Zoznam kultúrnych pamiatok v Piešťanoch

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Piešťany v okrese Piešťany.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kríž Nahrať súbor Kríž križovatka Dudvážská / Družby
KÚ: Kocurice

Poloha
204-900/0 Unifikovaný názov PO: kríž

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Cintorín na Bratislavskej ceste
KÚ: Piešťany

Poloha
204-973/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Goldstein F.;

Most cestný Nahrať súbor Krajinský most
č. 4345
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2346/0 Unifikovaný názov PO: most cestný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krajinský most

Dvorana kúpeľná
Nahrať súbor
Kursalon Beethovenova ul.5
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10790/0 Unifikovaný názov PO: dvorana kúpeľná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Cour Salon

Kostol ruina Nahrať súbor Kostol ruina Detvianska ul.9
KÚ: Piešťany

Poloha
204-988/1 Unifikovaný názov PO: kostol ruina

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ruina;johanitský

Mlyn elektrický Nahrať súbor Mlyn elektrický Hurbanova ul.21
KÚ: Piešťany

Poloha
204-11573/0 Unifikovaný názov PO: mlyn elektrický

Bližšie určenie; zaužívaný názov: solitér;Ružový mlyn

Pošta Nahrať súbor Budova pošty v Piešťanoch Kukučínova ul.5
KÚ: Piešťany

Poloha
204-11210/0 Unifikovaný názov PO: pošta

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;Poštový a telegrafný úrad

Park Nahrať súbor Park Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-983/1 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Kúpeľný park

Plastika Nahrať súbor Plastika Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10701/1 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Chlóis;

Plastika Nahrať súbor Plastika Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10701/2 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hermes;

Plastika Nahrať súbor Plastika Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10701/3 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Athéna;

Plastika Nahrať súbor Plastika Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10701/4 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Demeter;

Dom liečebný
Nahrať súbor
Thermia Palace Kúpeľný ostrov2
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2528/1 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Thermia Palace

Park Nahrať súbor Park Kúpeľný ostrov
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2528/2 Unifikovaný názov PO: park

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Park Thermie

Dom kúpeľný Nahrať súbor Dom kúpeľný Kúpeľný ostrov4
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2463/0 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Balneoterapia Irma

Budova plavárne
Nahrať súbor
Kúpalisko Eva Kúpeľný ostrov 9
KÚ: Piešťany

Poloha
204-11264/1 Unifikovaný názov PO: budova plavárne

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Krytý bazén

Bazén s mostíkom
Nahrať súbor
Bazén s mostíkom Kúpeľný ostrov 9
KÚ: Piešťany

Poloha
204-11264/2 Unifikovaný názov PO: bazén s mostíkom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: otvorený;Bazén so skokan.mostíkom

Bazén detský
Nahrať súbor
Bazén detský Kúpeľný ostrov 9
KÚ: Piešťany

Poloha
204-11264/3 Unifikovaný názov PO: bazén detský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: otvorený;Detský bazén

Dom kúpeľný i. Nahrať súbor Dom kúpeľný i. Kúpeľný ostrov12
KÚ: Piešťany

Poloha
204-982/1 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Napoleón I

Dom kúpeľný ii. Nahrať súbor Dom kúpeľný ii. Kúpeľný ostrov10
KÚ: Piešťany

Poloha
204-982/2 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Napoleón II

Dom kúpeľný iii. Nahrať súbor Dom kúpeľný iii. Kúpeľný ostrov 8
KÚ: Piešťany

Poloha
204-982/3 Unifikovaný názov PO: dom kúpeľný iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Napoleón III

Park mestský Nahrať súbor Park mestský Sad Andreja Kmeťa
KÚ: Piešťany

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
204-11817/0 Unifikovaný názov PO: park mestský

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Pomník s reliéfom Nahrať súbor Pomník s reliéfom Sad Andreja Kmeťa
KÚ: Piešťany

Poloha
204-979/1 Unifikovaný názov PO: pomník s reliéfom

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Beethoven L.v. - Beethovenov pomník

Reliéf Nahrať súbor Reliéf Sad Andreja Kmeťa
KÚ: Piešťany

Poloha
204-979/2 Unifikovaný názov PO: reliéf

Bližšie určenie; zaužívaný názov: mramor - reliéf cesty do kúpeľov

Oplotenie Nahrať súbor Oplotenie Sad Andreja Kmeťa
KÚ: Piešťany

Poloha
204-979/4 Unifikovaný názov PO: oplotenie

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kamenné - balustráda pred pomníkom

Podstavec Nahrať súbor Podstavec v mestskom parku
KÚ: Piešťany

Poloha
204-981/1 Unifikovaný názov PO: podstavec

Bližšie určenie; zaužívaný názov: štvorboký,betónový - podstavec sochy

Pomník Nahrať súbor Pomník v mestskom parku
KÚ: Piešťany

Poloha
204-981/2 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Trajan-Benešovský;1586-po 1642,básnik

Dom liečebný Nahrať súbor Grand Hotel Royal Sad Andreja Kmeťa 82
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2462/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Slovan

Elektráreň
Nahrať súbor
Elektráreň Piešťany Staničná ul.51
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10852/0 Unifikovaný názov PO: elektráreň

Bližšie určenie; zaužívaný názov: dieselová;stará elektráreň

Pranier Nahrať súbor Pranier Štefánikova ul.
KÚ: Piešťany

Poloha
204-984/0 Unifikovaný názov PO: pranier

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Socha Nahrať súbor Socha Štefánikova ul.
KÚ: Piešťany

Poloha
204-985/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Vendelín;

Socha na stĺpe Nahrať súbor Socha na stĺpe Štefánikova ul.
KÚ: Piešťany

Poloha
204-986/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sv.Florián;

Kostol
Nahrať súbor
Kostol svätého Štefana-kráľa Štefánikova ul.138
KÚ: Piešťany

Poloha
204-987/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Štefana;Farský kostol

Vila Nahrať súbor Vila Teplická ul.50
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10791/0 Unifikovaný názov PO: vila

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná;

Vila so záhradou Nahrať súbor Vila so záhradou Teplická ul.83
KÚ: Piešťany

Poloha
204-976/0 Unifikovaný názov PO: vila so záhradou

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Schneibnerova vila

Hotel Nahrať súbor Hotel Winterova ul.16
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10735/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Hotel Lipa

Dom liečebný Nahrať súbor Dom liečebný Winterova ul.19
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10792/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový;Zelený strom,detská liečebňa

Hotel Nahrať súbor Hotel Winterova ul.29
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10793/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný;Cour Hotel

Dom liečebný Nahrať súbor Hotel Excelsior a Hotel Eden Winterova ul.58
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10955/0 Unifikovaný názov PO: dom liečebný

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Excelsior

Hotel Nahrať súbor Hotel Excelsior a Hotel Eden Winterova ul.60
KÚ: Piešťany

Poloha
204-10956/0 Unifikovaný názov PO: hotel

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Hotel Eden

Most kolonádový Nahrať súbor Kolonádový most Winterova ul.72
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2347/1 Unifikovaný názov PO: most kolonádový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sklenený,peší;most promenádny

Plastika Nahrať súbor Plastika Winterova ul.72
KÚ: Piešťany

Poloha
204-2347/2 Unifikovaný názov PO: plastika

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Barlolámač;bronzová socha barlolámača

Pomník Nahrať súbor Pomník Žilinská cesta
KÚ: Piešťany

Poloha
204-975/0 Unifikovaný názov PO: pomník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: rumunská armáda;Pomník rumun.vojakom

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty