Zoznam kultúrnych pamiatok v Rožňave

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v meste Rožňava v okrese Rožňava.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/1 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 1.zastavenie kríž.cesty; Kristus na hore Olivovej

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 2.zastavenie kríž.cesty; Bičovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 3.zastavenie kríž.cesty; Korunovania Krista tŕním

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 4.zastavenie kríž.cesty; Nesenie kríža

Kaplnka kalvárska
Nahrať súbor
Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 5.zastavenie kríž.cesty; Ukrižovanie Krista

Kaplnka kalvárska Nahrať súbor Kaplnka kalvárska
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/6 Unifikovaný názov PO: kaplnka kalvárska

Bližšie určenie; zaužívaný názov: 6.zastavenie kríž.cesty; kaplnka Božieho hrobu

Kaplnka
Nahrať súbor
Kaplnka
č. 72?
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10129/7 Unifikovaný názov PO: kaplnka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.P.M.Sedembolestnej; kostol Mater Dolorosa

Socha na stĺpe
Nahrať súbor
Socha na stĺpe Baníkov nám. 0
KÚ: Rožňava

Poloha
808-469/0 Unifikovaný názov PO: socha na stĺpe

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Panna Mária-Immaculata; Morový stĺp

Socha
Nahrať súbor
Socha Baníkov nám. 0
KÚ: Rožňava

Poloha
808-470/0 Unifikovaný názov PO: socha

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Andrássyová Františka; Mramorový pomník

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 8
KÚ: Rožňava

Poloha
808-1497/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 9
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10134/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Kissov dom

Kláštor vincentiek Nahrať súbor Kláštor vincentiek Baníkov nám. 10
KÚ: Rožňava

Poloha
808-2376/0 Unifikovaný názov PO: kláštor vincentiek

Bližšie určenie; zaužívaný názov: vincentiek

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 11
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10505/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 12
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10135/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 15
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10136/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 17
KÚ: Rožňava

Poloha
808-459/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový; Hotel Čierny orol

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 18
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10137/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Palác biskupský Nahrať súbor Palác biskupský Baníkov nám. 20
KÚ: Rožňava

Poloha
808-464/0 Unifikovaný názov PO: palác biskupský

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Biskupská rezidencia

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 22
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10138/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 23
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10139/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 24
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10140/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 25
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10141/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Baníkov nám. 26
KÚ: Rožňava

Poloha
808-467/2 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Anny; františkánsky

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 27
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10142/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 29
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10143/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 31
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10144/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Radnica
Nahrať súbor
Radnica Baníkov nám. 32
KÚ: Rožňava

Poloha
808-463/0 Unifikovaný názov PO: radnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 34
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10145/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: radový

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Baníkov nám. 35
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10146/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožný

Budova administratívna Nahrať súbor Budova administratívna Baníkov nám. 37
KÚ: Rožňava

Poloha
808-460/0 Unifikovaný názov PO: budova administratívna

Bližšie určenie; zaužívaný názov: nárožná; Budova komory,mincov

Veža mestská
Nahrať súbor
Veža mestská Baníkov nám. 38
KÚ: Rožňava

Poloha
808-462/1 Unifikovaný názov PO: veža mestská

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Mestská veža

Hodiny vežové Nahrať súbor Hodiny vežové Baníkov nám. 38
KÚ: Rožňava

Poloha
808-462/2 Unifikovaný názov PO: hodiny vežové

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Hodiny slnečné Nahrať súbor Hodiny slnečné Baníkov nám. 38
KÚ: Rožňava

Poloha
808-462/3 Unifikovaný názov PO: hodiny slnečné

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Baníkov nám. 39
KÚ: Rožňava

Poloha
808-468/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.sv.Františka Xaverského; Žiacky kostol

Obchodíky Nahrať súbor Obchodíky Baníkov nám. 40,41,42,43,44
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10066/0 Unifikovaný názov PO: obchodíky

Bližšie určenie; zaužívaný názov: krámiky pri mestskej veži

Fara Nahrať súbor Fara Betliarska ul. 1
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10504/0 Unifikovaný názov PO: fara

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.

Kláštor františkánov Nahrať súbor Kláštor františkánov Betliarska ul. 2
KÚ: Rožňava

Poloha
808-467/1 Unifikovaný názov PO: kláštor františkánov

Bližšie určenie; zaužívaný názov: františkánsky

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Betliarska ul. 4
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10130/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Betliarska ul. 5
KÚ: Rožňava

Poloha
808-466/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.Nanebovzatia P.M.; Katedrálny kostol

Veža
Nahrať súbor
Veža Betliarska ul. 3
KÚ: Rožňava

Poloha
808-466/2 Unifikovaný názov PO: veža

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Starobinec Nahrať súbor Starobinec Betliarska ul. 6
KÚ: Rožňava

Poloha
808-461/0 Unifikovaný názov PO: starobinec

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Dom spolkový Nahrať súbor Dom spolkový Betliarska ul. 8
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10131/0 Unifikovaný názov PO: dom spolkový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.; Býv.katolícky spolok

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Hronca akademika ul.
KÚ: Rožňava

Poloha
808-2385/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; J. Colinasi

Náhrobník Nahrať súbor Náhrobník Hronca akademika ul.
KÚ: Rožňava

Poloha
808-2386/0 Unifikovaný názov PO: náhrobník

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kameň; Póschová I.

Veža Nahrať súbor Veža Hronca akademika ul. 0
KÚ: Rožňava

Poloha
808-457/1 Unifikovaný názov PO: veža

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Prachárenská veža

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Hronca akademika ul. 1
KÚ: Rožňava

Poloha
808-4690/1 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Šafárik P.J.; Gymnáz. P.J.Šafárika

Hodiny slnečné Nahrať súbor Hodiny slnečné Hronca akademika ul. 1
KÚ: Rožňava

Poloha
808-4690/2 Unifikovaný názov PO: hodiny slnečné

Bližšie určenie; zaužívaný názov: maľované

Múr hradbový Nahrať súbor Múr hradbový Hronca akademika ul.
KÚ: Rožňava

Poloha
808-457/2 Unifikovaný názov PO: múr hradbový

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Jiskrova pevnosť

Gymnázium Nahrať súbor Gymnázium Hronca akademika ul. 3
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10126/0 Unifikovaný názov PO: gymnázium

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,chodbový,solitér; dom rádu prem.,detská nemocni.

Seminár Nahrať súbor Seminár Hronca akademika ul. 6
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10127/0 Unifikovaný názov PO: seminár

Bližšie určenie; zaužívaný názov: r.k.,chodbový,solitér; ekonomická škola

Nemocnica Nahrať súbor Nemocnica Kosu-Schoppera ul. 22
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10132/0 Unifikovaný názov PO: nemocnica

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Stará nemocnica

Dom meštiansky Nahrať súbor Dom meštiansky Šafárikova ul. 2
KÚ: Rožňava

Poloha
808-472/0 Unifikovaný názov PO: dom meštiansky

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Škola Nahrať súbor Škola Šafárikova ul. 3
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10133/0 Unifikovaný názov PO: škola

Bližšie určenie; zaužívaný názov: stredná zdravotná; Býv.ev.dievčenská šk

Kostol
Nahrať súbor
Kostol Šafárikova ul. 5
KÚ: Rožňava

Poloha
808-465/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ev.a.v.

Manufaktúra Nahrať súbor Manufaktúra Šafárikova ul. 31
KÚ: Rožňava

Poloha
808-473/0 Unifikovaný názov PO: manufaktúra

Bližšie určenie; zaužívaný názov: výroba kože; Markova továreň

Múzeum banské Nahrať súbor Múzeum banské Šafárikova ul. 43
KÚ: Rožňava

Poloha
808-2375/0 Unifikovaný názov PO: múzeum banské

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Banícke múzeum

Kostol Nahrať súbor Kostol Štítnická ul. 3
KÚ: Rožňava

Poloha
808-11374/0 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ref.

Škola základná Nahrať súbor Škola základná Zeleného stromu ul. 14
KÚ: Rožňava

Poloha
808-10128/0 Unifikovaný názov PO: škola základná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: Bývalá ev.gymnázium

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty