Zoznam kultúrnych pamiatok v obci Žabokreky nad Nitrou

zoznamový článok projektov Wikimedia
Tento zoznam je súčasťou slovenských zoznamov kultúrnych pamiatok, ktoré sú v štádiu vytvárania.

{Toto je zoznam kultúrnych pamiatok v obci Žabokreky nad Nitrou v okrese Partizánske.

Zoznam bol vytvorený na základe zoznamu, ktorý bol zverejnený na webe Pamiatkového úradu Slovenskej republiky (PÚSR).[1]

V súčasnosti je na webovej stránke PÚSR dostupné vyhľadávanie podľa jednotlivých obcí.[2]

Fotografia[1]   Názov pamiatky Adresa / súradnice ID[2] Poznámka
Veža obytná
Nahrať súbor
Veža obytná
č. 1
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Poloha
305-280/1 Unifikovaný názov PO: veža obytná

Bližšie určenie; zaužívaný názov: ;Gotická tvrdza

Kostol Nahrať súbor Kostol Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Poloha
305-12245/1 Unifikovaný názov PO: kostol

Bližšie určenie; zaužívaný názov: farský kostol Panny Márie Kráľovnej anjelov

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka i. Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12245/2 Unifikovaný názov PO: kaplnka i.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka Svätej rodiny

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka ii. Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12245/3 Unifikovaný názov PO: kaplnka ii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka Anjela strážcu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka iii. Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12245/4 Unifikovaný názov PO: kaplnka iii.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka Panny Márie

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Kaplnka iv. Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12245/5 Unifikovaný názov PO: kaplnka iv.

Bližšie určenie; zaužívaný názov: kaplnka Ukrižovania

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Úprava sadovnícka Tehelná ul.
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Chýbajú súradnice! Pomôžte.
305-12245/6 Unifikovaný názov PO: úprava sadovnícka

Bližšie určenie; zaužívaný názov: sadovnícka úprava kostolného areálu

Fotka tohto objektu chýba.
Môžete ju nahrať
kliknutím na ikonu fotoaparátu.
Nahrať súbor Mauzóleum Topoľčianska cesta
KÚ: Žabokreky nad Nitrou

Poloha
305-10567/0 Unifikovaný názov PO: mauzóleum

Bližšie určenie; zaužívaný názov:

Vysvetlivky

  1. ^  Fotografia objektu. Kliknutím na obrázok sa zobrazí zväčšený náhľad. Nahratím obrázku na Wikimedia Commons sa tento zoznam nijako nezmení, takže v prípade potreby treba upraviť tento zoznam tak, aby sa nahratý obrázok zobrazil aj tu.
    •   – Tu sa nachádzajú ďalšie obrázky objektu na Wikimedia Commons.
    •   – Odkaz na nahratie nového obrázku, pričom určité parametre sú vopred vyplnené.
  2. ^  Identifikačné číslo objektu, prvú časť tvorí číslo okresu, druhú časť tvorí číslo, pod ktorým je pamiatka evidovaná v ÚZPF.
  3. ^  Označenie pamiatky prebraté z databázy PÚSR. Použité skratky:
  Mapa so všetkými súradnicami: OSM alebo Bing ( KML)

Referencie

  1. Register nehnuteľných NKP 8. február 2012
  2. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. www.pamiatky.sk [online]. [Cit. 2012-10-19]. Dostupné online.

Iné projekty