Zoznam logických integrovaných obvodov TTL radu 7400

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam logických integrovaných obvodov TTL radu 7400

7400 - 7499

upraviť

74100 - 74199

upraviť

74200 - 74299

upraviť

74300 - 74399

upraviť

74400 - 74499

upraviť
 • 74408: 8-bit parity tree
 • 74412: 8-bitový neinvertujúci multifunkčný register s 3-stavovými výstupmi a nulovaním (74S412 je ekvivalent Intel 8212, TI TIM8212)
 • 74423: 2x monostabilný preklápací obvod
 • 74424: 2-fázový generátor taktu, budič (74LS424 je ekvivalent Intel 8224, TI TIM8224)
 • 74425: 4x linkový budič s 3-stavovými výstupmi
 • 74426: 4x linkový budič s 3-stavovými výstupmi
 • 74428: riadiaci obvod pre 8080A (74S428 je ekvivalent Intel 8228, TI TIM8228)
 • 74438: riadiaci obvod pre 8080A (74S438 je ekvivalent Intel 8238, TI TIM8238)
 • 74440: 4x prepínač zbernice s neinvertujúcimi 3-stavovými výstupmi
 • 74441: 4x prepínač zbernice s invertujúcimi 3-stavovými výstupmi
 • 74442: 4x prepínač zbernice s neinvertujúcimi 3-stavovými výstupmi
 • 74443: 4x prepínač zbernice s invertujúcimi 3-stavovými výstupmi
 • 74444: 4x prepínač zbernice s invertujúcimi a neinvertujúcimi 3-stavovými výstupmi
 • 74448: 4x prepínač zbernice s invertujúcimi a neinvertujúcimi výstupmi s otvoreným kolektorom
 • 74450: 16-kanálový selektor/multiplexor s komplementárnymi výstupmi
 • 74451: 2x 8-kanálový selektor/multiplexor
 • 74452: 2x BCD čítač, synchrónny
 • 74453: 2x binárny čítač, synchrónny
 • 74453: 4x 4-kanálový selektor/multiplexor
 • 74454: 2x BCD obojsmerný čítač, synchrónny, s nastavením
 • 74455: 2x binárny obojsmerný čítač, synchrónny, s nastavením
 • 74456: NBCD (Natural binary Coded Decimal) sčítačka
 • 74461: 8-bit prednastaviteľný binárny čítač s 3-stavovými výstupmi
 • 74462: budič pre optický kábel
 • 74463: prijímač pre optický kábel
 • 74465: 8-bit budič s 3-stavovými výstupmi
 • 74468: 2x prevodník úrovní MOS na TTL
 • 74470: 2048-bit (256x8) pamäť PROM s výstupom s otvoreným kolektorom
 • 74471: 2048-bit (256x8) pamäť PROM s 3-stavovými výstupmi
 • 74472: pamäť PROM s výstupom s otvoreným kolektorom
 • 74473: pamäť PROM s 3-stavovými výstupmi
 • 74474: pamäť PROM s výstupom s otvoreným kolektorom
 • 74475: pamäť PROM s 3-stavovými výstupmi
 • 74481: 4-bit procesorový rez
 • 74482: 4-bit procesorový rez, rozšíriteľný
 • 74484: prevodník z BCD na binárny kód (naprogramovaná SN74S371 ROM)
 • 74485: prevodník z binárneho kódu na BCD (naprogramovaná SN74S371 ROM)
 • 74490: 2x BCD čítač
 • 74491: 10-bit binárny obojsmerný čítač s 3-stavovými výstupmi
 • 74498: 8-bit obojsmerný posuvný register s 3-stavovými výstupmi

74500 - 74599

upraviť

74600 - 74699

upraviť

74700 - 74799

upraviť
 • 74716: programovateľný BCD čítač (74LS716 je ekvivalent Motorola MC4016)
 • 74718: programovateľný binárny čítač (74LS718 je ekvivalent Motorola MC4018)
 • 74724: napätím riadený oscilátor (VCO)
 • 74740: 8-bit register/budič linky, invertujúci, 3-stavové výstupy
 • 74741: 8-bit register/budič linky, neinvertujúci, 3-stavové výstupy, zmiešaná polarita výberu
 • 74744: 8-bit register/budič linky, neinvertujúci, 3-stavové výstupy
 • 74748: prioritný kodér z "1 z 8" do (4-2-1) binárneho kódu
 • 74783: synchrónny adresový multiplexor (74LS783 je ekvivalent Motorola MC6883)
 • 74790: detektor/korektor chýb (EDAC)
 • 74795: 8-bit budič s 3-stavovými výstupmi (74LS795 je ekvivalent 81LS95)
 • 74796: 8-bit budič s 3-stavovými výstupmi (74LS796 je ekvivalent 81LS96)
 • 74797: 8-bit budič s 3-stavovými výstupmi (74LS797 je ekvivalent 81LS97)
 • 74798: 8-bit budič s 3-stavovými výstupmi (74LS798 je ekvivalent 81LS98)

74800 - 74899

upraviť

741000 - 749999

upraviť
 • 742960: detektor/korektor chýb (EDAC) (74F2960 je ekvivalent AMD Am2960)
 • 742961: oddelovač zbernice, detektor/korektor chýb (EDAC), invertujúci
 • 742962: oddelovač zbernice, detektor/korektor chýb (EDAC), neinvertujúci
 • 742968: riadiaci obvod pre DRAM
 • 742969: riadiaci obvod pre DRAM (pre použitie s EDAC)
 • 742970: riadiaci obvod pre DRAM (pre použitie bez EDAC)
 • 744075: 3x 3-vstupové hradlo OR
 • 747266: 4x 2-vstupové hradlo XNOR

Poznámky

upraviť
 • predpona 74 resp. 54 v názve obvodu býva nasledovaná niekoľkýmu písmenami, určujúcimi typ obvodu (napr. 74AHC04). Napr.:
  • L: "Low-power" - znížená spotreba (1 mW/hradlo) na úkor pomalšej odozvy (33 ns)
  • S: "Schottky" - rýchlejšia odozva (6 ns) na úkor vyššej spotreby (22 mW/hradlo)
  • AS: "Advanced Schottky" - rýchlejšia odozva (4 ns) na úkor vyššej spotreby (8 mW/hradlo)
  • LS: "Low-power Schottky" - kombinácia zníženej spotreby (2 mW/hradlo) a rýchlej odozvy (9,5 ns)
  • HC/HCT: "High-speed CMOS" - obvod vyrobený technológiou CMOS, kompatibilný s napäťovými úrovňami TTL. Kombinujú veľmi nízku spotrebu (0,5 mW/hradlo) s rýchlou odozvou (9 ns).
  • AHC/AHCT: "Advanced High-speed CMOS" - obvod vyrobený technológiou CMOS, kompatibilný s napäťovými úrovňami TTL. Kombinujú veľmi nízku spotrebu (0,5 mW/hradlo) s rýchlou odozvou (5,2 ns).
 • niektoré obvody rady TTL vyrobené spoločnosťou Tesla mávajú označenie S až za celým číselným označením obvodu (napr. MH7400S, alebo MH74S00S), takto označené obvody sú špeciálne triedené pri výrobe, čo zaručuje ich vyššiu spoľahlivosť
 • väčšina moderných integrovaných obvodov radu 7400 je vyrobená technológiou CMOS

Pozri aj

upraviť

Referencie

upraviť