Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002

zoznamový článok projektov Wikimedia

Zoznam národných kultúrnych pamiatok na Slovensku vyhlásených pred rokom 2002 je zoznam 72 pamiatok, ktoré boli vyhlásené za národné kultúrne pamiatky pred prijatím a vyhlásením zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu.

Podľa právnych úprav planých do prijatia zákona č. 49/2002 Z.z. tvorili vtedajšie národné kultúrne pamiatky súbor najvýznamnejších a najvzácnejších pamiatok na území Slovenska. Pamiatky sa do tejto kategórie vyhlasovali formou nariadenia predsedníctva SNR a neskôr nariadením vlády Slovenskej republiky. Súčasná legislatíva považuje za národné kultúrne pamiatky všetky nehnuteľné a hnuteľné pamiatkové predmety, ktoré sú zapísané v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, ktorý vedie Pamiatkový úrad Slovenskej republiky. S ohľadom na tradície a dokumentovanie sa pôvodná kategória 72 národných kultúrnych pamiatok zachováva iba ako údaj v príslušnom registri Ústredného zoznamu pamiatkového fondu a tieto pamiatky tvoria aj dnes významnú časť pamiatkového fondu[1] a ich zoznam je uvedený na webovej stránke Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok.[2]

V zozname je zahrnutých 69 nehnuteľných pamiatok (67 jednotlivých objektov prípadne ucelených areálov, 2 sú súborom viacerých objektov) a 3 hnuteľné.

Vybrané národné kultúrne pamiatky (bývalé NKP) v Slovenskej republike
Por.č. Názov NKP Obec Okres Vyhlásenie Poznámka
1. Kaštieľ vo Svätom Antone
kaštieľ s areálom
Svätý Anton Banská Štiavnica 1985
2. Mestský hrad v Banskej Bystrici Banská Bystrica Banská Bystrica 1970
3. Pamätné budovy SNP Banská Bystrica Banská Bystrica 1982
4. Mestský hrad v Banskej Štiavnici Banská Štiavnica Banská Štiavnica 1970
5. Banícka a lesnícka akadémia Banská Štiavnica Banská Štiavnica 1961
6. Farský kostol svätého Egídia Bardejov Bardejov 1970 ako súčasť historického centra mesta zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
7. Mestská radnica Bardejov Bardejov 1985 ako súčasť historického centra mesta zapísaná v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
8. Beckovský hrad Beckov Nové Mesto nad Váhom 1970
9. Kaštieľ v Betliari
kaštieľ s areálom
Betliar Rožňava 1985
10. Havránok
keltské hradisko
Bobrovník Liptovský Mikuláš 1990
11. Bojnický zámok Bojnice Prievidza 1970
12. Bratislavský hrad
hrad s areálom
Bratislava Bratislava I 1961
13. Slavín
pamätník s areálom
Bratislava Bratislava III 1961
14. Devínsky hrad
hrad a slovanské hradisko
Bratislava-Devín Bratislava IV 1961
15. Academia Istropolitana
budova prvej univerzity v Uhorsku
Bratislava Bratislava I 1961
16. Evanjelické lýceum Bratislava Bratislava I 1961
17. Katedrála svätého Martina Bratislava Bratislava I 1990
18. Villa rustica
archeologická lokalita
Bratislava-Dúbravka Bratislava IV 1990
19. Mohyla Milana Rastislava Štefánika Brezová pod Bradlom Myjava 1968
20. Bytčiansky zámok
zámok a Sobášny palác
Bytča Bytča 1970
21. Červený Kameň
hrad s areálom
Častá Pezinok 1970
22. Červený kláštor
kláštor kartuziánov
Červený Kláštor Kežmarok 1970
23. Ducové
veľkomoravský dvorec
Ducové Piešťany 1990
24. Pamätník Východoslovenského roľníckeho povstania Haniska Prešov 1961
25. Kaštieľ v Holíči
kaštieľ s areálom
Holíč Skalica 1970
26. Kláštor Benediktínskeho opátstva
kláštor benediktínskeho opátstva
Hronský Beňadik Žarnovica 1970
27. Rímsky vojenský tábor Leányvár Iža Komárno 1990
28. Kláštor Premonštrátskeho konventu Jasov Košice-okolie 1970
29. Kalište
pamätné miesto SNP
Baláže Banská Bystrica 1961
30. Budova evanjelického lýcea Kežmarok Kežmarok 1985
31. Kostol Najsvätejšej Trojice
drevený artikulárny kostol
Kežmarok Kežmarok 1985 zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
ako súčasť súboru Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
32. Protiturecká pevnosť Komárno Komárno 1970
33. Fortifikačný systém Komárno Komárno 1985
34. Kostolík svätého Juraja Kostoľany pod Tribečom Zlaté Moravce 1970
35. Budova vyhlásenia Košického vládneho programu Košice Košice 1961
36. Dóm svätej Alžbety Košice Košice 1970
37. Krásna Hôrka
hrad
Krásnohorské Podhradie Rožňava 1970
38. Mestský hrad v Kremnici
hrad s areálom
Kremnica Žiar nad Hronom 1970
39. Chrám svätého Jakuba Levoča Levoča 1970 zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
40. Pamätný dom Čierny orol Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš 1961
41. Budova Matice slovenskej Martin Martin 1961
42. Národný cintorín v Martine Martin Martin 1967
43. Budova Slovenského národného múzea Martin Martin 1993
44. Súbor pamiatok k osobnosti Ľudovíta Štúra Modra Pezinok 1993
45. Pamätný dom Slovenskej národnej rady Myjava Myjava 1970
46. Nitriansky hrad
hrad a nálezisko staroslovanského osídlenia
Nitra Nitra 1961
47. Historická lesná úvraťová železnica
lesná železnica vo Vychylovke
Nová Bystrica Čadca 1991
48. Oravský hrad Oravský Podzámok Dolný Kubín 1961
49. Solivar Prešov Prešov 1970
50. Evanjelické kolégium Prešov Prešov 1990
51. Pamiatky černovskej masakry Ružomberok-Černová Ružomberok 1991
52. Súbor pamiatok k osobnosti Andreja Hlinku Ružomberok Ružomberok 1993
53. Rotunda svätého Juraja Skalica Skalica 1970
54. Molpír
hradisko zo staršej železnej doby
Smolenice Trnava 1990
55. Spišský hrad Žehra Spišská Nová Ves 1961 zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
56. Kaštieľ v Strážkach
kaštieľ s areálom
Spišská Belá-Strážky Kežmarok 1970
57. Strečniansky hrad Strečno Žilina 1970
58. Kláštorný komplex pavlínov Šaštín-Stráže Senica 1991
59. Evanjelický kostol Štítnik Rožňava 1970
60. Kaštieľ v Topoľčiankach Topoľčianky Zlaté Moravce 1970
61. Trenčiansky hrad Trenčín Trenčín 1961
62. Univerzitné budovy Trnava Trnava 1970
63. Rodný dom Ľudovíta Štúra Uhrovec Bánovce nad Bebravou 1970
64. Dukelské bojisko a pamätníky na Dukle a vo Svidníku Vyšný Komárnik
Svidník
Svidník 1961
65. Zvolenský zámok Zvolen Zvolen 1961
66. Kostol Ducha Svätého Žehra Spišská Nová Ves 1985 zapísaný v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
ako súčasť súboru Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia
67. Východoslovenské drevené kostoly
súbor 27 drevených sakrálnych stavieb
Slovensko 1968 osem z nich zapísaná v Zozname Svetového dedičstva UNESCO
ako súčasť súboru Drevené kostoly v slovenskej časti Karpát
68. Prvé slovenské patronátne gymnáziá Martin,
Kláštor pod Znievom,
Revúca
Slovensko 1991
69. Stredoveké nástenné maľby,
nástenné maľby z obdobia stredoveku v 35 sakrálnych objektoch
Slovensko 1991
70. Dielo Majstra Pavla z Levoče Slovensko 1961
71. Historický fond Diecéznej knižnice Nitra Nitra 1990 V súčasnosti chránené v zmysle zákona o knižniciach ako súčasť knižničného fondu[1]
72. Dielo Jána Szilassyho
95 zlatníckych liturgických predmetov
Slovensko 1991

Referencie

upraviť
  1. a b Pamiatkový fond [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2023-06-03]. Dostupné online.
  2. Zoznam vybraných národných kultúrnych pamiatok [online]. Bratislava: Pamiatkový úrad SR, [cit. 2023-06-03]. Dostupné online.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť