Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Malacky

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Malacky sa nachádza 131 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Malacky
Obec (slovenský a nemecký názov) Počet pamiatok
Borinka 4
Gajary 0
Jablonové 1
Jakubov 2
Kostolište 3
Kuchyňa 1
Láb 1
Lozorno 0
Malacky 32
Malé Leváre 1
Marianka 16
Pernek 0
Plavecké Podhradie 24
Plavecký Mikuláš 3
Plavecký Štvrtok 1
Rohožník 2
Sološnica 3
Studienka 0
Stupava 47
Suchohrad 0
Veľké Leváre 45
Vysoká pri Morave 1
Záhorie 0
Záhorská Ves 0
Závod 1
Zohor 0