Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Skalica

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Skalica sa nachádza 122 kultúrnych pamiatok. Toto je zoznam článkov so zoznamami jednotlivých kultúrnych pamiatok podľa obcí.

Okres Skalica
Zoznam obcí Počet pamiatok
Gbely 2
Brodské 0
Dubovce 0
Holíč 57
Chropov 0
Kátov 0
Kopčany 6
Koválovec 0
Letničie 1
Lopašov 1
Mokrý Háj 0
Oreské 0
Petrova Ves 1
Popudinské Močidľany 0
Prietržka 0
Radimov 0
Radošovce 3
Skalica 61
Trnovec 0
Unín 2
Vrádište 0