Zoznam minerálov T

zoznamový článok projektov Wikimedia

TaTcTeThTschTiTlToTrTsTuTvTwTy

Slovenský názov Anglický názov Chemický vzorec Trieda Sústava
Ta
Tacharanit Tacharanite Ca12Al2Si18O33(OH)36 VIII/F.21-40 Monoklinická sústava
Tachyhydrit Tachyhydrite CaMg2Cl6·12H2O III/C.08-30 Trigonálna sústava
Tadzhikit-(Ce) Tadzhikite-(Ce) Ca4Ce2TiB4Si4O22(OH)2 VIII/F.36-20 Monoklinická sústava
Taenit Taenite (Ni,Fe) I/A.08-20 Kubická sústava
Taikanit Taikanite BaSr2Mn3+2O2(Si4O12) VIII/F.25-30 Monoklinická sústava
Taimyrit-I Taimyrite-I (Pd,Pt)9Cu3Sn4 I/A.17-30 Rombická sústava
Tainiolit Tainiolite KLiMg2Si4O10F2 VIII/H.11-20 Monoklinická sústava
Takanawait-(Y) Takanawaite YTaO4 Monoklinická sústava
Takanelit Takanelite (Mn2+,Ca)2x(Mn4+)1-xO2·0.7H2O IV/D.12-20 Hexagonálna sústava
Takedait Takedaite Ca3B2O6 V/G.01-30 Trigonálna sústava
Takéuchiit Takéuchiite Mg2Mn3+O2(BO3) V/G.04-80 Rombická sústava
Takovit Takovite Ni6Al2(CO3)(OH)16·4H2O V/E.03-50 Trigonálna sústava
Talk Talc Mg3Si4O10(OH)2 VIII/H.09-40 Triklinická sústava
Talmessit Talmessite Ca2Mg(AsO4)2·2H2O VII/C.17-50 Triklinická sústava
Talnakhit Talnakhite Cu9Fe8S16 II/C.04-40 -
Tamait Tamaite (Ca,K,Na)xMn6(Si,Al)10O24(OH)4·nH2O
(x = 1-2; n = 7-11)
VIII/H.17- Monoklinická sústava
Tamarugit Tamarugite NaAl(SO4)2·6H2O VI/C.15-20 Monoklinická sústava
Tancait-(Ce) Tancaite-(Ce) FeCe(MoO4)3·3H2O - Trigonálna sústava
Tancoit Tancoite HLiNa2[Al(PO4)2(OH)] VII/B.02-20 Rombická sústava
Taneyamalit Taneyamalite (Na,Ca)Mn2+12(Si,Al)12(O,OH)44 VIII/F.16-30 Triklinická sústava
Tangdanit Tangdanite Ca2Cu9(AsO4)4(SO4)0.5(OH)9·9H2O Monoklinická sústava
Tangeit Tangeite CaCu(VO4)(OH) VII/B.26-60 Rombická sústava
Tanohatait Tanohataite LiMn2Si3O8(OH) VIII/F.18- Triklinická sústava
Tantalaeschynit-(Y) Tantalaeschynite-(Y) Y(Ta,Ti,Nb)2O6 IV/D.21-80 Rombická sústava
Tantalcarbid Tantalcarbide TaC I/A.09-60 Kubická sústava
Tantal TantalumN Ta I/A.06- Kubická sústava
Tantalit-(Fe) Tantalite-(Fe) Fe2+Ta2O6 IV/D.18-50 Rombická sústava
Tantalit-(Mg) Tantalite-(Mg) MgTa2O6 IV/D.18-35 Rombická sústava
Tantalit-(Mn) Tantalite-(Mn) Mn2+Ta2O6 IV/D.18-40 Rombická sústava
Tanteuxenit-(Y) Tanteuxenite-(Y) Y(Ta,Nb,Ti)2(O,OH)6 IV/D.19-50 -
Tantit Tantite Ta2O5 IV/E.01-10 -
Tapiolit-(Fe) Tapiolite-(Fe) Fe2+Ta2O6 IV/D.04-10 Tetragonálna sústava
Tapiolit-(Mn) Tapiolite-(Mn) Mn2+Ta2O6 IV/D.04-20 Tetragonálna sústava
Taramellit Taramellite Ba4(Fe3+,Ti)4O2[B2Si8O27]Clx VIII/E.08-30 Rombická sústava
Taramit Taramite Na(NaCa)(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 VIII/F.09-60 Monoklinická sústava
Taranakit Taranakite K3Al5(PO3OH)6(PO4)2·18H2O VII/C.21-20 Trigonálna sústavaon
Tarapacáit Tarapacáite K2(CrO4) VI/F.01-10 Rombická sústava
Tarbagatait Tarbagataite (K☐)Ca(Fe2+,Mn)7Ti2(Si4O12)2O2(OH)5 Triklinická sústava
Tarbuttit Tarbuttite Zn2(PO4)(OH) VII/B.06-50 Triklinická sústava
Tarkianit Tarkianite (Cu,Fe)(Re,Mo)4S8 II/D.14-20 Kubická sústava
Taseqit Taseqite Na12Sr3Ca6Fe3Zr3NbSi25O73(O,OH,H2O)3Cl2 VIII/E.25-58 Trigonálna sústavaon
Tashelgit Tashelgite CaMgFe2+Al9O16(OH) Monoklinická sústava
Tassieit Tassieite NaCa2Mg3Fe2+2Fe3+(PO4)6·2H2O VII/C.18-05 Rombická sústava
Tatarskit Tatarskite Ca6Mg2(SO4)2(CO3)2(OH)4Cl4·7H2O VI/D.19-40 Rombická sústava
Tatyanait Tatyanaite (Pt,Pd)9Cu3Sn4 I/A.17-40 Rombická sústava
Tausonit Tausonite SrTiO3 IV/C.10-40 Kubická sústava
Tavorit Tavorite LiFe3+(PO4)(OH) VII/B.02-60 Triklinická sústava
Tazheranit Tazheranite (Zr,Ti,Ca)(O,☐)2 IV/D.31-20 Kubická sústava
Tazzoliit Tazzolite Ba2CaSr0.5Na0.5Ti2Nb3SiO17[PO2(OH)2]0.5 Rombická sústava
Te
Teallit Teallite PbSnS2 II/C.17-40 Rombická sústava
Tedhadleyit Tedhadleyite Hg2+Hg1+10O4I2(Cl,Br)2 III/D.06- Triklinická sústava
Teepleit Teepleite Na2B(OH)4Cl V/G.08-20 Tetragonálna sústava
Tegengrenit Tegengrenite Mg2(Sb,Mn)O4 IV/B.05-65 Trigonálna sústava
Teineit Teineite Cu2+(Te4+O3)·2H2O IV/K.06-20 Rombická sústava
Telargpalit Telargpalite (Pd,Ag)3Te II/A.07-10 Kubická sústava
Tellurantimon Tellurantimony Sb2Te3 II/D.09-10 Trigonálna sústava
Tellurit Tellurite TeO2 IV/D.15-30 Rombická sústava
Tellurobismuthit Tellurobismuthite Bi2Te3 II/D.09-20 Trigonálna sústava
Tellurohauchecornit Tellurohauchecornite Ni9BiTeS8 II/B.15-40 Tetragonálna sústava
Telluromandarinoit Telluromandarinoite Fe3+2(Te4+O3)3·6H2O Monoklinická sústava
Telluronevskit Telluronevskite Bi3TeSe2 II/D.10- Trigonálna sústava
Telluropalladinit Telluropalladinite Pd9Te4 II/A.07-30 Monoklinická sústava
Telluroperit Telluroperite Pb(Te0.5Pb0.5)O2Cl Rombická sústava
Telúr Tellurium Te I/B.03-40 Hexagonálna sústava
Telyushenkoit Telyushenkoite CsNa6Be2Al3Si15O39F2 VIII/J.10-20 Trigonálna sústava
Temagamit Temagamite Pd3HgTe3 II/A.07-50 Rombická sústava
Tengchongit Tengchongite Ca(UO2)6(MoO4)2O5·12H2O VI/G.06-20 Rombická sústava
Tengerit-(Y) Tengerite-(Y) Y2(CO3)3·2-3H2O V/D.03-45 Rombická sústava
Tennantit Tennantite Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]As4S13 II/C.11-10 Kubická sústava
Tenorit Tenorite CuO IV/A.05-10 Monoklinická sústava
Tephroit Tephroite Mn2+2(SiO4) VIII/A.04-30 Rombická sústava
Terlinguacreekit Terlinguacreekite Hg2+3O2Cl2 III/D.06- Rombická sústava
Terlinguait Terlinguaite Hg2OCl III/D.06-10 Monoklinická sústava
Ternesit Ternesite Ca5(SiO4)2(SO4) VIII/B.22-65 Rombická sústava
Ternovit Ternovite MgNb4O11·8-12H2O IV/D.06-35 Monoklinická sústava
Terranovait Terranovaite NaCaAl3Si17O40·≈8H2O VIII/J.22-07 Rombická sústava
Terrywallaceit Terrywallaceite AgPb(Sb,Bi)3S6 Monoklinická sústava
Terskit Terskite Na4ZrSi6O16·2H2O VIII/F.23-20 Rombická sústava
Teruggit Teruggite Ca4Mg[AsB6O11(OH)6]2·14H2O V/H.18-10 Monoklinická sústava
Teschemacherit Teschemacherite (NH4)H(CO3) V/B.01-40 Rombická sústava
Testibiopalladit TestibiopalladiteN PdTe(Sb,Te) II/D.17-170 Kubická sústava
Tetra-auricuprid Tetra-auricupride CuAu Tetragonálna sústava
Tetradymit Tetradymite Bi2Te2S II/D.09-60 Trigonálna sústava
Tetraferriannit Tetraferriannite KFe2+3(Si3Fe3+)O10(OH)2 VIII/H.11-120 Monoklinická sústava
Tetraferriphlogopit Tetraferriphlogopite KMg3(Si3Fe3+)O10(OH)2 VIII/H.11-90 -
Tetraferroplatinum Tetraferroplatinum PtFe I/A.15-20 Tetragonálna sústava
Tetrahedrit Tetrahedrite Cu6[Cu4(Fe,Zn)2]Sb4S13 II/C.11-40 Kubická sústava
Tetrarooseveltit Tetrarooseveltite Bi(AsO4) VII/A.18-20 Tetragonálna sústava
Tetrataenit Tetrataenite FeNi I/A.08-30 Tetragonálna sústava
Tetrawickmanit Tetrawickmanite Mn2+Sn4+(OH)6 IV/F.17-20 Tetragonálna sústava
Th
Thadeuit Thadeuite CaMg3(PO4)2(OH,F)2 VII/B.25-80 Rombická sústava
Thalcusit Thalcusite (Cu,Fe)4Tl2S4 II/F.04-30 Tetragonálna sústava
Thalénit-(Y) Thalénite-(Y) Y3Si3O10(OH) VIII/C.33-10 Monoklinická sústava
Thalfenisit Thalfenisite Tl6(Fe,Ni)25S26Cl II/F.06-20 -
Thaumasit Thaumasite Ca3Si(OH)6(CO3)(SO4)·12H2O VIII/B.22-90 Hexagonálna sústava
Theisit Theisite Cu5Zn5(AsO4)2(OH)14 VII/B.18-10 Rombická sústava
Thenardit Thenardite Na2(SO4) VI/A.07-10 Rombická sústava
Theoparacelsit Theoparacelsite Cu3(OH)2As2O7 VII/B.0- Rombická sústava
Theophrastit Theophrastite Ni(OH)2 IV/F.03-40 Trigonálna sústava
Therasiait Therasiaite (NH4)3KNa2Fe2+Fe3+(SO4)3Cl5 Monoklinická sústava
Thérèsemagnanit Thérèsemagnanite Co6(SO4)(OH)10·8H2O VI/D.03- Hexagonálna sústava
Thermessait Thermessaite K2AlF3(SO4) III/C.03- Rombická sústava
Thermessait-(NH4) Thermessaite-(NH4) (NH4)2AlF3(SO4) Rombická sústava
Thermonatrit Thermonatrite Na2(CO3)·H2O V/D.02-10 Rombická sústava
Thomasclarkit-(Y) Thomasclarkite-(Y) NaY(HCO3)(OH)3·4H2O V/E.08-05 Monoklinická sústava
Thometzekit Thometzekite PbCu2+2(AsO4)2·2H2O VII/C.31-40 Monoklinická sústava
Thomsenolit Thomsenolite NaCaAlF6·H2O III/C.02-20 Monoklinická sústava
Thomsonit-Ca Thomsonite-Ca NaCa2(Al5Si5)O20·6H2O VIII/J.21-70 Rombická sústava
Thomsonit-Sr Thomsonite-Sr NaSr2(Al5Si5)O20·6-7H2O VIII/J.21- Rombická sústava
Thorbastnäsit Thorbastnäsite ThCa(CO3)2F2·3H2O V/E.10-10 -
Thoreaulit Thoreaulite Sn2+Ta2O6 IV/D.29-20 Monoklinická sústava
Thorianit Thorianite ThO2 IV/D.31-50 Kubická sústava
Thorikosit Thorikosite Pb3O3Sb3+(OH)Cl2 III/D.10-90 Tetragonálna sústava
Thorit Thorite Th(SiO4) VIII/A.09-30 Tetragonálna sústava
Thornasit Thornasite Na12Th3(Si8O19)4·18H2O VIII/D.20-40 Trigonálna sústava
Thorneit Thorneite Pb6(Te2O10)(CO3)Cl2(H2O) Monoklinická sústava
Thorogummit Thorogummite (Th,U)[(SiO4),(OH)4] VIII/A.09-50 Tetragonálna sústava
Thorosteenstrupin Thorosteenstrupine (Ca,Th,Mn)3Si4O11F·6H2O VIII/E.18-10 -
Thortveitit Thortveitite Sc2Si2O7 VIII/C.01-10 Monoklinická sústava
Thorutit Thorutite (Th,U,Ca)Ti2(O,OH)6 IV/D.22-10 Monoklinická sústava
Threadgoldit Threadgoldite Al(UO2)2(PO4)2(OH)·8H2O VII/E.05-40 Monoklinická sústava
Ti
Tiemannit Tiemannite HgSe II/C.01-50 -
Tienshanit Tienshanite K(Na,K,☐)9Ca2Ba6Mn2+6Ti6B12Si36O114(O,OH,F)11 VIII/E.20-10 Hexagonálna sústava
Tiettait Tiettaite Na17Fe3+TiSi16O29(OH)30·2H2O VIII/D.16-30 Rombická sústava
Tikhonenkovit Tikhonenkovite SrAlF4(OH)·H2O III/C.01-30 Monoklinická sústava
Tilasit Tilasite CaMg(AsO4)F VII/B.25-30 Monoklinická sústava
Tilleyit Tilleyite Ca5Si2O7(CO3)2 VIII/C.09-20 Monoklinická sústava
Tillmannsit Tillmannsite HgAg3(VO4) VII/A.11-05 Tetragonálna sústava
Timroseit Timroseite Pb2Cu5(TeO6)2(OH)2 Rombická sústava
Tinaksit Tinaksite K2Na(Ca,Mn)2TiOSi7O18(OH) VIII/F.22-30 Triklinická sústava
Tincalconit Tincalconite Na2B4O5(OH)4·3H2O V/H.10-20 Trigonálna sústava
Tinsleyit Tinsleyite KAl2(PO4)2(OH)·2H2O VII/D.27-10 Monoklinická sústava
Tinticit Tinticite Fe3+5.3(PO4)4(OH)4·6.7H2O VII/D.11-60 Triklinická sústava
Tintinait Tintinaite Pb10Cu2Sb16S35 II/E.33-15 Rombická sústava
Tinzenit Tinzenite Ca6Al4[B2Si8O30](OH)2 VIII/E.06-40 Triklinická sústava
Tiptopit Tiptopite K2(Li,Na,Ca)6(Be6P6)O24(OH)2·1.3H2O VII/D.02-10 Hexagonálna sústava
Tiragalloit Tiragalloite Mn2+4As5+Si3O12(OH) VIII/F.24-12 Monoklinická sústava
Tischendorfit Tischendorfite Pd8Hg3Se9 II/A.0-40 Rombická sústava
Tisinalit Tisinalite Na3Mn2+TiSi6O15(OH)3 VIII/E.16-60 Trigonálna sústava
Tissintit Tissintite (Ca,Na,☐)AlSi2O6 Monoklinická sústava
Tistarit Tistarite Ti2O3 Trigonálna sústava
Titanit Titanite CaTiSiO5 VIII/B.12-10 Monoklinická sústava
Titán Titanium Ti I/A.06-05 Hexagonálna sústava
Titanoholtit Titanoholtite (Ti0.750.25)Al6BSi3O18 Rombická sústava
Titanowodginit Titanowodginite Mn2+TiTa2O8 IV/D.17-40 Monoklinická sústava
Titantaramellit Titantaramellite Ba4(Ti,Fe3+,Mg)4(O,OH)2[B2Si8O27]Clx VIII/E.08-20 Rombická sústava
Tivanit Tivanite TiV3+O3(OH) IV/F.08-10 Monoklinická sústava
Tl
Tlalocit Tlalocite Cu10Zn6(Te4+O3)(Te6+O4)2Cl(OH)25·27H2O IV/K.16-20 Rombická sústava
Tlapallit Tlapallite H6(Ca,Pb)2(Cu,Zn)3O2(SO4)(Te4+O3)4(Te6+O4) IV/K.17-10 -
To
Tobelit Tobelite (NH4)Al2(Si3Al)O10(OH)2 VIII/H.10-100 Monoklinická sústava
Tobermorit Tobermorite Ca5Si6O16(OH)2·nH2O VIII/F.19-20 Rombická sústava
Tochilinit Tochilinite 6(Fe0.9S)·5[(Mg,Fe)(OH)2] II/C.23-40 -
Todorokit Todorokite (Na,Ca,K,Ba,Sr)1-x(Mn,Mg,Al)6O12·3-4H2O IV/D.09-10 Monoklinická sústava
Tokkoit Tokkoite K2Ca4Si7O18(OH)F VIII/F.22-20 Triklinická sústava
Tokyoit Tokyoite Ba2Mn3+(VO4)2OH VII/B.24-22 Monoklinická sústava
Tolbachit Tolbachite CuCl2 III/A.07-30 Monoklinická sústava
Tolovkit Tolovkite IrSbS II/D.18-80 -
Tombarthit-(Y) Tombarthite-(Y) Y4(Si,H4)4O12(OH)4 VIII/A.11-20 Monoklinická sústava
Tomichit Tomichite V3+4Ti4+3As3+O13(OH) IV/C.23-20 Monoklinická sústava
Tongbait Tongbaite Cr3C2 I/A.09-30 Rombická sústava
Tongxinit TongxiniteN Cu2Zn I/A.04- Kubická sústava
Tooeleit Tooeleite Fe3+6(AsO3)4(SO4)(OH)4·4H2O VII/D.05-50 Monoklinická sústava
Topás Topaz Al2SiO4F2 VIII/B.02-70 Rombická sústava
Torbernit Torbernite Cu(UO2)2(PO4)2·12H2O VII/E.01-70 Tetragonálna sústava
Törnebohmit-(Ce) Törnebohmite-(Ce) Ce2Al(SiO4)2(OH) VIII/B.19-20 -
Törnebohmit-(La) Törnebohmite-(La) La2Al(SiO4)2(OH) VIII/B.19-30 -
Törnroosit Törnroosite Pd11As2Te2 Kubická sústava
Torreyit Torreyite Mg9Zn4(SO4)2(OH)22·8H2O VI/D.04-20 Monoklinická sústava
Tosudit Tosudite Na0.5(Al,Mg)6(Si,Al)8O18(OH)12·5H2O VIII/H.18-50 Monoklinická sústava
Toturit Toturite Ca3Sn2(Fe3+2Si)O12 Kubická sústava
Tounkit Tounkite (Na,Ca,K)8(Si6Al6)O24(SO4)2Cl·0.5H2O VIII/J.09-55 Hexagonálna sústava
Toyohait Toyohaite Ag2FeSn3S8 II/C.06-160 Tetragonálna sústava
Tr
Trabzonit Trabzonite Ca4[Si3O9(OH)](OH) VIII/C.28-20 Monoklinická sústava
Tranquillityit Tranquillityite Fe2+8Ti3Zr2Si3O24 VIII/B.07-10 Hexagonálna sústava
Traskit Traskite Ba21Ca(Fe2+,Mn,Ti)4(Ti,Fe,Mg)12(Si12O36)(Si2O7)6(O,OH)30Cl6·14H2O VIII/E.20-20 Hexagonálna sústava
Trattnerit Trattnerite Fe3+2(Mg3Si12)O30 VIII/E.22- Hexagonálna sústava
Treasurit Treasurite Ag7Pb6Bi15S30 II/E.31-80 Monoklinická sústava
Trébeurdenit Trébeurdenite Fe2+2Fe3+4O2(OH)10(CO3)·3H2O IV/F.05- Trigonálna sústava
Trechmannit Trechmannite AgAsS2 II/E.08-10 Trigonálna sústava
Trembathit Trembathite Mg3B7O13Cl V/L.04-35 Trigonálna sústava
Tremolit Tremolite ☐Ca2(Mg5.0-4.5Fe2+0.0-0.5)Si8O22(OH)2 VIII/F.10-10 Monoklinická sústava
Trevorit Trevorite NiFe3+2O4 IV/B.02-40 Kubická sústava
Triangulit Triangulite Al3(UO2)4(PO4)4(OH)5·5H2O VII/E.05-20 Triklinická sústava
Tridymit Tridymite SiO2 IV/D.01-20 Triklinická sústava
Trigonit Trigonite Pb3Mn2+(AsO3)2(AsO2OH) IV/J.03-30 Monoklinická sústava
Trikalsilit Trikalsilite K2NaAl3(SiO4)3 VIII/J.02-30 Hexagonálna sústava
Trilithionit Trilithionite KLi1.5Al1.5(Si3Al)O10F2 VIII/H.11-50 Monoklinická sústava
Trimerit Trimerite CaBe3Mn2+2(SiO4)3 VIII/A.03-10 Monoklinická sústava
Trimounsit-(Y) Trimounsite-(Y) Y2Ti2SiO9 VIII/B.12-30 Monoklinická sústava
Trinephelin Trinephelin NaAlSiO4 Hexagonálna sústava
Triphylit Triphylite LiFe2+(PO4) VII/A.02-10 Rombická sústava
Triplit Triplite (Mn2+,Fe2+)2(PO4)F VII/B.03-40 Monoklinická sústava
Triploidit Triploidite Mn2+2(PO4)(OH) VII/B.03-60 Monoklinická sústava
Trippkeit Trippkeite Cu2+As3+2O4 IV/J.10-30 Tetragonálna sústava
Tripuhyit Tripuhyite Fe3+Sb5+O4 IV/D.02-70 Tetragonálna sústava
Tristramit Tristramite (Ca,U4+,Fe3+)(PO4,SO4)·2H2O VII/C.29-50 Hexagonálna sústava
Tritomit-(Ce) Tritomite-(Ce) Ce5(SiO4,BO4)3(OH,O) VIII/B.33-40 -
Tritomit-(Y) Tritomite-(Y) Y5(SiO4,BO4)3(O,OH,F) VIII/B.33-30 -
Trögerit Trögerite (H3O)(UO2)(AsO4)·3H2O VII/E.01-10 Tetragonálna sústava
Trogtalit Trogtalite CoSe2 II/D.17-80 -
Troilit Troilite FeS II/C.19-10 Hexagonálna sústava
Trolleit Trolleite Al4(PO4)3(OH)3 VII/B.08-10 Monoklinická sústava
Trona Trona Na3(HCO3)(CO3)·2H2O V/D.02-30 Monoklinická sústava
Truscottit Truscottite Ca14Si24O58(OH)8·2H2O VIII/H.34-20 Trigonálna sústava
Trüstedtit Trüstedtite Ni2+Ni3+2Se4 II/D.01- -
Ts
Tschermakit Tschermakite ☐Ca2(Mg3Al2)(Si6Al2)O22(OH)2 VIII/F.10-60 Monoklinická sústava
Tschermigit Tschermigite (NH4)Al(SO4)2·12H2O VI/C.14-30 Kubická sústava
Tschernichit Tschernichite CaAl2Si6O16·8H2O VIII/J.26-40 Tetragonálna sústava
Tschörtnerit Tschörtnerite Ca4(K,Ca,Sr,Ba)3Cu3Al12Si12O48(OH)8·20H2O VIII/J.0- Kubická sústava
Tsepinit-Sr -cepinit Tsepinite-Sr (Sr,Ba,K)(Ti,Nb)2(Si4O12)(OH,O)2·3H2O VIII/E.07- Monoklinická sústava
Tsilaisit Tsilaisite NaMn2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) Trigonálna sústava
Tsnigriit Tsnigriite Ag9SbTe3(S,Se)3 II/B.05-75 Monoklinická sústava
Tsugaruit Tsugaruite Pb4As2S7 II/E.15-45 Rombická sústava
Tsumcorit Tsumcorite PbZn2(AsO4)2·2H2O VII/C.31-50 Monoklinická sústava
Tsumebit Tsumebite Pb2Cu(PO4)(SO4)(OH) VII/B.24-50 Monoklinická sústava
Tsumgallit Tsumgallite GaO(OH) IV/F.06-25 Rombická sústava
Tsumoit Tsumoite BiTe II/D.10-40 Trigonálna sústava
Tu
Tubulit Tubulite Ag2Pb22Sb20S53 Monoklinická sústava
Tučekit Tučekite Ni9Sb2S8 II/B.15-10 Tetragonálna sústava
Tugarinovit Tugarinovite MoO2 IV/D.28-10 Monoklinická sústava
Tugtupit Tugtupite Na4BeAlSi4O12Cl VIII/J.11-50 Tetragonálna sústava
Tuhualit Tuhualite NaFe2+Fe3+Si6O15 VIII/F.30-20 Rombická sústava
Tuit Tuite Ca3(PO4)2 VII/A.05-45 Trigonálna sústava
Tulameenit Tulameenite Pt2CuFe I/A.15-30 Tetragonálna sústava
Tuliokit Tuliokite Na6BaTh(CO3)6·6H2O V/D.05-10 Trigonálna sústava
Tumchait Tumchaite Na2ZrSi4O11·2H2O VIII/F.34- Monoklinická sústava
Tundrit-(Ce) Tundrite-(Ce) Na2Ce2TiO2(SiO4)(CO3)2 VIII/B.16-40 Triklinická sústava
Tundrit-(Nd) Tundrite-(Nd) Na2Nd2TiO2(SiO4)(CO3)2 VIII/B.16-50 -
Tunellit Tunellite SrB6O9(OH)2·3H2O V/K.06-20 Monoklinická sústava
Tungstenit Tungstenite WS2 II/D.25-40 -
Tungstibit Tungstibite Sb2WO6 IV/E.0-20 Rombická sústava
Tungstit Tungstite WO3·H2O IV/E.02-10 Rombická sústava
Tungusit Tungusite Ca14Fe2+9Si24O60(OH)22 VIII/H.34-45 -
Tunisit Tunisite NaCa2Al4(CO3)4(OH)8Cl V/C.02-30 Tetragonálna sústava
Tuperssuatsiait Tuperssuatsiaite Na2(Fe3+,Mn2+)3Si8O20(OH)2·4H2O VIII/H.33-10 Monoklinická sústava
Turanit Turanite Cu2+5(VO4)2(OH)4 VII/B.11-60 Triklinická sústava
Turkestanit Turkestanite Th(Ca,Na)2(K,☐)Si8O20·nH2O VIII/E.10-40 Tetragonálna sústava
Turneaureit Turneaureite Ca5(AsO4)3Cl VII/B.39-70 Hexagonálna sústava
Turtmannit Turtmannite Mn25O5(VO4)3(SiO4)3(OH)20 VIII/B.11- Trigonálna sústava
Tuscanite Tuscanite KCa6(Si,Al)10O22(SO4,CO3)2(OH)·H2O VIII/H.06-20 Monoklinická sústava
Tusionit Tusionite Mn2+Sn(BO3)2 V/G.02-20 Trigonálna sústava
Tuzlait Tuzlaite NaCaB5O8(OH)2·3H2O V/K.03-30 Monoklinická sústava
Tv
Tvalchrelidzeit Tvalchrelidzeite Hg3SbAsS3 II/E.13-70 Monoklinická sústava
Tvedalit Tvedalite Ca4Be3Si6O17(OH)4·3H2O VIII/G.07-25 Rombická sústava
Tveitit-(Y) Tveitite-(Y) (Y,Na)6(Ca,Na,REE)12(Ca,Na)F42 III/A.08-30 Trigonálna sústava
Tw
Twinnit Twinnite Pb(Sb0.63As0.37)2S4 II/E.25-50 Monoklinická sústava
Ty
Tychit Tychite Na6Mg2(CO3)4(SO4) V/C.03-20 Kubická sústava
Tyretskit Tyretskite Ca2B5O9(OH)·H2O V/K.04-30 Triklinická sústava
Tyrkys Turquoise CuAl6(PO4)4(OH)8·4H2O VII/D.15-40 Triklinická sústava
Tyrolit Tyrolite Ca2Cu9(AsO4)4(CO3)(OH)8·11H2O VII/D.54-20 Monoklinická sústava
Tyrrellit Tyrrellite Cu(Co,Ni)2Se4 II/D.01-140 Kubická sústava
Tyuyamunit Tyuyamunite Ca(UO2)2(VO4)2·5-8H2O VII/E.11-80 Rombická sústava


ReferencieUpraviť

Pozri ajUpraviť