Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Gelnica

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Gelnica sa nachádza 80 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Gelnica
Obec Počet pamiatok
Gelnica 34
Helcmanovce 4
Henclová 2
Hrišovce 0
Jaklovce 3
Kluknava 8
Kojšov 2
Margecany 1
Mníšek nad Hnilcom 4
Nálepkovo 6
Prakovce 1
Richnava 1
Smolnícka Huta 1
Smolník 16
Stará Voda 0
Švedlár 4
Úhorná 0
Veľký Folkmar 0
Závadka 1
Žakarovce 0