Zoznam kultúrnych pamiatok v okrese Stará Ľubovňa

zoznamový článok projektov Wikimedia

V okrese Stará Ľubovňa sa nachádza 231 kultúrnych pamiatok. Nasleduje zoznam jednotlivých zoznamoch pamiatok podľa obcí.

Okres Stará Ľubovňa
Obec Počet pamiatok
Čirč 2
Ďurková 1
Forbasy 1
Hajtovka 0
Haligovce 2
Hniezdne 63
Hraničné 1
Hromoš 1
Chmeľnica 1
Jakubany 8
Jarabina 2
Kamienka 3
Kolačkov 1
Kremná 2
Kyjov 1
Lacková 3
Legnava 1
Lesnica 2
Litmanová 1
Lomnička 1
Ľubotín 0
Malý Lipník 1
Matysová 1
Mníšek nad Popradom 0
Nižné Ružbachy 5
Nová Ľubovňa 2
Obručné 0
Orlov 0
Plaveč 12
Plavnica 6
Podolínec 62
Pusté Pole 0
Ruská Voľa nad Popradom 0
Stará Ľubovňa 31
Starina 1
Stráňany 0
Sulín 7
Šambron 1
Šarišské Jastrabie 1
Údol 1
Veľká Lesná 1
Veľký Lipník 1
Vislanka 0
Vyšné Ružbachy 117