Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Košice IV

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Košice IV sa nachádza 67 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Košice IV
Obec Počet pamiatok
Barca 7
Juh 52
Krásna 6
Šebastovce 2
Vyšné Opátske 0