Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Banská Štiavnica

zoznamový článok projektov Wikimedia
Okres Banská Štiavnica

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza 367 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Obec Počet pamiatok
Baďan 1
Banská Belá 7
Banská Štiavnica (0 – M) 114
Banská Štiavnica (N – Ž) 162
Banský Studenec 5
Beluj 2
Dekýš 2
Ilija 3
Kozelník 5
Močiar 1
Počúvadlo 4
Podhorie 1
Prenčov 13
Svätý Anton 11
Štiavnické Bane 36
Vysoká 0