Zoznam kultúrnych pamiatok v Partizánskom

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Partizánske v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Pomník
Nahrať súbor
Pomník
KÚ: Partizánske

Poloha
305-226/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: zavraždení partizáni-35;M.popravy 35 partiz.

Miesto pamätné
Nahrať súbor
Miesto pamätné
KÚ: Partizánske

Poloha
305-227/0 Unifikovaný názov PO: miesto pamätné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vyzbrojovanie

Kostol Nahrať súbor Kostol
KÚ: Partizánske

Poloha
305-232/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Cintorín príkostolný
KÚ: Partizánske

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-232/2 Unifikovaný názov PO: cintorín príkostolný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: príkostolný cintorín

Pomník
Nahrať súbor
Pomník SNP nám. 0
KÚ: Partizánske

Poloha
305-228/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: padlí v SNP

Kostol
Nahrať súbor
Kostol SNP nám. 34
KÚ: Partizánske

Poloha
305-10963/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Božského srdca

Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná SNP nám. 212
KÚ: Partizánske

Poloha
305-230/0 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jašík Rudolf;1919-1960,spisovateľ

Dom pamätný
Nahrať súbor
Dom pamätný Šimonovianska ul. 8
KÚ: Partizánske

Poloha
305-224/1 Unifikovaný názov PO: dom pamätný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolučný NV

zrušená NKP
Tabuľa pamätná
Nahrať súbor
Tabuľa pamätná Šimonovianska ul. 8
KÚ: Partizánske

Poloha
305-224/2 Unifikovaný názov PO: tabuľa pamätná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: revolučný NV

zrušená NKP
Kaštieľ
Nahrať súbor
Kaštieľ Šimonovianska ul. 33
KÚ: Partizánske

Poloha
305-231/1 Unifikovaný názov PO: kaštieľ

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Vodný hrad

Park
Nahrať súbor
Park Šimonovianska ul. 0
KÚ: Partizánske

Poloha
305-231/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty