Zoznam nositeľov Wolfovej ceny za umenie

Wolfova cena
Poľnohospodárstvo | Umenie | Chémia
Matematika | Medicína | Fyzika

Toto je zoznam nositeľov Wolfovej ceny za umenie: