Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Sobrance

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Sobrance sa nachádza 36 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Sobrance
Obec Počet pamiatok
Baškovce 0
Beňatina 1
Bežovce 1
Blatná Polianka 0
Blatné Remety 0
Blatné Revištia 0
Bunkovce 0
Fekišovce 0
Hlivištia 1
Horňa 1
Husák 0
Choňkovce 1
Inovce 1
Jasenov 0
Jenkovce 4
Kolibabovce 0
Koňuš 0
Koromľa 0
Krčava 0
Kristy 0
Lekárovce 1
Nižná Rybnica 0
Nižné Nemecké 0
Orechová 0
Ostrov 1
Petrovce 0
Pinkovce 0
Podhoroď 4
Porostov 0
Porúbka 0
Priekopa 0
Remetské Hámre 6
Ruská Bystrá 1
Ruskovce 3
Ruský Hrabovec 1
Sejkov 1
Sobrance 3
Svätuš 0
Tašuľa 0
Tibava 1
Úbrež 1
Veľké Revištia 1
Vojnatina 2
Vyšná Rybnica 1
Vyšné Nemecké 0
Vyšné Remety 1
Záhor 0