Zoznam kultúrnych pamiatok v Martine (mesto na Slovensku)

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Martin v okrese Martin.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Miesto pamätné s pomníkom
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3219/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné s pomníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizánska brigáda;delo na Hodinovke

Budova bývalej meštianky Nahrať súbor Budova bývalej meštianky Bernolákova ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-649
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Škola pamätná Nahrať súbor Škola pamätná Bernolákova ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-649/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,nárožná;štátna meštianka,obchodná akad

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Bernolákova ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-649/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP, sov.voj.;sov.,franc.,čsl.partizáni

  Skryť
Dom župný Nahrať súbor Dom župný Daxnerova ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-579/0 Unifikovaný názov PO: dom župný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný,solitér;Turčianska galéria,župný dom

Divadlo pamätné Nahrať súbor Divadlo pamätné Divadelná ul. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-590
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Divadlo pamätné Nahrať súbor Divadlo pamätné Divadelná ul. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-590/1 Unifikovaný názov PO: divadlo pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožné;Divadlo SNP,Národný dom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Divadelná ul. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-590/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP 6

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Divadelná ul. 11
KÚ: Martin

Poloha
506-2101/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,Tajovský J.G;1875-1940,spisovateľ

Dom meštiansky pamätný Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Divadelná ul. 23
KÚ: Martin

Poloha
506-2102/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prejazdový;Beňuškovský dom

prvé provizórne sídlo Matice slovenskej
Fotka tohoto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaprátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Divadelná ul. 7
KÚ: Martin

Poloha
506-2100
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Divadelná ul. 7
KÚ: Martin

Poloha
506-2100/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krčméry Štefan;1892-1955,lit.hist.,tajomníkMS

Tabuľa pamätná s reliéfom Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Divadelná ul. 7
KÚ: Martin

Poloha
506-2100/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krčméry Štefan;1892-1955,lit.hist.

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Hviezdoslavova ul. 5
KÚ: Martin

Poloha
506-2103/0 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,Hronský J.C;1896-1960,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom spolkový Hviezdoslavova ul. 21
KÚ: Martin

Poloha
506-592/0 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbový,nárožný;Sociálny dom,Živena

Múzeum Nahrať súbor Múzeum Kmeťa A. ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-576/0 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Múzeum Andreja Kmeťa

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Kmeťa A. ul. 4
KÚ: Martin

Poloha
506-588/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,nárožná;Advokátska komora

Dom rodinný pamätný
Nahrať súbor
Dom rodinný pamätný Kuzmányho ul. 34
KÚ: Martin

Poloha
506-578/0 Unifikovaný názov PO: dom rodinný pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,Benka M.;Ateliér Martina Benku

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Kuzmányho ul. 36
KÚ: Martin

Poloha
506-587/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Hasičský dom

Súbor bytových domov - Tatradomy Nahrať súbor Súbor bytových domov - Tatradomy Kuzmányho ul. 35
KÚ: Martin

Poloha
506-593
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Dom bytový i. Nahrať súbor Dom bytový i. Kuzmányho ul. 35
KÚ: Martin

Poloha
506-593/1 Unifikovaný názov PO: dom bytový i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,solitér

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový ii. Kuzmányho ul. 37
KÚ: Martin

Poloha
506-593/2 Unifikovaný názov PO: dom bytový ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,solitér

  Skryť
Fotka tohoto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaprátu.
Nahrať súbor Múzeum Malá Hora 2
KÚ: Martin

Poloha
506-572
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Múzeum Malá Hora 2
KÚ: Martin

Poloha
506-572/1 Unifikovaný názov PO: múzeum

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;2.budova Slov.národ.múzea

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Malá Hora 0
KÚ: Martin

Poloha
506-572/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: botanická;muzeálna záhrada,botanická záh

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Schodisko prístupové s terasami Malá Hora 2
KÚ: Martin

Poloha
506-572/5 Unifikovaný názov PO: schodisko prístupové s terasami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: prístupové schodisko+terasy

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Gymnázium Malá Hora 3
KÚ: Martin

Poloha
506-11209/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Gymnázium V.Paulínyho-Tótha

Fotka tohoto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaprátu.
Nahrať súbor Štefánikov ústav Malá hora 5
KÚ: Martin

Poloha
506-599
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Škola pamätná Malá hora 5
KÚ: Martin

Poloha
506-599/1 Unifikovaný názov PO: škola pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;Štefánikov ústav

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Tabuľa pamätná Malá hora 5
KÚ: Martin

Poloha
506-599/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: SNP;1944- čsl.taktic.skup.Ďumbier

Súsošie-vsa Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora 5
KÚ: Martin

Poloha
506-599/3 Unifikovaný názov PO: súsošie-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2 ženy;2 ženy v jednoduchom oblečení

Súsošie-vsa Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora 5
KÚ: Martin

Poloha
506-599/4 Unifikovaný názov PO: súsošie-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žena s dievčatkom;žena s dievčatkom

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Malá hora
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/5 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Oplotenie s bránami Malá hora 5
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/6 Unifikovaný názov PO: oplotenie s bránami

Bližšie určenie; zaužívaný názov: oplotenie s bránami a sochami

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník s bustou Malá hora 5
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/7 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Masaryk T.G.;1850-1937 politik,filozof

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník s bustou Malá hora 5
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/8 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štefánik M.R.;1880-1919 politik,astronóm,gen

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora 5
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/9 Unifikovaný názov PO: súsošie-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žena s dieťaťom;žena s dieťaťom v náručí

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Súsošie-vsa Malá hora 5
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-599/10 Unifikovaný názov PO: súsošie-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žena s dieťaťom;žena s dieťaťom v náručí

  Skryť
Priestor pamätný Nahrať súbor Priestor pamätný Memorandové nám.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-651/1 Unifikovaný názov PO: priestor pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: memorandové zhromaždenie;pod lipami

Tabuľa pamätná s reliéfom Nahrať súbor Tabuľa pamätná s reliéfom Memorandové nám.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-651/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: memorandové zhromaždenie;memorandové zhromaždenie 1861

Gymnázium pamätné
Nahrať súbor
Gymnázium pamätné Memorandové nám. 15
KÚ: Martin

Poloha
506-575/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.,matičné;1.nižšie ev.a.v. gymnázium

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Memorandové nám. 15
KÚ: Martin

Poloha
506-575/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: matičné gymnázium

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Memorandové nám. 16
KÚ: Martin

Poloha
506-569/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;tolerančný evanjelický kostol

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom meštiansky pamätný Moyzesova ul. 11
KÚ: Martin

Poloha
506-2583/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Horák J.,Horáková Anna;Centrum českej kultúry

Budova administratívna pam.
Nahrať súbor
Budova administratívna pam. Mudroňova ul. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-574/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna pam.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matica slovenská;Matica slovenská

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Mudroňova ul. 1
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-574/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP 48;48 umučeným účastníkom SNP

Záhrada
Nahrať súbor
Záhrada Mudroňova ul.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-574/3 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Oplotenie
Nahrať súbor
Oplotenie Mudroňova ul.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-574/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom bytový iii. Novákova ul. 24
KÚ: Martin

Poloha
506-593/3 Unifikovaný názov PO: dom bytový iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: schodiskový,solitér

Národný cintorín Nahrať súbor Národný cintorín Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Poloha
506-2108
www.pamiatky.skTáto NKP sa skladá z viacerých pamiatkových objektov,
ktoré sa zobrazia po kliknutí na zobraziť.

  Skryť
Cintorín pamätný Nahrať súbor Cintorín pamätný Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Poloha
506-2108/1 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: národný;Národný cintorín

Park Nahrať súbor Park Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/3 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Barč-Ivan Július;1909-1953,spisovateľ

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/4 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Benka Martin;1888-1971,maliar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s krížom a mrežou Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/5 Unifikovaný názov PO: náhrobok s krížom a mrežou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor,umelý kameň,železo;Bouvrie Flore Therese Adelaide

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/6 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bulla Blažej;1852-1919,architekt,národovec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobok s krížom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/7 Unifikovaný názov PO: náhrobok s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec,mramor,vápenec;Čajdová Oľga Ľudmila

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/8 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Daxner Štefan Marko;1822-1892,právnik,osvet.prac.

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/9 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Duchajová-Švehlová Žela;1880-1955,maliarka

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/10 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Dula Matúš;1846-1926,politik,publicista

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/11 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Francisci-Rimavský Ján;1822-1905,politik,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/12 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: marmor;Galanda Carolus

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/13 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Galanda Mikuláš;1895-1938,maliar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/14 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Geryk Ján;1892-1978,etnograf,múzejník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/15 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Goldpergerová Emma;1853-1917,etnograf.,múzejníčka

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/16 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Haľamová Maša;1908-1995,poetka

Hrob s náhrobník Nahrať súbor Hrob s náhrobník Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/17 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halaša Andrej;1852-1913,divadelník,národovec

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/18 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Halaša Pavol MUDr.;1885-1969,bibliograf,publicist

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/19 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hečko František;1905-1960,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/20 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hejná Naďa;1906-1994,herečka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/21 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hurbanová-JurkovičováAnna;1824-1905,divadelníčka

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/22 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jesenský Janko;1874-1945,spisovateľ

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/23 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kalinčiak Ján;1822-1871,spisovateľ,národovec

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/24 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kmeť Andrej;1841-1908,prírodovedec,kňaz

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/25 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kohút Jozef;1838-1915,advokát,hasič

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/26 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kráľ Janko;1822-1876,spisovateľ,revoluci.

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/27 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krčméry Štefan;1892-1955,básnik,lit.vedec

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/28 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Križko Bohuslav;1864-1938,banský ing.vynálezca

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/29 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kukučín Martin;1860-1928,spisovateľ,lekár

Hrobka Nahrať súbor Hrobka Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/30 Unifikovaný názov PO: hrobka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kuzmány Karol;1806-1866,spis.,cirkev.hodnos.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s vázou Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/31 Unifikovaný názov PO: náhrobník s vázou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec;Lilge Samuel a Lilgová Anna

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/32 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Meličková Hana;1900-1978,herečka

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/33 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mitrovský Milan Thomka;1875-1943,maliar,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/34 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mudroň Michal JUDr.;1835-1887,advokát,národovec

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/35 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mudroň Pavol JUDr.;1835-1914,advokát,národovec

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/36 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Palkovič Ján;1892-1931,architekt

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/37 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Paulíny-Tóth Viliam;1826-1877,spisovateľ,politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/38 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Petrikovich Ján MUDr.;1846-1914,lekár,múzejník

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/39 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: pieskovec,žula;Petrikovich Samuel

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník so sochou Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/40 Unifikovaný názov PO: náhrobník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zlepenec;Pivková Olinka

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/41 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Plicka Karol;1894-1987,fotograf,folklorista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/42 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor;POLJAK Jozef a Katarína

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/43 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: žula,mramor;Prokšová Marta

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/44 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Roy Vladimír;1885-1936,básnik

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/45 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Ruttkay-Nedecký Viliam;1892-1967,maliar

Hrob s náhrobníkom Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/46 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schmidt Miloslav;1881-1934,hasič

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/47 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Smrek Ján;1898-1982,básnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/48 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Socháň Pavol;1862-1941,etnograf,publicista

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/49 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stodola Ivan;1888-1977,dramatik,lekár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríž náhrobný Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/50 Unifikovaný názov PO: kríž náhrobný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zliatina;Šimko Anna

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/51 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Škultéty Jozef;1853 – 1949,jazykovedec,publi.

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/52 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šoltésová-Maróthy Elena;1855-1939,spisovateľka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/53 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Štefunko Fraňo;1903-1974,sochár

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kríže náhrobné a mreža Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/54 Unifikovaný názov PO: kríže náhrobné a mreža

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zliatina,železo;Švehla Ján a Zuzana

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobníkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/55 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobníkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Textorisová Izabela;1866-1949,botanička

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s krížom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/56 Unifikovaný názov PO: náhrobník s krížom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor;Thomka Ferdinand

Náhrobník s reliéfom Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/57 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: tuf, travertín, bronz;Thurzo Igor

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/58 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vajanský Svetozár Hurban;1847-1916,spisovateľ,politik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/59 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Váross Marián;1923-1988,historik umenia

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/60 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vlček Jaroslav;1860-1930,literárny historik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/61 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hronský Jozef Cíger;1886-1960,spisovateľ

Hrob s náhrobkom Nahrať súbor Hrob s náhrobkom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/62 Unifikovaný názov PO: hrob s náhrobkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hodža Milan;1878-1944,politik,štátnik

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Náhrobník s reliéfom Sklabinská cesta
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2108/63 Unifikovaný názov PO: náhrobník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor;Igorko Michalec

  Skryť
Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Martina SNP nám. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-568/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Martina;stredoveká nástenná maľba

Záhrada Nahrať súbor Záhrada SNP nám.
KÚ: Martin

Poloha
506-568/2 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný+kostol základy SNP nám.
KÚ: Martin

Poloha
506-568/3 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný+kostol základy

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané;rotunda,karner,krypta,cintorín

Zvonica Nahrať súbor Zvonica SNP nám. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-568/4 Unifikovaný názov PO: zvonica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: murovaná;zvonica

Vila pamätná
Nahrať súbor
Vila pamätná Škultétyho ul. 18
KÚ: Martin

Poloha
506-2104/1 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,Škultéty Jozef;1853-1948,lit.hist.,správca MS

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Škultétyho ul. 18
KÚ: Martin

Poloha
506-2104/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Škultéty Jozef;1853-1948,lit.hist.,správca MS

Pomník Nahrať súbor Pomník Štefánikova ul.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-657/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: slovenskí dobrovoľníci;štvorfigurálna plastika

Dom polyfunkčný Nahrať súbor Dom polyfunkčný Štefánikova ul. 1
KÚ: Martin

Poloha
506-580/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Poľnobanka,Unibanka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom polyfunkčný Štefánikova ul. 2
KÚ: Martin

Poloha
506-582/0 Unifikovaný názov PO: dom polyfunkčný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Mestská sporiteľňa

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Dom pamätný Štefánikova ul. 4
KÚ: Martin

Poloha
506-2107/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vajanský S.H.;1847-1916

Banka pamätná
Nahrať súbor
Banka pamätná Štefánikova ul. 9
KÚ: Martin

Poloha
506-581/1 Unifikovaný názov PO: banka pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;Tatra banka,Sporiteľňa

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Štefánikova ul. 9
KÚ: Martin

Poloha
506-581/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Martinská deklarácia;október 1918

Socha-vsa
Nahrať súbor
Socha-vsa Štefánikova ul. 9
KÚ: Martin

Poloha
506-581/3 Unifikovaný názov PO: socha-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: alegória práce

Socha-vsa
Nahrať súbor
Socha-vsa Štefánikova ul. 9
KÚ: Martin

Poloha
506-581/4 Unifikovaný názov PO: socha-vsa

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hermes;socha boha obchodu Merkúra

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Fara Štefánikova ul. 13
KÚ: Martin

Poloha
506-570/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.;Evanjelická fara

Škola Nahrať súbor Škola Štefánikova ul. 17
KÚ: Martin

Poloha
506-2089/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;biblická škola,matičné gymnáz.

Dom pamätný Nahrať súbor Dom pamätný Štefánikova ul. 38
KÚ: Martin

Poloha
506-2094/0 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Čajda Dlhopoľský Juraj;1844-1913,publicista,red.

Budova administratívna pam.
Nahrať súbor
Budova administratívna pam. Štefánikova ul. 11
KÚ: Martin

Poloha
506-573/1 Unifikovaný názov PO: budova administratívna pam.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;1.sídlo Matice slovenskej

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Štefánikova ul. 11
KÚ: Martin

Poloha
506-573/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Matica slovenská

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Pomník so sochou Štefánikova ul.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-573/3 Unifikovaný názov PO: pomník so sochou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vajanský S.H.;1847-1916

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Záhrada Štefánikova ul.
KÚ: Martin

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-573/4 Unifikovaný názov PO: záhrada

Bližšie určenie; zaužívaný názov: matičná záhrada

Vila pamätná
Nahrať súbor
Vila pamätná Štefánikova ul. 66
KÚ: Martin

Poloha
506-2096/0 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mudroň,Halaša,Pietor;1835-1914,1852-1913,1843-1906

Vila
Nahrať súbor
Vila Štefánikova ul. 68
KÚ: Martin

Poloha
506-591/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;detské sanatórium,Kohútova vil

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Vila pamätná Thurzova ul. 15
KÚ: Martin

Poloha
506-2090/0 Unifikovaný názov PO: vila pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér,Šoltésová E.M.;1855-1939,spisovateľka

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Budova administratívna Thurzova ul. 16
KÚ: Martin

Poloha
506-598/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: chodbová,solitér;generálne riaditeľstvo ZŤS Mar

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Priekopa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2200/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: skúmané čiastočne;Hrádok Attilov hrob

Miesto pamätné Nahrať súbor Miesto pamätné
KÚ: Priekopa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-3221/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: čsl.armádny zbor-boje;areál vojenských zbraní

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Hradisko
KÚ: Priekopa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-2199/0 Unifikovaný názov PO: hradisko

Bližšie určenie; zaužívaný názov: neskúmané;Hradište,Hrádok

Cintorín pamätný vojenský Nahrať súbor Cintorín pamätný vojenský
KÚ: Priekopa

Poloha
506-679/1 Unifikovaný názov PO: cintorín pamätný vojenský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP;747 vojakov+partizánov

Reliéf Nahrať súbor Reliéf
KÚ: Priekopa

Poloha
506-679/2 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: figurálny;Legenda o práci a boji

Pomník Nahrať súbor Pomník
KÚ: Priekopa

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-679/3 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: partizán;socha partizána

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Priekopská ul.
KÚ: Priekopa

Poloha
506-617/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Povýšenia sv.Kríža;Kostol katolícky, "kaplnka"

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kúria Riečiny
KÚ: Záturčie

Poloha
506-11912/0 Unifikovaný názov PO: kúria

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér - Dávidovská kúria

Pomník s bustou Nahrať súbor Pomník s bustou
KÚ: Záturčie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-697/0 Unifikovaný názov PO: pomník s bustou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kalinčiak Ján;1822-1871,spisovateľ

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Park Hlboká ul.
KÚ: Záturčie

Poloha
506-11426/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: park

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Aleja Hlboká ul.
KÚ: Záturčie

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
506-11426/3 Unifikovaný názov PO: aleja

Bližšie určenie; zaužívaný názov: lipová,zmiešaná;alej

Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Hlboká ul. 3
KÚ: Záturčie

Poloha
506-11426/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Reichlovský kaštieľ

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty