Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Levoča

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Levoča sa nachádza 796 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Levoča
Obec Počet pamiatok
Baldovce 0
Beharovce 0
Bijacovce 31
Brutovce 2
Buglovce 0
Dlhé Stráže 0
Doľany 0
Domaňovce 0
Dravce 2
Dúbrava 0
Granč-Petrovce 5
Harakovce 1
Jablonov 10
Klčov 2
Korytné 1
Kurimany 1
Levoča (A – K) 104
Levoča (M) 113
Levoča (N) 67
Levoča (P – V) 104
Lúčka 6
Nemešany 5
Nižné Repaše 83
Oľšavica 17
Ordzovany 6
Pavľany 0
Poľanovce 1
Pongrácovce 2
Spišské Podhradie 161
Spišský Hrhov 16
Spišský Štvrtok 5
Studenec 2
Torysky 25
Uloža 16
Vyšné Repaše 52
Vyšný Slavkov 0