Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Sabinov

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Sabinov sa nachádza 137 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Sabinov
Obec Počet pamiatok
Bajerovce 1
Bodovce 1
Brezovica 9
Brezovička 6
Červená Voda 0
Červenica pri Sabinove 3
Daletice 0
Ďačov 1
Drienica 2
Dubovica 2
Hanigovce 1
Hubošovce 2
Jakovany 0
Jakubova Voľa 1
Jakubovany 1
Jarovnice 6
Kamenica 4
Krásna Lúka 3
Krivany 5
Lipany 2
Lúčka 1
Ľutina 2
Milpoš 0
Nižný Slavkov 1
Olejníkov 1
Oľšov 0
Ostrovany 2
Pečovská Nová Ves 9
Poloma 0
Ratvaj 0
Ražňany 2
Renčišov 0
Rožkovany 3
Sabinov 60
Šarišské Dravce 2
Šarišské Michaľany 6
Šarišské Sokolovce 0
Tichý Potok 0
Torysa 1
Uzovce 3
Uzovské Pekľany 0
Uzovský Šalgov 3
Vysoká 0