843
84. Methodios I. 843 – 847 Obnova kultu ikon
85.* Ignatios I. (prvýkrát) 847 – 858
86.** Fótios (prvýkrát) 858 – 867 Fotiova schizma
85.* Ignatios I. (druhýkrát) 867 – 877
86.** Fótios (druhýkrát) 877 – 886
87. Stefanos I. 886 – 893
88. Antónios II. Kauleas 893 – 901
89.* Nikolaos I. Mystikos (prvýkrát) 901 – 907
90. Euthymios I. Synkellos 907 – 912
89.** Nikolaos I. Mystikos (druhýkrát) 912 – 925
91. Stefanos II. 925 – 928
92. Tryfón 928 – 931
93. Theofylaktos 933 – 956
94. Polyeuktos 956 – 970
95. Basileios I. Skamandrenos 970 – 974
96. Antónios III. Stoudites 974 – 980
97. Nikolaos II. Chrysoberges 984 – 996
98. Sisinnios II. 996 – 998
99. Sergios II. 999 – 1019
100. Eustathios 1019 – 1025
101. Alexios I. Studites 1025 – 1043
102. Michaél I. Keroularios 1043 – 1058 1054 - Veľká východná schizma
Po Veľkej (východnej) schizme (1054)
102. Michaél I. Keroularios 1043 – 1058
103. Kónstantinos III. Leichoudis 1059 – 1063
104. Ióannes VIII. Xifilinos 1064 – 1075
105. Kosmas I. 1075 – 1081
106. Eustratios Garidas 1081 – 1084
107. Nikolaos III. Grammatikos 1084 – 1111
108. Ióannes IX. Agapétos 1111 – 1134
109. León Styppes 1134 – 1143
110. Michaél II. Kourkouas 1143 – 1146
111. Kosmas II. Attikos 1146 – 1147
112. Nikolaos IV. 1147 – 1151
113. Theodotos II. 1151 – 1153
114. Neofytos I. 1153
115. Kónstantinos IV 1154 – 1156
116. Loukas 1156 – 1169
117. Michaél III. 1170 – 1177
118. Charitón 1177 – 1178
119. Theodosios I. Borradiotes 1179 – 1183
120. Basileios II. Kamatéros 1183 – 1186
121. Nikétas II. Mountanes 1186 – 1189
122. Leontios Theotokites 1189 – 1190
123. Dositheos 1190 – 1191
124. Geórgios II. 1191 – 1198
125. Ióannes X. Kamatéros 1198 – 1204/1206
Patriarchovia v Nicejskom exile (1204  – 1261)
125. Ióannes X. Kamatéros 1198/1204 – 1206
126. Michaél IV. 1207 – 1213
127. Theodóros II. Eirénikos 1213 – 1215
128. Maximos II 1215
129. Manouél I. Charitopoulos 1215 – 1222
130. Germanos II. 1222 – 1240
131. Methodios II. 1240
- sede vacante 1240 – 1244
132. Manouél II. 1244 – 1255
133.* Arsenios Autóreianos (prvýkrát) 1255 – 1259 Arseniova schizma
134. Nikéforos II. 1260 – 1261
Patriarchovia so sídlom v znovudobytom Konštantínopole (1261 – 1453)
133.** Arsenios Autoreianos (druhýkrát) 1261 – 1267
135. Germanos III. 1267
136. Ióséf I. 1267 – 1275
137. Ióannes XI. 1275 – 1282
138. Grégorios II. 1283 – 1289
139.* Athanasios I. (prvýkrát) 1289 – 1293
140. Ióannes XII. 1294 – 1303
139.** Athanasios I. (druhýkrát) 1303 – 1309
141. Néfón I. 1310 – 1314
142. Ióannes XIII. Glykys 1315 – 1320
143. Gerasimos I. 1320 – 1321
144. Ésaias 1323 – 1334
145. Ióannes XIV. Kaletas 1334 – 1347
146. Isidóros I. 1347 – 1350
147.* Kallistos I. (prvýkrát) 1350 – 1354
1487.* Filotheos Kokkinos (prvýkrát) 1354 – 1355
147.** Kallistos I. (druhýkrát) 1355 – 1363
148.** Filotheos Kokkinos (druhýkrát) 1364 – 1376
149.* Makarios (prvýkrát) 1376 – 1379
150. Neilos Kerameos 1379 – 1388)
151.* Antónios IV.(prvýkrát) 1389 – 1390
149.** Makarios (druhýkrát) 1390 – 1391
151.** Antónios IV. (druhýkrát) 1391 – 1397
152. Kallistos II. Xanthopoulos 1397
153. Matthaios I. 1397 – 1410
154. Euthymios II. 1410 – 1416
155. Ióséf II. 1416 – 1439
156. Métrofanes II. 1440 – 1443
157. Grégorios III. Mammas 1443 – 1450
158. Athanasios II. 1450 – 1453 Posledný byzantský ekumenický patriarcha, v roku 1453 Konštantínopol dobyli Turci

Patriarchovia v područí Osmanskej ríše (1453 – 1922)

upraviť

Po dobytí Konštantínopola a zániku Byzantskej ríše (1453) sa ortodoxní konštatinopolskí patriarchovia stali subjektom Osmanskej ríše až do jej zániku v roku 1922.

Sofronius III.
Neophytus VIII.
Germanos V.
Gregor VI.
Konštantius I.
Anthimus VII.
Konštantín V.
Anthimus IV.
Joachim IV.
Gregor VII.

Od roku 1453 je prepis do slovenčiny robený podľa novogréčtiny

Poradie Meno Obdobie v úrade Poznámky Referencie
159.* Gennadios I. Scholarios (prvýkrát) 1453 – 1456
160. Isidoros II. Xanthopulos 1456 – 1462
Nie je úplne jasné, kto stál na patriarchálnom stolci v rokoch 1462 -- 1466, podľa D.Kiminasa[2] bolo poradie nasledovné
161. Ioasaf I. 1462 – 1463
159.** Gennadios I. Scholarios (druhýkrát) 1463
162. Sofronios I. 1463 – 1464
159.*** Gennadios I. Scholarios (tretíkrát) 1464 – 1465
163. Markos II. 1465 – 1466
164.* Symeon I. (prvýkrát) 1466
165.* Dionysios I. (prvýkrát) 1466 – 1471
164.** Symeon I. (druhýkrát) 1471 – 1474
166. Rafail I. 1475 – 1476
167. Maximos III. 1476 – 1481
164.*** Symeon I. (tretíkrát) 1481 – 1486
168.* Nefon II. (prvýkrát) 1486 – 1488
165.* Dionysios I. (druhýkrát) 1489 – 1491
169. Maximos IV. 1491 – 1497
170.* Ioakim I. (prvýkrát) 1498 – 1502
168.** Nefon II. (druhýkrát) 1502
171.* Pachomios I. (prvýkrát) 1503 – 1504
170.** Ioakim I. (druhýkrát) 1504
171.** Pachomios I. (druhýkrát) 1504 – 1513
172. Theoliptos I. 1513 – 1522
173.* Ieremias I. (prvýkrát) 1522 – 1545
174. Ioannikios I. 1524 – 1525
173.** Ieremias I. (druhýkrát) 1525 – 1546
175. Dionysios II. 1546 – 1555
176. Ioasaf II. 1555 – 1565
177.* Mitrofanis III. (prvýkrát) 1565 – 1572
178.* Ieremias II. Tranos (prvýkrát) 1572 – 1579
177.** Mitrofanis III. (druhýkrát) 1579 – 1580
178.** Ieremias II. Tranos (druhýkrát) 15801584
179. Pachomios II. 1584 – 1585
180. Theoleptos II. 1585 – 1586
178.*** Ieremias II. Tranos (tretíkrát) 1587 – 1595
181.* Matthaios II. (prvýkrát) 1596
182. Gavriil I. 1596
183. Theofanis Karykis 1597
184. Meletios I. Pigas (koadjútor) 1597 – 1598
181.** Matthaios II. (druhýkrát) 1598 – 1602
185.* Neofytos II. (prvýkrát) 1602 – 1603
181.*** Matthaios II. (tretíkrát) 1603
186. Rafail II. 1603 – 1607
185** Neofytos II. (druhýkrát) 1607 – 1612
187.* Kyrillos I. Lukaris (koadjútor, prvýkrát) 1612
188. Timotheos II. 1612 – 1620
187.** Kyrillos I. Lukaris (druhýkrát) 1620 – 1623
189. Grigorios IV. 1623
190. Anthimos II. 1623
187.*** Kyrillos I. Lukaris (tretíkrát) 1623 – 1633
191.* Kyrillos II. Kontaris (prvýkrát) 1633
187. (4x) Kyrillos I. Lukaris (štvrtýkrát) 1633 – 1634
192. Athanasios III. Patelaros 1634
187. (5x) Kyrillos I. Lukaris (piatykrát) 1634 – 1635
191.** Kyrillos II. Kontaris (druhýkrát) 1635 – 1636
193. Neofytos III. Nicejský 1636 – 1637
187. (6) Kyrillos I. Lukaris (šiestykrát) 1637 – 1638
191.*** Kyrillos II. Kontaris (tretíkrát) 1638 – 1639
194. Parthenios I. 1639 – 1644
195.* Parthenios II. (prvýkrát) 1644 – 1646
196.* Ioannikios II. (prvýkrát) 1646 – 1648
195.** Parthenios II. (druhýkrát) 1648 – 1651
196.** Ioannikios II. (druhýkrát) 1651 – 1652
197. Kyrillos III. 1652
198.* Paisios I (prvýkrát) 16521653
196.*** Ioannikios II. (tretíkrát) 1653 – 1654
198.** Paisios I (druhýkrát) 1654 – 1655
196. (4x) Ioannikios II. (štvrtýkrát) 1655 – 1656
199. Parthenios III. 1656 – 1657
200. Gavriil II. 1657
201.* Parthenios IV. (prvýkrát) 1657 – 1659
202. Theofanis II. 1659
- sede vacante 1659  – 1662
203. Dionysios III. 1662 – 1665
201.** Parthenios IV. (druhýkrát) 1665 – 1667
204. Klimis 1667
205. Methodios III. 1668 – 1671
202.*** Parthenios IV. (tretíkrát) 1671
206.* Dionysios IV. Muselimis (prvýkrát) 1671 – 1673
207. Gerasimos II. 1673 – 1674
202. (4x) Parthenios IV. (štvrtýkrát) 1675 – 1676
206.** Dionysios IV. Muselimis (druhýkrát) 1676 – 1679
208. Athanasios IV. 1679
209. Iakovos (prvýkrát) 1679 – 1682
206.*** Dionysios IV. Muselimis (tretíkrát) 1682 – 1684
202. (5x) Parthenios IV. (piatykrát) 1684 – 1685
209.** Iakovos (druhýkrát) 1685 – 1686
206. (4x) Dionysios IV. Muselimis (štvrtýkrát) 1686 – 1687
209.*** Iakovos (tretíkrát) 1687 – 1688
210.* Kallinikos II. (prvýkrát) 1688
211. Neofytos IV. 1688
210.** Kallinikos II. (druhýkrát) 1689 – 1693
206. (5x) Dionysios IV. Muselimis (piatykrát) 1693 – 1694
210.*** Kallinikos II. (tretíkrát) 1694 – 1702
212. Gabriel III. 1702 – 1707
213. Neofytos V. 1707
214.* Kyprianos I. (prvýkrát) 1707 – 1709
215. Athanasios V. 1709 – 1711
216. Kyrillos IV. 1711 – 1713
217.** Kyprianos I. (druhýkrát) 1713 – 1714
218. Kosmas III. 1714 – 1716
219.* Ieremias III. (prvýkrát) 1716 – 1726
220.* Paisios II. (prvýkrát) 1726 – 1732
219.** Ieremias III. (druhýkrát) 1732 – 1733
221. Serafim I. 1733 – 1734
222.* Neofytos VI. (prvýkrát) 1734 – 1740
220.** Paisios II. (druhýkrát) 1740 – 1743
222.* Neofytos VI. (druhýkrát) 1743 – 1744
220.*** Paisios II. (tretíkrát) 1744 – 1748
222.* Kyrillos V. (prvýkrát) 1748 – 1751
220. (4x) Paisios II. (štvrtýkrát) 1751 – 1752
222.** Kyrillos V. (druhýkrát) 1752 – 1757
223. Kallinikos III. 1757
224. Serafim II. 1757 – 1761
225. Ioannikios III. 1761 – 1763
226.* Samuil I. (prvýkrát) 1763 – 1768
227. Meletios II. 1769 – 1769
228. Theodosios II. 1769 – 1773
226.** Samuil I. (druhýkrát) 1773 – 1774
229. Sofronios II. 1774 – 1780
230. Gavriil IV. 1780 – 1785
231. Prokopios I. 1785 – 1789
232.* Neofytos VII. (prvýkrát) 1789 – 1794
233. Gerasimos III. 1794 – 1797
234.* Grigorios V. (prvýkrát) 1797 – 1798
232.** Neofytos VII. (druhýkrát) 1798 – 1801
235.* Kallinikos V. (prvýkrát) 1801 – 1806
234.** Grigorios V. (druhýkrát) 1806 – 1808
235.** Kallinikos V. (druhýkrát) 1808 – 1809
236. Ieremias IV. 1809 – 1813
237. Kyrillos VI. 1813 – 1818
235.*** Grigorios V. (tretíkrát) 1818 – 1821
238. Eugenios II. 1821 – 1822
239. Anthimos III. 1822 – 1824
240 Chysanthus 1824 – 1826
241. Agathangelos I. 1826 – 1830
242. Konstantios I. 1830 – 1834 1833 – Bola vyhlásená autokefália Gréckej ortodoxnej cirkvi
243. Konstantios II. 1834 – 1835
244.* Grigorios VI. (prvýkrát) 1835 – 1840
245.* Anthimos IV. (prvýkrát) 1840 – 1841
246. Anthimos V. 1841 – 1842
247.* Germanos IV. (prvýkrát) 1842 – 1845
248. Meletios III. 1845
249.* Anthimos VI. (prvýkrát) 1845 – 1848
249.** Anthimos IV. (druhýkrát) 1848 – 1852
247.** Germanos IV. (druhýkrát) 1852 – 1853
249.*** Anthimos VI. (tretíkrát) 1853 – 1855
250. Kyrillos VII. 1855 – 1860
251.* Ioakim II. (prvýkrát) 1860 – 1863
252. Sofronios III. 1863 – 1866 1864 – Rumunská pravoslávna cirkev získala autokefáliu
244.** Grigorios VI. (druhýkrát) 1867 – 1871
252. (4x) Anthimos VI. (štvrtýkrát) 1871 – 1873 1872 – Vznikol Bulharský exarchát
251.** Ioakim II. (druhýkrát) 1873 – 1878
253.* Ioakim III. (prvýkrát) 1878 – 1884 1879 – Srbská pravoslávna cirkev získala samostatnosť
254. Ioakim IV. 1884 – 1887
255. Dionysios V. 1887 – 1891
256. Neofytos VIII. 1891 – 1894
257. Anthimos VII. 1895 – 1897
258. Konstantinos V. 1897 – 1901
253.** Ioakim III. (druhýkrát) 1901 – 1912
259. Germanos V. 1913 – 1918
- sede vacante 1918 – 1921
Meletios IV.
Athinagoras I.
Bartolomej I.

Patriarchovia po zániku Osmanskej ríše (1922 – súčasnosť)

upraviť

Po zániku Osmanskej ríše sa Turecko stalo sekulárnym štátom a upustilo od svojich náboženských a imperialistických dobyvateľských cieľov. Konštatinopolský ekumenický patriarchát dodnes sídli v tureckom meste Istanbul (kedysi Konštantínopol) a je od štátu samostatnou právnickou osobou.

Poradie Meno Obdobie v úrade Poznámky Referencie
260. Meletios IV. Metaxakis 1921 – 1923
261. Grigorios VII. 1923 – 1924
262. Konstantinos VI. 1924 – 1925
263. Vasilios III. 1925 – 1929
264. Fotios II. 1929 – 1935
265. Veniamin 1936 – 1946
266. Maximos V. 1946 – 1948
267. Athinagoras I. 1948 – 1972 Spolu s pápežom Pavlom VI. 7. decembra 1965 zrušili vzájomnú exkomunikáciu pravoslávnej a katolíckej cirkvi z roku 1054.
268. Dimitrios I. 1972 – 1991
269. Bartolomej I. 1991 – súčasnosť

Referencie

upraviť
  1. a b c Konštantínopolský patriarchát. In: VAVŘÍNEK, Vladimír; BALCÁREK, Petr. Encyklopedie Byzance. Praha : Libri; Slovanský ústav AV ČR, 2011. 552 s. (Práce Slovanského ústavu AV ČR. Nová řada; zv. 33.) ISBN 978-80-7277-485-2, 978-80-86420-43-1. S. 268.
  2. KIMINAS, Demetrius. The Ecumenical Patriarchate. San Bernadino, CA : Borgo Press, 2009. ISBN 978-1-4344-5876-6. S. 30 – 51.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť