Zoznam mesiacov

zoznamový článok projektov Wikimedia

Toto je zoznam mesiacov od roku 1900.

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1900 Január 1900 Február 1900 Marec 1900 Apríl 1900 Máj 1900 Jún 1900 Júl 1900 August 1900 September 1900 Október 1900 November 1900 December 1900
1901 Január 1901 Február 1901 Marec 1901 Apríl 1901 Máj 1901 Jún 1901 Júl 1901 August 1901 September 1901 Október 1901 November 1901 December 1901
1902 Január 1902 Február 1902 Marec 1902 Apríl 1902 Máj 1902 Jún 1902 Júl 1902 August 1902 September 1902 Október 1902 November 1902 December 1902
1903 Január 1903 Február 1903 Marec 1903 Apríl 1903 Máj 1903 Jún 1903 Júl 1903 August 1903 September 1903 Október 1903 November 1903 December 1903
1904 Január 1904 Február 1904 Marec 1904 Apríl 1904 Máj 1904 Jún 1904 Júl 1904 August 1904 September 1904 Október 1904 November 1904 December 1904
1905 Január 1905 Február 1905 Marec 1905 Apríl 1905 Máj 1905 Jún 1905 Júl 1905 August 1905 September 1905 Október 1905 November 1905 December 1905
1906 Január 1906 Február 1906 Marec 1906 Apríl 1906 Máj 1906 Jún 1906 Júl 1906 August 1906 September 1906 Október 1906 November 1906 December 1906
1907 Január 1907 Február 1907 Marec 1907 Apríl 1907 Máj 1907 Jún 1907 Júl 1907 August 1907 September 1907 Október 1907 November 1907 December 1907
1908 Január 1908 Február 1908 Marec 1908 Apríl 1908 Máj 1908 Jún 1908 Júl 1908 August 1908 September 1908 Október 1908 November 1908 December 1908
1909 Január 1909 Február 1909 Marec 1909 Apríl 1909 Máj 1909 Jún 1909 Júl 1909 August 1909 September 1909 Október 1909 November 1909 December 1909
1910 Január 1910 Február 1910 Marec 1910 Apríl 1910 Máj 1910 Jún 1910 Júl 1910 August 1910 September 1910 Október 1910 November 1910 December 1910
1911 Január 1911 Február 1911 Marec 1911 Apríl 1911 Máj 1911 Jún 1911 Júl 1911 August 1911 September 1911 Október 1911 November 1911 December 1911
1912 Január 1912 Február 1912 Marec 1912 Apríl 1912 Máj 1912 Jún 1912 Júl 1912 August 1912 September 1912 Október 1912 November 1912 December 1912
1913 Január 1913 Február 1913 Marec 1913 Apríl 1913 Máj 1913 Jún 1913 Júl 1913 August 1913 September 1913 Október 1913 November 1913 December 1913
1914 Január 1914 Február 1914 Marec 1914 Apríl 1914 Máj 1914 Jún 1914 Júl 1914 August 1914 September 1914 Október 1914 November 1914 December 1914
1915 Január 1915 Február 1915 Marec 1915 Apríl 1915 Máj 1915 Jún 1915 Júl 1915 August 1915 September 1915 Október 1915 November 1915 December 1915
1916 Január 1916 Február 1916 Marec 1916 Apríl 1916 Máj 1916 Jún 1916 Júl 1916 August 1916 September 1916 Október 1916 November 1916 December 1916
1917 Január 1917 Február 1917 Marec 1917 Apríl 1917 Máj 1917 Jún 1917 Júl 1917 August 1917 September 1917 Október 1917 November 1917 December 1917
1918 Január 1918 Február 1918 Marec 1918 Apríl 1918 Máj 1918 Jún 1918 Júl 1918 August 1918 September 1918 Október 1918 November 1918 December 1918
1919 Január 1919 Február 1919 Marec 1919 Apríl 1919 Máj 1919 Jún 1919 Júl 1919 August 1919 September 1919 Október 1919 November 1919 December 1919
1920 Január 1920 Február 1920 Marec 1920 Apríl 1920 Máj 1920 Jún 1920 Júl 1920 August 1920 September 1920 Október 1920 November 1920 December 1920
1921 Január 1921 Február 1921 Marec 1921 Apríl 1921 Máj 1921 Jún 1921 Júl 1921 August 1921 September 1921 Október 1921 November 1921 December 1921
1922 Január 1922 Február 1922 Marec 1922 Apríl 1922 Máj 1922 Jún 1922 Júl 1922 August 1922 September 1922 Október 1922 November 1922 December 1922
1923 Január 1923 Február 1923 Marec 1923 Apríl 1923 Máj 1923 Jún 1923 Júl 1923 August 1923 September 1923 Október 1923 November 1923 December 1923
1924 Január 1924 Február 1924 Marec 1924 Apríl 1924 Máj 1924 Jún 1924 Júl 1924 August 1924 September 1924 Október 1924 November 1924 December 1924
1925 Január 1925 Február 1925 Marec 1925 Apríl 1925 Máj 1925 Jún 1925 Júl 1925 August 1925 September 1925 Október 1925 November 1925 December 1925
1926 Január 1926 Február 1926 Marec 1926 Apríl 1926 Máj 1926 Jún 1926 Júl 1926 August 1926 September 1926 Október 1926 November 1926 December 1926
1927 Január 1927 Február 1927 Marec 1927 Apríl 1927 Máj 1927 Jún 1927 Júl 1927 August 1927 September 1927 Október 1927 November 1927 December 1927
1928 Január 1928 Február 1928 Marec 1928 Apríl 1928 Máj 1928 Jún 1928 Júl 1928 August 1928 September 1928 Október 1928 November 1928 December 1928
1929 Január 1929 Február 1929 Marec 1929 Apríl 1929 Máj 1929 Jún 1929 Júl 1929 August 1929 September 1929 Október 1929 November 1929 December 1929
1930 Január 1930 Február 1930 Marec 1930 Apríl 1930 Máj 1930 Jún 1930 Júl 1930 August 1930 September 1930 Október 1930 November 1930 December 1930
1931 Január 1931 Február 1931 Marec 1931 Apríl 1931 Máj 1931 Jún 1931 Júl 1931 August 1931 September 1931 Október 1931 November 1931 December 1931
1932 Január 1932 Február 1932 Marec 1932 Apríl 1932 Máj 1932 Jún 1932 Júl 1932 August 1932 September 1932 Október 1932 November 1932 December 1932
1933 Január 1933 Február 1933 Marec 1933 Apríl 1933 Máj 1933 Jún 1933 Júl 1933 August 1933 September 1933 Október 1933 November 1933 December 1933
1934 Január 1934 Február 1934 Marec 1934 Apríl 1934 Máj 1934 Jún 1934 Júl 1934 August 1934 September 1934 Október 1934 November 1934 December 1934
1935 Január 1935 Február 1935 Marec 1935 Apríl 1935 Máj 1935 Jún 1935 Júl 1935 August 1935 September 1935 Október 1935 November 1935 December 1935
1936 Január 1936 Február 1936 Marec 1936 Apríl 1936 Máj 1936 Jún 1936 Júl 1936 August 1936 September 1936 Október 1936 November 1936 December 1936
1937 Január 1937 Február 1937 Marec 1937 Apríl 1937 Máj 1937 Jún 1937 Júl 1937 August 1937 September 1937 Október 1937 November 1937 December 1937
1938 Január 1938 Február 1938 Marec 1938 Apríl 1938 Máj 1938 Jún 1938 Júl 1938 August 1938 September 1938 Október 1938 November 1938 December 1938
1939 Január 1939 Február 1939 Marec 1939 Apríl 1939 Máj 1939 Jún 1939 Júl 1939 August 1939 September 1939 Október 1939 November 1939 December 1939
1940 Január 1940 Február 1940 Marec 1940 Apríl 1940 Máj 1940 Jún 1940 Júl 1940 August 1940 September 1940 Október 1940 November 1940 December 1940
1941 Január 1941 Február 1941 Marec 1941 Apríl 1941 Máj 1941 Jún 1941 Júl 1941 August 1941 September 1941 Október 1941 November 1941 December 1941
1942 Január 1942 Február 1942 Marec 1942 Apríl 1942 Máj 1942 Jún 1942 Júl 1942 August 1942 September 1942 Október 1942 November 1942 December 1942
1943 Január 1943 Február 1943 Marec 1943 Apríl 1943 Máj 1943 Jún 1943 Júl 1943 August 1943 September 1943 Október 1943 November 1943 December 1943
1944 Január 1944 Február 1944 Marec 1944 Apríl 1944 Máj 1944 Jún 1944 Júl 1944 August 1944 September 1944 Október 1944 November 1944 December 1944
1945 Január 1945 Február 1945 Marec 1945 Apríl 1945 Máj 1945 Jún 1945 Júl 1945 August 1945 September 1945 Október 1945 November 1945 December 1945
1946 Január 1946 Február 1946 Marec 1946 Apríl 1946 Máj 1946 Jún 1946 Júl 1946 August 1946 September 1946 Október 1946 November 1946 December 1946
1947 Január 1947 Február 1947 Marec 1947 Apríl 1947 Máj 1947 Jún 1947 Júl 1947 August 1947 September 1947 Október 1947 November 1947 December 1947
1948 Január 1948 Február 1948 Marec 1948 Apríl 1948 Máj 1948 Jún 1948 Júl 1948 August 1948 September 1948 Október 1948 November 1948 December 1948
1949 Január 1949 Február 1949 Marec 1949 Apríl 1949 Máj 1949 Jún 1949 Júl 1949 August 1949 September 1949 Október 1949 November 1949 December 1949
1950 Január 1950 Február 1950 Marec 1950 Apríl 1950 Máj 1950 Jún 1950 Júl 1950 August 1950 September 1950 Október 1950 November 1950 December 1950
1951 Január 1951 Február 1951 Marec 1951 Apríl 1951 Máj 1951 Jún 1951 Júl 1951 August 1951 September 1951 Október 1951 November 1951 December 1951
1952 Január 1952 Február 1952 Marec 1952 Apríl 1952 Máj 1952 Jún 1952 Júl 1952 August 1952 September 1952 Október 1952 November 1952 December 1952
1953 Január 1953 Február 1953 Marec 1953 Apríl 1953 Máj 1953 Jún 1953 Júl 1953 August 1953 September 1953 Október 1953 November 1953 December 1953
1954 Január 1954 Február 1954 Marec 1954 Apríl 1954 Máj 1954 Jún 1954 Júl 1954 August 1954 September 1954 Október 1954 November 1954 December 1954
1955 Január 1955 Február 1955 Marec 1955 Apríl 1955 Máj 1955 Jún 1955 Júl 1955 August 1955 September 1955 Október 1955 November 1955 December 1955
1956 Január 1956 Február 1956 Marec 1956 Apríl 1956 Máj 1956 Jún 1956 Júl 1956 August 1956 September 1956 Október 1956 November 1956 December 1956
1957 Január 1957 Február 1957 Marec 1957 Apríl 1957 Máj 1957 Jún 1957 Júl 1957 August 1957 September 1957 Október 1957 November 1957 December 1957
1958 Január 1958 Február 1958 Marec 1958 Apríl 1958 Máj 1958 Jún 1958 Júl 1958 August 1958 September 1958 Október 1958 November 1958 December 1958
1959 Január 1959 Február 1959 Marec 1959 Apríl 1959 Máj 1959 Jún 1959 Júl 1959 August 1959 September 1959 Október 1959 November 1959 December 1959
1960 Január 1960 Február 1960 Marec 1960 Apríl 1960 Máj 1960 Jún 1960 Júl 1960 August 1960 September 1960 Október 1960 November 1960 December 1960
1961 Január 1961 Február 1961 Marec 1961 Apríl 1961 Máj 1961 Jún 1961 Júl 1961 August 1961 September 1961 Október 1961 November 1961 December 1961
1962 Január 1962 Február 1962 Marec 1962 Apríl 1962 Máj 1962 Jún 1962 Júl 1962 August 1962 September 1962 Október 1962 November 1962 December 1962
1963 Január 1963 Február 1963 Marec 1963 Apríl 1963 Máj 1963 Jún 1963 Júl 1963 August 1963 September 1963 Október 1963 November 1963 December 1963
1964 Január 1964 Február 1964 Marec 1964 Apríl 1964 Máj 1964 Jún 1964 Júl 1964 August 1964 September 1964 Október 1964 November 1964 December 1964
1965 Január 1965 Február 1965 Marec 1965 Apríl 1965 Máj 1965 Jún 1965 Júl 1965 August 1965 September 1965 Október 1965 November 1965 December 1965
1966 Január 1966 Február 1966 Marec 1966 Apríl 1966 Máj 1966 Jún 1966 Júl 1966 August 1966 September 1966 Október 1966 November 1966 December 1966
1967 Január 1967 Február 1967 Marec 1967 Apríl 1967 Máj 1967 Jún 1967 Júl 1967 August 1967 September 1967 Október 1967 November 1967 December 1967
1968 Január 1968 Február 1968 Marec 1968 Apríl 1968 Máj 1968 Jún 1968 Júl 1968 August 1968 September 1968 Október 1968 November 1968 December 1968
1969 Január 1969 Február 1969 Marec 1969 Apríl 1969 Máj 1969 Jún 1969 Júl 1969 August 1969 September 1969 Október 1969 November 1969 December 1969
1970 Január 1970 Február 1970 Marec 1970 Apríl 1970 Máj 1970 Jún 1970 Júl 1970 August 1970 September 1970 Október 1970 November 1970 December 1970
1971 Január 1971 Február 1971 Marec 1971 Apríl 1971 Máj 1971 Jún 1971 Júl 1971 August 1971 September 1971 Október 1971 November 1971 December 1971
1972 Január 1972 Február 1972 Marec 1972 Apríl 1972 Máj 1972 Jún 1972 Júl 1972 August 1972 September 1972 Október 1972 November 1972 December 1972
1973 Január 1973 Február 1973 Marec 1973 Apríl 1973 Máj 1973 Jún 1973 Júl 1973 August 1973 September 1973 Október 1973 November 1973 December 1973
1974 Január 1974 Február 1974 Marec 1974 Apríl 1974 Máj 1974 Jún 1974 Júl 1974 August 1974 September 1974 Október 1974 November 1974 December 1974
1975 Január 1975 Február 1975 Marec 1975 Apríl 1975 Máj 1975 Jún 1975 Júl 1975 August 1975 September 1975 Október 1975 November 1975 December 1975
1976 Január 1976 Február 1976 Marec 1976 Apríl 1976 Máj 1976 Jún 1976 Júl 1976 August 1976 September 1976 Október 1976 November 1976 December 1976
1977 Január 1977 Február 1977 Marec 1977 Apríl 1977 Máj 1977 Jún 1977 Júl 1977 August 1977 September 1977 Október 1977 November 1977 December 1977
1978 Január 1978 Február 1978 Marec 1978 Apríl 1978 Máj 1978 Jún 1978 Júl 1978 August 1978 September 1978 Október 1978 November 1978 December 1978
1979 Január 1979 Február 1979 Marec 1979 Apríl 1979 Máj 1979 Jún 1979 Júl 1979 August 1979 September 1979 Október 1979 November 1979 December 1979
1980 Január 1980 Február 1980 Marec 1980 Apríl 1980 Máj 1980 Jún 1980 Júl 1980 August 1980 September 1980 Október 1980 November 1980 December 1980
1981 Január 1981 Február 1981 Marec 1981 Apríl 1981 Máj 1981 Jún 1981 Júl 1981 August 1981 September 1981 Október 1981 November 1981 December 1981
1982 Január 1982 Február 1982 Marec 1982 Apríl 1982 Máj 1982 Jún 1982 Júl 1982 August 1982 September 1982 Október 1982 November 1982 December 1982
1983 Január 1983 Február 1983 Marec 1983 Apríl 1983 Máj 1983 Jún 1983 Júl 1983 August 1983 September 1983 Október 1983 November 1983 December 1983
1984 Január 1984 Február 1984 Marec 1984 Apríl 1984 Máj 1984 Jún 1984 Júl 1984 August 1984 September 1984 Október 1984 November 1984 December 1984
1985 Január 1985 Február 1985 Marec 1985 Apríl 1985 Máj 1985 Jún 1985 Júl 1985 August 1985 September 1985 Október 1985 November 1985 December 1985
1986 Január 1986 Február 1986 Marec 1986 Apríl 1986 Máj 1986 Jún 1986 Júl 1986 August 1986 September 1986 Október 1986 November 1986 December 1986
1987 Január 1987 Február 1987 Marec 1987 Apríl 1987 Máj 1987 Jún 1987 Júl 1987 August 1987 September 1987 Október 1987 November 1987 December 1987
1988 Január 1988 Február 1988 Marec 1988 Apríl 1988 Máj 1988 Jún 1988 Júl 1988 August 1988 September 1988 Október 1988 November 1988 December 1988
1989 Január 1989 Február 1989 Marec 1989 Apríl 1989 Máj 1989 Jún 1989 Júl 1989 August 1989 September 1989 Október 1989 November 1989 December 1989
1990 Január 1990 Február 1990 Marec 1990 Apríl 1990 Máj 1990 Jún 1990 Júl 1990 August 1990 September 1990 Október 1990 November 1990 December 1990
1991 Január 1991 Február 1991 Marec 1991 Apríl 1991 Máj 1991 Jún 1991 Júl 1991 August 1991 September 1991 Október 1991 November 1991 December 1991
1992 Január 1992 Február 1992 Marec 1992 Apríl 1992 Máj 1992 Jún 1992 Júl 1992 August 1992 September 1992 Október 1992 November 1992 December 1992
1993 Január 1993 Február 1993 Marec 1993 Apríl 1993 Máj 1993 Jún 1993 Júl 1993 August 1993 September 1993 Október 1993 November 1993 December 1993
1994 Január 1994 Február 1994 Marec 1994 Apríl 1994 Máj 1994 Jún 1994 Júl 1994 August 1994 September 1994 Október 1994 November 1994 December 1994
1995 Január 1995 Február 1995 Marec 1995 Apríl 1995 Máj 1995 Jún 1995 Júl 1995 August 1995 September 1995 Október 1995 November 1995 December 1995
1996 Január 1996 Február 1996 Marec 1996 Apríl 1996 Máj 1996 Jún 1996 Júl 1996 August 1996 September 1996 Október 1996 November 1996 December 1996
1997 Január 1997 Február 1997 Marec 1997 Apríl 1997 Máj 1997 Jún 1997 Júl 1997 August 1997 September 1997 Október 1997 November 1997 December 1997
1998 Január 1998 Február 1998 Marec 1998 Apríl 1998 Máj 1998 Jún 1998 Júl 1998 August 1998 September 1998 Október 1998 November 1998 December 1998
1999 Január 1999 Február 1999 Marec 1999 Apríl 1999 Máj 1999 Jún 1999 Júl 1999 August 1999 September 1999 Október 1999 November 1999 December 1999
2000 Január 2000 Február 2000 Marec 2000 Apríl 2000 Máj 2000 Jún 2000 Júl 2000 August 2000 September 2000 Október 2000 November 2000 December 2000
2001 Január 2001 Február 2001 Marec 2001 Apríl 2001 Máj 2001 Jún 2001 Júl 2001 August 2001 September 2001 Október 2001 November 2001 December 2001
2002 Január 2002 Február 2002 Marec 2002 Apríl 2002 Máj 2002 Jún 2002 Júl 2002 August 2002 September 2002 Október 2002 November 2002 December 2002
2003 Január 2003 Február 2003 Marec 2003 Apríl 2003 Máj 2003 Jún 2003 Júl 2003 August 2003 September 2003 Október 2003 November 2003 December 2003
2004 Január 2004 Február 2004 Marec 2004 Apríl 2004 Máj 2004 Jún 2004 Júl 2004 August 2004 September 2004 Október 2004 November 2004 December 2004
2005 Január 2005 Február 2005 Marec 2005 Apríl 2005 Máj 2005 Jún 2005 Júl 2005 August 2005 September 2005 Október 2005 November 2005 December 2005
2006 Január 2006 Február 2006 Marec 2006 Apríl 2006 Máj 2006 Jún 2006 Júl 2006 August 2006 September 2006 Október 2006 November 2006 December 2006
2007 Január 2007 Február 2007 Marec 2007 Apríl 2007 Máj 2007 Jún 2007 Júl 2007 August 2007 September 2007 Október 2007 November 2007 December 2007
2008 Január 2008 Február 2008 Marec 2008 Apríl 2008 Máj 2008 Jún 2008 Júl 2008 August 2008 September 2008 Október 2008 November 2008 December 2008
2009 Január 2009 Február 2009 Marec 2009 Apríl 2009 Máj 2009 Jún 2009 Júl 2009 August 2009 September 2009 Október 2009 November 2009 December 2009
2010 Január 2010 Február 2010 Marec 2010 Apríl 2010 Máj 2010 Jún 2010 Júl 2010 August 2010 September 2010 Október 2010 November 2010 December 2010
2011 Január 2011 Február 2011 Marec 2011 Apríl 2011 Máj 2011 Jún 2011 Júl 2011 August 2011 September 2011 Október 2011 November 2011 December 2011
2012 Január 2012 Február 2012 Marec 2012 Apríl 2012 Máj 2012 Jún 2012 Júl 2012 August 2012 September 2012 Október 2012 November 2012 December 2012
2013 Január 2013 Február 2013 Marec 2013 Apríl 2013 Máj 2013 Jún 2013 Júl 2013 August 2013 September 2013 Október 2013 November 2013 December 2013
2014 Január 2014 Február 2014 Marec 2014 Apríl 2014 Máj 2014 Jún 2014 Júl 2014 August 2014 September 2014 Október 2014 November 2014 December 2014
2015 Január 2015 Február 2015 Marec 2015 Apríl 2015 Máj 2015 Jún 2015 Júl 2015 August 2015 September 2015 Október 2015 November 2015 December 2015
2016 Január 2016 Február 2016 Marec 2016 Apríl 2016 Máj 2016 Jún 2016 Júl 2016 August 2016 September 2016 Október 2016 November 2016 December 2016
2017 Január 2017 Február 2017 Marec 2017 Apríl 2017 Máj 2017 Jún 2017 Júl 2017 August 2017 September 2017 Október 2017 November 2017 December 2017
2018 Január 2018 Február 2018 Marec 2018 Apríl 2018 Máj 2018 Jún 2018 Júl 2018 August 2018 September 2018 Október 2018 November 2018 December 2018
2019 Január 2019 Február 2019 Marec 2019 Apríl 2019 Máj 2019 Jún 2019 Júl 2019 August 2019 September 2019 Október 2019 November 2019 December 2019
2020 Január 2020 Február 2020 Marec 2020 Apríl 2020 Máj 2020 Jún 2020 Júl 2020 August 2020 September 2020 Október 2020 November 2020 December 2020
2021 Január 2021 Február 2021 Marec 2021 Apríl 2021 Máj 2021 Jún 2021 Júl 2021 August 2021 September 2021 Október 2021 November 2021 December 2021
2022 Január 2022 Február 2022 Marec 2022 Apríl 2022 Máj 2022 Jún 2022 Júl 2022 August 2022 September 2022 Október 2022 November 2022 December 2022