Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Banská Štiavnica

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Banská Štiavnica sa nachádza 367 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Banská Štiavnica
Obec Počet pamiatok
Baďan 1
Banská Belá 12
Banská Štiavnica (0 – M) 141
Banská Štiavnica (N – Ž) 163
Banský Studenec 5
Beluj 8
Dekýš 2
Ilija 3
Kozelník 5
Močiar 1
Počúvadlo 4
Podhorie 1
Prenčov 14
Svätý Anton 12
Štiavnické Bane 39
Vysoká 0